Custom Query (661 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (10 - 12 of 661)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#723 fixed Nautilus показва неправилни данни за времето при копиране Александър Шопов Александър Шопов
Description

Погледни прикачената снимка.

#720 fixed Неправилен превод в диалога за аларма при създаване на нова среща (вклч. и за цял ден) в календара на Evolution. kaladan nikola.kasabov@…
Description

Ubuntu 8.10, Evolution 2.24.3

Грешката се на мира в Evolution -> Файл -> Нов -> Среща (за цел ден) -> Аларма -> Персонализиране -> Добавяне

Във въпросния прозорец има низ "допълнително време всеки". Вероятно това на английски е изглеждало като "additional time(s) each", което в случая според мен е по-подходящо да се преведе "допълнителни пъти всеки".

#715 fixed scrolling: от прелистване да стане придвижване Александър Шопов Александър Шопов
Description

По-добър вариант е

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Note: See TracQuery for help on using queries.