TimelineApr 1, 2009:

11:44 AM Changeset [1808] by Александър Шопов
gnome-2-24: остава в историята
11:44 AM Changeset [1807] by Александър Шопов
orca: подаден в trunk и gnome-2-26

Mar 31, 2009:

8:57 AM Changeset [1806] by Александър Шопов
brasero: подаден в trunk. Този клон активно ще се разработва в …

Mar 25, 2009:

7:38 PM Ticket #720 (Неправилен превод в диалога за аларма при създаване на нова среща ...) created by nikola.kasabov@…
Ubuntu 8.10, Evolution 2.24.3 Грешката се на мира в Evolution -> Файл …

Mar 23, 2009:

10:58 PM Changeset [1805] by ivalkov
brasero: Обновен превод (поправка на няколко „fuzzy“ низа и превод на …
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.