Custom Query (661 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (4 - 6 of 661)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#732 fixed Повтарящ се ускорител в Brasero 2.30.2 ivalkov zdravko@…
Description

В екран "Настройки на записа на образ" има повтарящ се ускорител "З" на бутоните "Запис на няколко диска" и "Запис".

#729 fixed Род и ударение в часовника Александър Шопов Александър Шопов
Description

Приложена е снимка

#728 fixed В epiphany кодиранията са дадени от мъжки род Александър Шопов Александър Шопов
Description

Прикачена е снимка на екрана.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Note: See TracQuery for help on using queries.