TimelineDec 19, 2008:

8:41 AM Changeset [1759] by Александър Шопов
gnome-packagekit: малко превод

Dec 18, 2008:

2:29 AM Changeset [1758] by Александър Шопов
gnome-package-kit: под 100 fuzzy, под 150 непреведени.
12:31 AM Changeset [1757] by Александър Шопов
gnome-user-share: предложен модул
12:30 AM Changeset [1756] by Александър Шопов
brasero: празен файл за превод

Dec 15, 2008:

8:36 AM Changeset [1755] by Александър Шопов
gedit: обновен и подаден. Корекция на …

Dec 10, 2008:

9:35 AM Changeset [1754] by yavorescu
(gnubik): Обновяване от Ивайло Вълков.
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.