TimelineMay 23, 2009:

4:00 PM NewsLetter2 edited by Александър Шопов
Корекции от Дамян Иванов (diff)
3:57 PM WikiStart edited by Александър Шопов
Връзки към бюлетини (diff)
3:56 PM WikiStart edited by Александър Шопов
Добавям Ивайло Вълков (diff)
9:26 AM NewsLetter2 edited by Александър Шопов
Корекция (diff)
9:25 AM NewsLetter2 edited by Александър Шопов
Корекция (diff)
9:24 AM NewsLetter2 edited by Александър Шопов
Готова чернова (diff)
9:04 AM NewsLetter2 created by Александър Шопов
Временно запазване
8:19 AM NewsLetter1 edited by Александър Шопов
Малко форматиране (diff)
8:17 AM NewsLetter1 created by Александър Шопов
Внасяне ня бюлетин 1
8:11 AM NewsLetters created by Александър Шопов
Връзки към бюлетини
7:59 AM ToDo edited by Александър Шопов
Преформатиране (diff)
7:57 AM ToDo edited by Александър Шопов
Малко връзки (diff)
7:55 AM ToDo edited by Александър Шопов
Малко връзки (diff)

May 21, 2009:

10:59 AM ToDo edited by Александър Шопов
Още задачи (diff)

May 19, 2009:

12:18 PM ToDo edited by Александър Шопов
Още задачи (diff)
11:35 AM ToDo created by Александър Шопов
Първи задачи
11:27 AM WikiStart edited by Александър Шопов
Връзка към задачи (diff)
8:08 AM Changeset [1815] by Александър Шопов
Преименувам trunk на master
7:59 AM Changeset [1814] by Александър Шопов
Понеже се ползва git, основното направление е master
7:57 AM Changeset [1813] by Александър Шопов
gnome-applets, vinagre, gtk+, vino, nautilus, dasher: обновени в …
7:37 AM Changeset [1812] by Александър Шопов
Fifth-toe вече са при extras и не съществува самостоятелно

May 16, 2009:

7:10 AM Changeset [1811] by Александър Шопов
shared-mime-info: обновен и подаден през Bugzila — …
7:07 AM Changeset [1810] by Александър Шопов
gst-plugins-ugly, gst-plugins-bad, gst-plugins-base, gst-plugins-good, …
7:05 AM Changeset [1809] by Александър Шопов
xkeyboard-config: обновен и подаден към TP
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.