TimelineJan 27, 2009:

2:11 PM HowToTranslate edited by Александър Шопов
Добавяне на адрес на е-поща. (diff)
2:06 PM Ticket #714 (Непреведен низ от Nautilus, когато се постави празен диск.) created by Александър Шопов
Виж прикрепения файйл.

Jan 26, 2009:

6:02 PM Ticket #713 (Граматична грешка в низ от gnome-utils/baobab) created by anonymous
В Убунту/Анализатор? на ползването на …

Jan 20, 2009:

10:50 PM Changeset [1760] by yavorescu
(freetalk): Нов превод.
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.