TimelineJun 6, 2007:

8:38 PM Changeset [1153] by Александър Шопов
r1317@kochinka: ash | 2007-06-05 08:26:10 +0300 anarchism: един абзац.

Jun 3, 2007:

10:53 PM Changeset [1152] by Александър Шопов
r1315@kochinka: ash | 2007-06-03 22:52:48 +0300 anarchism: довършвам …

Jun 2, 2007:

11:38 AM Changeset [1151] by Александър Шопов
r1313@kochinka: ash | 2007-06-02 11:38:25 +0300 nautilus: малки поправки.
10:33 AM Changeset [1150] by Александър Шопов
r1311@kochinka: ash | 2007-06-02 10:33:42 +0300 gnome-icon-theme: …
9:49 AM Changeset [1149] by Александър Шопов
r1309@kochinka: ash | 2007-06-02 09:49:36 +0300 anarchism: почти 20%
7:37 AM Changeset [1148] by Александър Шопов
r1307@kochinka: ash | 2007-05-31 05:53:04 +0300 anarchism: няколко …

May 29, 2007:

12:49 AM Changeset [1147] by Александър Шопов
r1304@kochinka: ash | 2007-05-28 02:06:13 +0300 bash: проверка на …
12:49 AM Changeset [1146] by Александър Шопов
r1303@kochinka: ash | 2007-05-28 00:50:35 +0300 bash: още поправки и …

May 24, 2007:

9:42 PM Changeset [1145] by Александър Шопов
r1301@kochinka: ash | 2007-05-24 21:42:03 +0300 bash: най-накрая …

May 22, 2007:

5:45 PM Changeset [1144] by Александър Шопов
r1298@kochinka: ash | 2007-05-22 16:59:11 +0300 bash: остават 2 низа.
5:45 PM Changeset [1143] by Александър Шопов
r1297@kochinka: ash | 2007-05-22 13:18:06 +0300 bash: още няколко низа.

May 20, 2007:

11:45 AM Changeset [1142] by Александър Шопов
r1295@kochinka: ash | 2007-05-20 11:44:33 +0300 bash: още няколко …

May 18, 2007:

8:35 AM Changeset [1141] by Александър Шопов
r1293@kochinka: ash | 2007-05-18 08:35:33 +0300 bash: още няколко …

May 17, 2007:

8:10 AM Changeset [1140] by Александър Шопов
r1290@kochinka: ash | 2007-05-17 08:10:13 +0300 bash: още няколко …

May 16, 2007:

5:23 PM Changeset [1139] by yavorescu
[tuxpaint] Обновяване за 0.9.17.
8:10 AM Changeset [1138] by Александър Шопов
r1287@kochinka: ash | 2007-05-16 08:09:53 +0300 bash: още малко …
8:10 AM Changeset [1137] by Александър Шопов
r1286@kochinka: ash | 2007-05-15 09:20:36 +0300 bash: малко ревод.

May 13, 2007:

1:01 PM Changeset [1136] by Александър Шопов
r1283@kochinka: ash | 2007-05-13 13:01:22 +0300 gnome-keyring: …
1:01 PM Changeset [1135] by Александър Шопов
r1282@kochinka: ash | 2007-05-13 12:59:46 +0300 gnome-keyring: поява …
12:46 PM Changeset [1134] by Александър Шопов
r1279@kochinka: ash | 2007-05-13 12:46:09 +0300 gnome-media: млако …
12:46 PM Changeset [1133] by Александър Шопов
r1278@kochinka: ash | 2007-05-12 09:39:05 +0300 nautilus: корекции и …

May 8, 2007:

8:49 AM Changeset [1132] by Александър Шопов
r1273@kochinka: ash | 2007-05-08 08:34:33 +0300 gnome-system-tools: …
8:49 AM Changeset [1131] by Александър Шопов
r1272@kochinka: ash | 2007-05-08 08:32:33 +0300 …
8:49 AM Changeset [1130] by Александър Шопов
r1271@kochinka: ash | 2007-05-08 07:38:25 +0300 procman -> …
8:49 AM Changeset [1129] by Александър Шопов
r1270@kochinka: ash | 2007-05-08 07:38:08 +0300 procman -> …
6:42 AM Changeset [1128] by Александър Шопов
r1267@kochinka: ash | 2007-05-08 06:25:22 +0300 …
6:42 AM Changeset [1127] by Александър Шопов
r1266@kochinka: ash | 2007-05-08 06:09:52 +0300 …
6:39 AM Ticket #473 (Възможни 3 проблема с gajim) created by Александър Шопов
Имам три забележки по един от диалозите на gajim. Водят се някъде …

May 7, 2007:

11:53 PM Changeset [1126] by Александър Шопов
r1262@kochinka: ash | 2007-05-07 23:20:22 +0300 gnome-panel: …
11:53 PM Changeset [1125] by Александър Шопов
r1261@kochinka: ash | 2007-05-07 23:05:26 +0300 gnome-panel: поява …
11:53 PM Changeset [1124] by Александър Шопов
r1260@kochinka: ash | 2007-05-07 22:56:19 +0300 gnome-applets: …
8:40 AM Changeset [1123] by Александър Шопов
r1256@kochinka: ash | 2007-05-05 10:29:34 +0300 gtk+: обновен и …
8:40 AM Changeset [1122] by Александър Шопов
r1255@kochinka: ash | 2007-05-05 09:18:06 +0300 libgnomeprintui: …
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.