TimelineMay 5, 2008:

5:52 PM Changeset [1471] by yavorescu
(gnome-system-tools): Обновяване.
5:32 PM Ticket #226 (gnome-system-tools: NTP услугата (proftpd) в services-admin) closed by yavorescu
fixed: Това е коригирано от известно време, но имаше една грешка от същото …

Apr 26, 2008:

10:14 AM Changeset [1470] by Александър Шопов
gnome-system-monitor: подаден в trunk и gnome-2-22
10:06 AM Changeset [1469] by Александър Шопов
gnome-settings-daemon: подаден в GNOME

Apr 25, 2008:

5:40 PM Changeset [1468] by yavorescu
(gnome-system-monitor): Обновяване в gnome-2-22 и trunk.
5:39 PM Changeset [1467] by yavorescu
Стабилен клон за procman.

Apr 24, 2008:

6:46 PM Changeset [1466] by yavorescu
(gnome-settings-daemon): Нов превод, базиран на gnome-control-center.
12:16 AM Changeset [1465] by Александър Шопов
gnome-2-20 остава в историята. В gnome-2-22 са версиите gnome-2-20 нд …
12:10 AM Changeset [1464] by Александър Шопов
gnome-session: подаден в trunk и gnome-2-22
12:01 AM Changeset [1463] by Александър Шопов
nautilus: най-накрая подаден

Apr 23, 2008:

7:58 PM Changeset [1462] by Александър Шопов
nautilus: версии за подаване в gnome-2-22 и trunk.
7:57 PM Changeset [1461] by Александър Шопов
nautilus: стабилен клон

Apr 22, 2008:

11:42 PM Changeset [1460] by Александър Шопов
nautilus: кандидат за подаване.
8:46 PM Changeset [1459] by Александър Шопов
nautilus: още корекции
6:25 PM Changeset [1458] by yavorescu
(gnome-session): Обновяване в стабилния клон и trunk.
6:23 PM Changeset [1457] by yavorescu
Стабилен клон за gnome-session; модулът буквално се пренаписва наново.
7:05 AM Changeset [1456] by Александър Шопов
nautilus: още корекции

Apr 21, 2008:

10:52 PM Changeset [1455] by Александър Шопов
nautilus: още корекции.
8:51 PM Changeset [1454] by Александър Шопов
gnome-power-manager: подаден в gnome-2-22 и trunk.
8:35 PM Changeset [1453] by Александър Шопов
gnome-panel: подаден в gnome-2-22 и trunk. Синхронизация на trunk.
6:47 PM Changeset [1452] by Александър Шопов
gnome-screensaver: подаден в trunk
6:42 PM Changeset [1451] by Александър Шопов
gnome-nettool: подаден в trunk
6:22 PM Changeset [1450] by yavorescu
(gnome-power-manager): Обновяване за 2.22.2 и в ствола. Някои низове …
6:20 PM Changeset [1449] by yavorescu
Стабилен клон за g-p-m.

Apr 18, 2008:

7:01 PM Changeset [1448] by yavorescu
(gnome-panel, gnome-screensaver): Обновяване за 2.22.2. Има нужда да …
6:40 PM Changeset [1447] by yavorescu
Стабилен клон за панела.

Apr 16, 2008:

6:08 PM Ticket #442 (Неточности в някои неща на Мрежови инструменти (network tools 1,4,0). ...) closed by yavorescu
worksforme: Благодаря за доклада. "Колизия" е валидна българска дума. Неудачна е …
6:04 PM Changeset [1446] by yavorescu
(gnome-nettool): Обновяване (затваря: #442).
4:57 PM Ticket #443 (Неточности в някои неща на Мрежови инструменти (network tools 1,4,0). ...) closed by yavorescu
duplicate: Дубликат на #442.

Apr 15, 2008:

10:46 PM Changeset [1445] by Александър Шопов
gnome-desktop, gnome-keyring: подадени в trunk.
10:33 PM Changeset [1444] by Александър Шопов
nautilus: още корекции.
7:41 PM Changeset [1443] by Александър Шопов
nautilus: още корекции
6:22 PM Changeset [1442] by yavorescu
(gnome-keyring): Обновяване.
12:06 AM Changeset [1441] by Александър Шопов
nautilus: начало на обновяване.

Apr 14, 2008:

5:56 PM Changeset [1440] by yavorescu
(gnome-desktop): Обновяване.

Apr 13, 2008:

11:40 PM Ticket #496 (_Помощ -> Помо_щ) created by Александър Шопов
Явор е използвал на 2 места щ-то в "Помощ" за бърз клавиш, което е …
11:37 PM Changeset [1439] by Александър Шопов
planner: подаден в trunk.
11:21 PM Changeset [1438] by Александър Шопов
gnome-control-center: подаден в trunk и gnome-2-22
10:44 PM Changeset [1437] by Александър Шопов
gedit, gedit-plugins: подадени в trunk.
10:31 PM Changeset [1436] by Александър Шопов
gnome-applets: подаден в trunk и gnome-2-22
10:18 PM Changeset [1435] by Александър Шопов
gnome-games: подаден в trunk и gnome-2-22. Малки промени.
9:17 PM Changeset [1434] by Александър Шопов
ekiga: подаден в trunk и gnome-2-22. Синхронизация на trunk спрямо …

Apr 11, 2008:

7:07 PM Changeset [1433] by yavorescu
(gnome-games): Обновяване за 2.22.2 и в ствола. Има доста работа по …
7:05 PM Changeset [1432] by yavorescu
Стабилен клон за джунглата, наречена gnome-games.

Apr 10, 2008:

7:09 PM Changeset [1431] by yavorescu
(gnome-control-center): Обновяване за 2.22.2 и в ствола. Коригирани …
7:06 PM Changeset [1430] by yavorescu
Стабилен клон за g-c-c.

Apr 9, 2008:

6:19 PM Changeset [1429] by yavorescu
(gnome-applets): Обновяване за 2.22.2 и в ствола.
6:18 PM Changeset [1428] by yavorescu
Стабилен клон за gnome-applets.

Apr 8, 2008:

6:14 PM Changeset [1427] by yavorescu
(gedit-plugins): Обновяване.

Apr 7, 2008:

6:36 PM Changeset [1426] by yavorescu
(gedit): Обновяване.

Apr 5, 2008:

6:43 PM Changeset [1425] by yavorescu
(planner): Обновяване за предстоящото издание. Корекция на много …
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.