TimelineDec 19, 2008:

8:41 AM Changeset [1759] by Александър Шопов
gnome-packagekit: малко превод

Dec 18, 2008:

2:29 AM Changeset [1758] by Александър Шопов
gnome-package-kit: под 100 fuzzy, под 150 непреведени.
12:31 AM Changeset [1757] by Александър Шопов
gnome-user-share: предложен модул
12:30 AM Changeset [1756] by Александър Шопов
brasero: празен файл за превод

Dec 15, 2008:

8:36 AM Changeset [1755] by Александър Шопов
gedit: обновен и подаден. Корекция на …

Dec 10, 2008:

9:35 AM Changeset [1754] by yavorescu
(gnubik): Обновяване от Ивайло Вълков.

Dec 6, 2008:

11:48 AM Changeset [1753] by Александър Шопов
PackageKit?: обновяване
8:52 AM Changeset [1752] by Александър Шопов
Синхронизация с mailman 2.1.11
8:42 AM Changeset [1751] by Александър Шопов
gnome-applets: подаден в trunk и gnome-2-24
5:29 AM Changeset [1750] by Александър Шопов
hamster-applet: подаден в trunk и gnome-2-24
5:27 AM Changeset [1749] by Александър Шопов
gvfs: подаден в trunk и gnome-2-24
5:26 AM Changeset [1748] by Александър Шопов
gdm: подаден в trunk и gnome-2-24

Dec 4, 2008:

2:05 PM Ticket #712 (Несъответствия в програмата за звука) created by Александър Шопов
Вижда се от снимката
2:03 PM Ticket #711 (Дълъг низ в аплета за звук) created by Александър Шопов
Вижда се от снимката
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.