TimelineNov 23, 2008:

8:33 PM Ticket #151 (По-сериозни заглавия и описания на билетите) closed by Александър Шопов
fixed: [1746] и HowToSubmitBugreport покриват това.
8:33 PM Ticket #81 (Насоки за попълване на доклади за грешка) closed by Александър Шопов
fixed: [1746] и HowToSubmitBugreport покриват това.
8:10 PM Changeset [1746] by Александър Шопов
Локални промени по trac
8:05 PM HowToSubmitBugreport edited by Александър Шопов
Малко пояснения за хумора (diff)
7:58 PM HowToSubmitBugreport edited by Александър Шопов
Малки корекцийки (diff)

Nov 8, 2008:

6:20 AM WikiStart edited by Александър Шопов
Тирета (diff)
6:18 AM WikiStart edited by Александър Шопов
Преподреждане на информацията (diff)

Nov 6, 2008:

12:22 PM HowToSubmitBugreport edited by Александър Шопов
Още подорения в обясненята (diff)
12:10 PM HowToSubmitBugreport edited by Александър Шопов
Обяснение за Кога не можем да помогнем (diff)
9:16 AM HowToSubmitBugreport edited by Александър Шопов
Още информация (diff)
8:53 AM HowToSubmitBugreport edited by Александър Шопов
Преподреждане на информацията (diff)
8:45 AM WikiStart edited by Александър Шопов
Премествам съдържание (diff)
8:45 AM HowToSubmitBugreport created by Александър Шопов
Премествам съдържание

Oct 27, 2008:

1:58 PM HowToTranslate created by Александър Шопов
Прости указания
1:45 PM WikiStart edited by Александър Шопов
Връзка към ресурс за превод (diff)
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.