TimelineNov 8, 2008:

6:20 AM WikiStart edited by Александър Шопов
Тирета (diff)
6:18 AM WikiStart edited by Александър Шопов
Преподреждане на информацията (diff)

Nov 6, 2008:

12:22 PM HowToSubmitBugreport edited by Александър Шопов
Още подорения в обясненята (diff)
12:10 PM HowToSubmitBugreport edited by Александър Шопов
Обяснение за Кога не можем да помогнем (diff)
9:16 AM HowToSubmitBugreport edited by Александър Шопов
Още информация (diff)
8:53 AM HowToSubmitBugreport edited by Александър Шопов
Преподреждане на информацията (diff)
8:45 AM WikiStart edited by Александър Шопов
Премествам съдържание (diff)
8:45 AM HowToSubmitBugreport created by Александър Шопов
Премествам съдържание

Oct 27, 2008:

1:58 PM HowToTranslate created by Александър Шопов
Прости указания
1:45 PM WikiStart edited by Александър Шопов
Връзка към ресурс за превод (diff)

Oct 21, 2008:

9:07 AM Changeset [1745] by Александър Шопов
PackageKit? и gnome-packagekit: начало на превод

Oct 15, 2008:

7:47 AM Changeset [1744] by Александър Шопов
gst-plugins-bad: начало на обновяване
7:46 AM Changeset [1743] by Александър Шопов
gst-plugins-good: подаване към TP

Oct 11, 2008:

9:36 AM Changeset [1742] by Александър Шопов
words.txt: версия за подаване
9:24 AM Changeset [1741] by Александър Шопов
words.txt: малко поправки
8:34 AM Changeset [1740] by Александър Шопов
words.txt: изготвяне на списък с думи за правописния речник
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.