Custom Query (78 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Owner: anonymous (1 match)

Ticket Summary Status Type Priority Component Severity
#495 Табулатори в изхода assigned defect normal -- Общи -- normal

Owner: Александър Шопов (34 matches)

Ticket Summary Status Type Priority Component Severity
#199 Шантави преводи на клавиши assigned defect normal gcalctool normal
#340 Дублирани ускорители new defect normal gtk+ trivial
#404 Компонент за преглед -> компонент за изглед new defect normal gnome2-user-guide normal
#421 Някои преложения за подобрение на превода reopened enhancement normal -- Общи -- normal
#456 Лоша подредба на текстовите съобщения new defect normal -- Общи -- normal
#463 systray, system tray -> как е преведено new defect normal -- Общи -- normal
#464 Как да се преведе passphrase new defect normal -- Общи -- normal
#466 Print preview new defect normal -- Общи -- normal
#467 Уеднаквяване на малки/големи+case sensitive new defect normal -- Общи -- normal
#469 Имена на приложения според at-poke за достъпност new defect normal orca normal
#483 Управител на ключодържатели new defect normal gnome-keyring-manager normal
#486 Грешни наименования в libgnomecanvas new defect normal libgnomecanvas normal
#487 два различни клавиша са преведени еднакво на български assigned defect normal -- Общи -- critical
#491 Довършване->Дописване new defect normal -- Общи -- normal
#492 Дълго име на аплет new defect normal gnome-netstatus normal
#512 синхронизиране -> сверяване assigned defect normal -- Общи -- normal
#513 Слято писане — южноевропейски new defect normal -- Общи -- normal
#693 Унифициране на shortcut new defect normal -- Общи -- normal
#695 Превод на assistive и accessibility new defect normal -- Общи -- normal
#696 правописна грешка в GIMP new defect normal gimp normal
#699 Грешки в генерирането на елементи new defect normal gnome-doc-utils normal
#707 Грешка и подобриние в Nautilus new defect normal shared-mime-info normal
#708 Грешно описание на ресурс в Nautilus new defect normal gvfs normal
#710 Непреведен низ в Sound Juicer reopened defect normal sound juicer normal
#712 Несъответствия в програмата за звука new defect normal -- Общи -- normal
#716 Корекция на данните на Владимир Петков new defect normal -- Общи -- normal
#717 Повтарящи се клавишни комбинации в gphoto new defect normal gthumb normal
#718 Неправилен превод на стрелки new defect normal hamster-applet normal
#719 Аплетът е преведен неразбираемо new defect normal networkmanager normal
#724 Thumbnail да се превежда миниатюра new defect normal -- Общи -- normal
#735 gnome-system-monitor термини new defect normal gnome-system-monitor normal
#738 Съмнителен превод на „Accelerator key“ в gtk+-properties new defect normal gtk+-properties normal
#739 Неясен превод за нивата на мастилото в gtk+ new defect normal gtk+ normal
#319 Търси се панграма на български reopened enhancement low libgnomeprint normal

Owner: fandonov (1 match)

Ticket Summary Status Type Priority Component Severity
#5 Използвано повелително наклонение new defect normal rubrica critical

Owner: kaladan (11 matches)

Ticket Summary Status Type Priority Component Severity
#51 Излишни празни редове в GAIM assigned defect normal gaim normal
#58 "Опции" assigned defect normal rhythmbox normal
#59 Премахва маркирането assigned defect normal rhythmbox normal
#78 Дублирани ускорители assigned defect normal blam trivial
#212 Две грешки в Gaim new defect normal gaim major
#214 Малка-голяма грешка в Gaim new defect normal gaim normal
#328 Използвано мн.ч. new defect normal procman normal
#342 дублирани ускорители new defect normal liferea trivial
#438 Дублирани ускорители в главното меню new defect normal liferea trivial
#465 3 трудни термина в gnome-system-tools new defect normal gnome-system-tools normal
#713 Граматична грешка в низ от gnome-utils/baobab new defect normal gnome-utils normal

Owner: konfeta (1 match)

Ticket Summary Status Type Priority Component Severity
#80 Няколко грешки в превода на gthumb new defect normal gthumb normal

Owner: nobody (9 matches)

Ticket Summary Status Type Priority Component Severity
#203 Word Processor? new defect normal abiword normal
#454 Сгрешени числа и думи в MonkeyBubble new defect normal -- Общи -- normal
#484 Изоставен като legacy/deprecated new defect normal -- Общи -- normal
#493 Повтарящи се ускорители в управлението на захранването new defect normal -- Общи -- normal
#514 Замяна на абонамент с регистрация new defect normal -- Общи -- normal
#721 Volume — том или файлова система new defect normal -- Общи -- normal
#722 spawn, fork -> пораждане new defect normal -- Общи -- normal
#740 Нов превод на "feedback" new enhancement normal -- Общи -- normal
#170 Предложение за промяна на всички .desktop записи reopened enhancement lowest -- Общи -- normal

Owner: tech_noir (3 matches)

Ticket Summary Status Type Priority Component Severity
#185 Мазни форми в GIMP new defect normal gimp normal
#422 Визуална схема new enhancement normal gimp normal
#698 Правописна грешка в GIMP new defect normal gimp normal

Owner: Ясен Праматаров (1 match)

Ticket Summary Status Type Priority Component Severity
#7 menu edit new defect normal abiword normal

Owner: xboing (2 matches)

Ticket Summary Status Type Priority Component Severity
#380 Липсващ ускорител new defect normal rhythmbox normal
#453 2x ускорители new defect normal rhythmbox normal

Owner: yavorescu (10 matches)

Ticket Summary Status Type Priority Component Severity
#407 Synaptic - терминален изход assigned defect normal synaptic normal
#436 Преводът на Gnumeric е абсолютно неизползваем assigned defect normal gnumeric normal
#437 Много дублирани ускорители в менюто "Писмо" new defect normal evolution trivial
#459 Да се коригират заслугите в преведените ръководства assigned defect normal -- Общи -- trivial
#472 Менюто "Data" в 1.6.x assigned defect normal gnumeric normal
#476 Синаптик - предложение за подобрения на превода assigned defect normal synaptic minor
#479 Множество проблеми с Evo new defect normal evolution normal
#731 Неправилно преведен низ в Gajim new defect normal gajim normal
#734 Мерни единици в synaptic new defect normal synaptic normal
#298 E-mail, email -> е-поща assigned defect low -- Общи -- normal

Owner: zbrox (5 matches)

Ticket Summary Status Type Priority Component Severity
#325 "Намаляне" new defect normal f-spot normal
#349 пр. грешка new defect normal gnome-netstatus normal
#429 Правописна грешка в Update Manager new defect normal update-manager normal
#450 Грешка в "Заслуги" new defect normal x-chat normal
#700 Непреведен низ в GOK new defect normal gok normal
Note: See TracQuery for help on using queries.