Custom Query (661 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (13 - 15 of 661)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#714 fixed Непреведен низ от Nautilus, когато се постави празен диск. Александър Шопов Александър Шопов
Description

Виж прикрепения файйл.

#711 fixed Дълъг низ в аплета за звук Александър Шопов Александър Шопов
Description

Вижда се от снимката

#709 fixed Объркващ текст в Nautils при триене Александър Шопов Александър Шопов
Description

При триене излиза диалог, който не е ясен.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Note: See TracQuery for help on using queries.