Custom Query (661 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (19 - 21 of 661)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#703 fixed Неправилно описание на прикачен файл Александър Шопов Александър Шопов
Description

Изречението за описание на прикачения файл е много неправилно. Вижда се от снимката.

#702 fixed Грешки в настройките на мишката kaladan Александър Шопов
Description

Ускорение не е в същия род като Бавна и Бърза

#701 fixed Грешка в диалог на Nautilus Александър Шопов Александър Шопов
Description

Изречението на снимката трябва да звучи, не че остават, а че вече са копирани/преместени толкова неща

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Note: See TracQuery for help on using queries.