TimelineJun 15, 2009:

7:49 AM Changeset [1819] by Александър Шопов
gst-plugins-bad, gst-plugins-ugly: обичайните трудности с робота
7:22 AM Changeset [1818] by Александър Шопов
gst-plugins-bad, gst-plugins-ugly: обновени и подадени

Jun 14, 2009:

3:01 PM HowToTranslate edited by Александър Шопов
Как се тегли (diff)
2:57 PM Изтегляне.gif attached to HowToTranslate by Александър Шопов
Пример как да се изтегля
2:39 PM HowToTranslate edited by Александър Шопов
Инструкции за превод (diff)
1:26 PM HowToTranslate edited by Александър Шопов
Инструменти за превод (diff)
1:22 PM ToDo edited by Александър Шопов
Още програми за превод (diff)
1:12 PM ToDo edited by Александър Шопов
Още програми за превод (diff)

Jun 12, 2009:

5:31 PM Changeset [1817] by yavorescu
(gajim): Обновяване за версия 0.12.2.
2:36 PM Changeset [1816] by Александър Шопов
PackageKit?, gnome-packagekit: подадени към проектите
10:43 AM NewsLetter2 edited by Александър Шопов
Правопис (diff)
10:31 AM NewsLetter2 edited by Александър Шопов
Член (diff)
10:31 AM NewsLetter2 edited by Александър Шопов
Обща информация (diff)

May 24, 2009:

8:05 AM ToDo edited by Александър Шопов
Добавям Rhythmbox (diff)

May 23, 2009:

4:00 PM NewsLetter2 edited by Александър Шопов
Корекции от Дамян Иванов (diff)
3:57 PM WikiStart edited by Александър Шопов
Връзки към бюлетини (diff)
3:56 PM WikiStart edited by Александър Шопов
Добавям Ивайло Вълков (diff)
9:26 AM NewsLetter2 edited by Александър Шопов
Корекция (diff)
9:25 AM NewsLetter2 edited by Александър Шопов
Корекция (diff)
9:24 AM NewsLetter2 edited by Александър Шопов
Готова чернова (diff)
9:04 AM NewsLetter2 created by Александър Шопов
Временно запазване
8:19 AM NewsLetter1 edited by Александър Шопов
Малко форматиране (diff)
8:17 AM NewsLetter1 created by Александър Шопов
Внасяне ня бюлетин 1
8:11 AM NewsLetters created by Александър Шопов
Връзки към бюлетини
7:59 AM ToDo edited by Александър Шопов
Преформатиране (diff)
7:57 AM ToDo edited by Александър Шопов
Малко връзки (diff)
7:55 AM ToDo edited by Александър Шопов
Малко връзки (diff)

May 21, 2009:

10:59 AM ToDo edited by Александър Шопов
Още задачи (diff)
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.