TimelineAug 31, 2007:

9:46 AM Changeset [1202] by Александър Шопов
r1413@kochinka: ash | 2007-08-31 09:46:13 +0300 sabayon: обновен и …
9:46 AM Changeset [1201] by Александър Шопов
r1412@kochinka: ash | 2007-08-31 09:45:08 +0300 gnome-vfs: обновен и …
9:46 AM Changeset [1200] by Александър Шопов
r1411@kochinka: ash | 2007-08-31 09:43:34 +0300 gconf-editor: …
9:46 AM Changeset [1199] by Александър Шопов
r1410@kochinka: ash | 2007-08-31 09:41:41 +0300 gconf: обновен и подаден.
9:46 AM Changeset [1198] by Александър Шопов
r1409@kochinka: ash | 2007-08-31 09:40:12 +0300 accerciser: обновен …

Aug 30, 2007:

10:30 AM Changeset [1197] by Александър Шопов
r1406@kochinka: ash | 2007-08-30 10:29:48 +0300 gnome-mag: обновен и …
10:30 AM Changeset [1196] by Александър Шопов
r1405@kochinka: ash | 2007-08-29 12:02:25 +0300 evolution: мъките …

Aug 29, 2007:

8:52 AM Changeset [1195] by Александър Шопов
r1397@kochinka: ash | 2007-08-29 08:52:14 +0300 gtk+-properties: …
8:52 AM Changeset [1194] by Александър Шопов
r1396@kochinka: ash | 2007-08-29 08:49:14 +0300 accerciser: обновен …
8:52 AM Changeset [1193] by Александър Шопов
r1395@kochinka: ash | 2007-08-29 07:29:40 +0300 gtk+-properties: …
8:52 AM Changeset [1192] by Александър Шопов
r1394@kochinka: ash | 2007-08-29 07:28:54 +0300 accerciser: първи …
8:52 AM Changeset [1191] by Александър Шопов
r1393@kochinka: ash | 2007-08-28 23:55:51 +0300 eog: подадена малка …
8:52 AM Changeset [1190] by Александър Шопов
r1392@kochinka: ash | 2007-08-27 00:11:17 +0300 gtk+: обновен и подаден.
8:52 AM Changeset [1189] by Александър Шопов
r1391@kochinka: ash | 2007-08-26 21:16:57 +0300 glib: обновен и подаден.

Aug 25, 2007:

7:54 AM Changeset [1188] by Александър Шопов
r1389@kochinka: ash | 2007-08-25 07:54:04 +0300 eog: подаден. …
7:40 AM Changeset [1187] by Александър Шопов
r1384@kochinka: ash | 2007-08-18 13:05:21 +0300 bug-buddy: обновен и …
7:40 AM Changeset [1186] by Александър Шопов
r1383@kochinka: ash | 2007-08-17 08:26:08 +0300 gnome-menus: обновен …

Aug 22, 2007:

2:09 PM Changeset [1185] by Ясен Праматаров
Нова версия, поправка на неточности (най-вече фотографски) и допълване …

Aug 17, 2007:

8:21 AM Changeset [1184] by Александър Шопов
r1378@kochinka: ash | 2007-08-17 08:21:09 +0300 Добавям Виктор Дачев.
8:21 AM Changeset [1183] by Александър Шопов
r1377@kochinka: ash | 2007-08-17 08:19:29 +0300 gtksourceview: …
8:21 AM Changeset [1182] by Александър Шопов
r1376@kochinka: ash | 2007-08-17 08:18:14 +0300 sabayon: обновен и …
8:21 AM Changeset [1181] by Александър Шопов
r1375@kochinka: ash | 2007-08-17 08:16:03 +0300 orca: подал съм …
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.