TimelineApr 24, 2008:

6:46 PM Changeset [1466] by yavorescu
(gnome-settings-daemon): Нов превод, базиран на gnome-control-center.
12:16 AM Changeset [1465] by Александър Шопов
gnome-2-20 остава в историята. В gnome-2-22 са версиите gnome-2-20 нд …
12:10 AM Changeset [1464] by Александър Шопов
gnome-session: подаден в trunk и gnome-2-22
12:01 AM Changeset [1463] by Александър Шопов
nautilus: най-накрая подаден

Apr 23, 2008:

7:58 PM Changeset [1462] by Александър Шопов
nautilus: версии за подаване в gnome-2-22 и trunk.
7:57 PM Changeset [1461] by Александър Шопов
nautilus: стабилен клон

Apr 22, 2008:

11:42 PM Changeset [1460] by Александър Шопов
nautilus: кандидат за подаване.
8:46 PM Changeset [1459] by Александър Шопов
nautilus: още корекции
6:25 PM Changeset [1458] by yavorescu
(gnome-session): Обновяване в стабилния клон и trunk.
6:23 PM Changeset [1457] by yavorescu
Стабилен клон за gnome-session; модулът буквално се пренаписва наново.
7:05 AM Changeset [1456] by Александър Шопов
nautilus: още корекции

Apr 21, 2008:

10:52 PM Changeset [1455] by Александър Шопов
nautilus: още корекции.
8:51 PM Changeset [1454] by Александър Шопов
gnome-power-manager: подаден в gnome-2-22 и trunk.
8:35 PM Changeset [1453] by Александър Шопов
gnome-panel: подаден в gnome-2-22 и trunk. Синхронизация на trunk.
6:47 PM Changeset [1452] by Александър Шопов
gnome-screensaver: подаден в trunk
6:42 PM Changeset [1451] by Александър Шопов
gnome-nettool: подаден в trunk
6:22 PM Changeset [1450] by yavorescu
(gnome-power-manager): Обновяване за 2.22.2 и в ствола. Някои низове …
6:20 PM Changeset [1449] by yavorescu
Стабилен клон за g-p-m.

Apr 18, 2008:

7:01 PM Changeset [1448] by yavorescu
(gnome-panel, gnome-screensaver): Обновяване за 2.22.2. Има нужда да …
6:40 PM Changeset [1447] by yavorescu
Стабилен клон за панела.

Apr 16, 2008:

6:08 PM Ticket #442 (Неточности в някои неща на Мрежови инструменти (network tools 1,4,0). ...) closed by yavorescu
worksforme: Благодаря за доклада. "Колизия" е валидна българска дума. Неудачна е …
6:04 PM Changeset [1446] by yavorescu
(gnome-nettool): Обновяване (затваря: #442).
4:57 PM Ticket #443 (Неточности в някои неща на Мрежови инструменти (network tools 1,4,0). ...) closed by yavorescu
duplicate: Дубликат на #442.

Apr 15, 2008:

10:46 PM Changeset [1445] by Александър Шопов
gnome-desktop, gnome-keyring: подадени в trunk.
10:33 PM Changeset [1444] by Александър Шопов
nautilus: още корекции.
7:41 PM Changeset [1443] by Александър Шопов
nautilus: още корекции
6:22 PM Changeset [1442] by yavorescu
(gnome-keyring): Обновяване.
12:06 AM Changeset [1441] by Александър Шопов
nautilus: начало на обновяване.

Apr 14, 2008:

5:56 PM Changeset [1440] by yavorescu
(gnome-desktop): Обновяване.

Apr 13, 2008:

11:40 PM Ticket #496 (_Помощ -> Помо_щ) created by Александър Шопов
Явор е използвал на 2 места щ-то в "Помощ" за бърз клавиш, което е …
11:37 PM Changeset [1439] by Александър Шопов
planner: подаден в trunk.
11:21 PM Changeset [1438] by Александър Шопов
gnome-control-center: подаден в trunk и gnome-2-22
10:44 PM Changeset [1437] by Александър Шопов
gedit, gedit-plugins: подадени в trunk.
10:31 PM Changeset [1436] by Александър Шопов
gnome-applets: подаден в trunk и gnome-2-22
10:18 PM Changeset [1435] by Александър Шопов
gnome-games: подаден в trunk и gnome-2-22. Малки промени.
9:17 PM Changeset [1434] by Александър Шопов
ekiga: подаден в trunk и gnome-2-22. Синхронизация на trunk спрямо …

Apr 11, 2008:

7:07 PM Changeset [1433] by yavorescu
(gnome-games): Обновяване за 2.22.2 и в ствола. Има доста работа по …
7:05 PM Changeset [1432] by yavorescu
Стабилен клон за джунглата, наречена gnome-games.

Apr 10, 2008:

7:09 PM Changeset [1431] by yavorescu
(gnome-control-center): Обновяване за 2.22.2 и в ствола. Коригирани …
7:06 PM Changeset [1430] by yavorescu
Стабилен клон за g-c-c.

Apr 9, 2008:

6:19 PM Changeset [1429] by yavorescu
(gnome-applets): Обновяване за 2.22.2 и в ствола.
6:18 PM Changeset [1428] by yavorescu
Стабилен клон за gnome-applets.

Apr 8, 2008:

6:14 PM Changeset [1427] by yavorescu
(gedit-plugins): Обновяване.

Apr 7, 2008:

6:36 PM Changeset [1426] by yavorescu
(gedit): Обновяване.

Apr 5, 2008:

6:43 PM Changeset [1425] by yavorescu
(planner): Обновяване за предстоящото издание. Корекция на много …

Apr 1, 2008:

6:40 PM Ticket #495 (Табулатори в изхода) created by Александър Шопов
В някои файлове се извежда табулатор за форматиране - \t. Напълно е …

Mar 31, 2008:

6:17 PM Ticket #448 (Стандартизиране на ekiga.desktop) closed by yavorescu
fixed: [1424]
6:17 PM Changeset [1424] by yavorescu
(ekiga): Обновяване. Корекция на някои дублирани ускорители. …
6:16 PM Changeset [1423] by yavorescu
Стабилен клон за Ekiga.

Mar 29, 2008:

9:08 PM Changeset [1422] by Александър Шопов
evolution: подаден в trunk и gnome-2-22
8:55 PM Changeset [1421] by Александър Шопов
epiphany: подаден в trunk и gnome-2-22
7:45 PM Changeset [1420] by Александър Шопов
epiphany-extensions: подаден в trunk и gnome-2-22, изтрит стар клон
7:25 PM Changeset [1419] by Александър Шопов
evince: подаден в trunk
7:09 PM Changeset [1418] by Александър Шопов
gcalctool: подаден в trunk и gnome-2-22.
6:57 PM Changeset [1417] by Александър Шопов
file-roller: подаден в trunk и gnome-2-22. «Symbolic link» е «символна …

Mar 28, 2008:

6:40 PM Ticket #267 (подобряване на низовете за начина на сортиране във file roller) closed by yavorescu
fixed: Промених го на "Изглед като папка".
6:39 PM Ticket #251 (излишна запетая във FileRoller) closed by yavorescu
fixed: Коригиана в [1416].
6:38 PM Changeset [1416] by yavorescu
(file-roller): Обновяване. Премахване на излишна запетая (затваря: …
6:34 PM Changeset [1415] by yavorescu
Стабилен клон за file-roller.
4:01 PM Ticket #494 (всичко селектирано в Nautilus е папка!) closed by yavorescu
duplicate: Дубликат на #489.
10:16 AM Ticket #494 (всичко селектирано в Nautilus е папка!) created by pau4o@…
при селектиране на файл, от произволен тип, в Nautilus (текуща версия …

Mar 27, 2008:

6:32 PM Ticket #309 (gcalctool грешка) closed by yavorescu
fixed: Коригирана в [1414].
6:31 PM Changeset [1414] by yavorescu
(gcalctool): Обновяване в ствола и стабилния клон. Корекция на термин …
6:28 PM Changeset [1413] by yavorescu
Стабилен клон за елката.

Mar 26, 2008:

5:46 PM Changeset [1412] by yavorescu
(evince): Обновяване за 2.22.1.

Mar 25, 2008:

6:55 PM Changeset [1411] by yavorescu
(epiphany-extensions): Обновяване на стабилния клон за 2.22.
6:53 PM Changeset [1410] by yavorescu
(epiphany-extensions): Стабилен клон.
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.