Custom Query (661 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (22 - 24 of 661)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#697 duplicate evolution показва грешно съобщение когато не е пощенския клиент по подразбиране kaladan Ивайло Вълков <valkov@…>
Description

Когато се стартира evolution показва следното съобщение ако не е пощенския клиент по подразбиране:

Това писмо да не се показва отново.

Би трябвало писмо да се замени със съобщение. Намира се на ред 12345 в po файла:

#: ../mail/em-utils.c:121
msgid "_Do not show this message again."
msgstr "_Това писмо да не се показва отново."

Версията на evolution е 2.22.

#694 duplicate deprecated -> изоставен Александър Шопов Александър Шопов
Description

В момента се полза «остарял». изоставен май е в mozilla. Добро предложение е.

#692 invalid Eradicate Your Further Fat with Phen375 without Unwanted Outcomes None None
Description

<a href= http://www.edumoodle.at/bakip_fk/user/view.php?id=132 >actos</a> [url=http://www.edumoodle.at/bakip_fk/user/view.php?id=132]actos[/url]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Note: See TracQuery for help on using queries.