TimelineOct 21, 2008:

9:07 AM Changeset [1745] by Александър Шопов
PackageKit? и gnome-packagekit: начало на превод

Oct 15, 2008:

7:47 AM Changeset [1744] by Александър Шопов
gst-plugins-bad: начало на обновяване
7:46 AM Changeset [1743] by Александър Шопов
gst-plugins-good: подаване към TP

Oct 11, 2008:

9:36 AM Changeset [1742] by Александър Шопов
words.txt: версия за подаване
9:24 AM Changeset [1741] by Александър Шопов
words.txt: малко поправки
8:34 AM Changeset [1740] by Александър Шопов
words.txt: изготвяне на списък с думи за правописния речник

Oct 1, 2008:

8:12 AM Ticket #496 (_Помощ -> Помо_щ) closed by Александър Шопов
fixed: За основния GNOME това е направено.
8:09 AM Ticket #461 (Замяна на многоточие (...) със специалено () closed by Александър Шопов
fixed: За основния GNOME това е направено.
8:08 AM Ticket #445 (Ударено и) closed by Александър Шопов
fixed: За основния GNOME това е направено.
7:56 AM Changeset [1739] by Александър Шопов
ekiga: обновен и подаден в trunk и gnome-2-24
7:55 AM Changeset [1738] by Александър Шопов
ekiga: обновен и подаден в trunk и gnome-2-24
7:50 AM Changeset [1737] by Александър Шопов
gnome-power-manager: обновен и подаден в trunk и gnome-2-24

Sep 30, 2008:

11:05 PM Changeset [1736] by Александър Шопов
evolution-webcal: обновен и подаден в trunk
11:01 PM Changeset [1735] by Александър Шопов
gnome-menus: обновен и подаден в trunk
11:01 PM Changeset [1734] by Александър Шопов
gnome-nettool: обновен и подаден в trunk
10:54 PM Changeset [1733] by Александър Шопов
gnome-vfs: обновен и подаден в trunk
10:47 PM Changeset [1732] by Александър Шопов
libgnomeprintui: обновен и подаден в trunk
10:43 PM Changeset [1731] by Александър Шопов
pessulus: обновен и подаден в trunk
10:39 PM Changeset [1730] by Александър Шопов
vino: обновен и подаден в trunk
6:05 PM Changeset [1729] by Александър Шопов
anjuta: обновен и подаден в trunk и gnome-2-24
6:01 PM Changeset [1728] by Александър Шопов
sabayon: обновен и подаден в trunk
5:51 PM Changeset [1727] by Александър Шопов
sabayon: обновен и подаден в trunk
5:49 PM Changeset [1726] by Александър Шопов
devhelp: обновен и подаден в trunk и gnome-2-22
5:35 PM Changeset [1725] by Александър Шопов
evolution: обновен и подаден в trunk и gnome-2-24
5:23 PM Changeset [1724] by Александър Шопов
gconf-editor: обновен и подаден в trunk и gnome-2-24
5:16 PM Changeset [1723] by Александър Шопов
gimme: това е в extras, изглежда изоставено
8:23 AM Changeset [1722] by Александър Шопов
gnome-mag: обновен и подаден в trunk и gnome-2-24
8:20 AM Changeset [1721] by Александър Шопов
evolution: обновен и подаден в trunk и gnome-2-24

Sep 29, 2008:

11:17 PM Changeset [1720] by Александър Шопов
libbonoboui: обновен и подаден в trunk
11:11 PM Changeset [1719] by Александър Шопов
libgnomeui: обновен и подаден в trunk
10:58 PM Changeset [1718] by Александър Шопов
metacity: обновен и подаден в trunk и gnome-2-24
10:34 PM Changeset [1717] by Александър Шопов
glade3: обновен и подаден в trunk и gnome-2-22
10:12 PM Changeset [1716] by Александър Шопов
fast-user-switch-applet: обновен и подаден в trunk
10:05 PM Changeset [1715] by Александър Шопов
empathy: обновен и подаден в trunk и gnome-2-24
5:19 PM Changeset [1714] by yavorescu
(gnubik): Нов превод от Ивайло Вълков.
2:54 PM Ticket #698 (Правописна грешка в GIMP) created by Ивайло Вълков <valkog@…>
В диалоговата кутия с лиценза : Трябва да сте получили копие на Общия …
7:56 AM Changeset [1713] by Александър Шопов
gnopernicus: не съществува повече. Заместен и от Orca

Sep 28, 2008:

8:59 PM Changeset [1712] by Александър Шопов
gnome-2-22: остава в историята
8:58 PM Changeset [1711] by Александър Шопов
anjuta: подаден в trunk и gnome-2-24
8:39 PM Changeset [1710] by Александър Шопов
weather-locations: подаден в trunk. Много благодаря, Яворе.
8:31 PM Changeset [1709] by Александър Шопов
gcalctool: подаден в trunk и gnome-2-24
7:14 PM Changeset [1708] by Александър Шопов
gnome-control-center: подаден в trunk и gnome-2-24
7:06 PM Changeset [1707] by Александър Шопов
eog: подаден в trunk
6:59 PM Changeset [1706] by Александър Шопов
at-spi: подаден в trunk и gnome-2-24
6:55 PM Changeset [1705] by Александър Шопов
at-spi: възвърнат от 795

Sep 26, 2008:

4:07 PM Ticket #697 (evolution показва грешно съобщение когато не е пощенския клиент по ...) closed by yavorescu
duplicate: Дубликат на #488.
11:29 AM Ticket #697 (evolution показва грешно съобщение когато не е пощенския клиент по ...) created by Ивайло Вълков <valkov@…>
Когато се стартира evolution показва следното съобщение ако не е …
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.