TimelineJul 19, 2009:

11:00 PM Changeset [1832] by Александър Шопов
mailman: малко превод

Jul 17, 2009:

5:57 PM Changeset [1831] by Александър Шопов
mailman: Разпределяне на съобщенията по брой знаци на съобщение. Името …

Jul 14, 2009:

8:34 AM Changeset [1830] by Александър Шопов
mailman: още малко превод

Jul 13, 2009:

11:27 PM Changeset [1829] by Александър Шопов
mailman: още малко превод
6:40 AM Changeset [1828] by Александър Шопов
mailman: малко превод

Jul 12, 2009:

5:14 PM Changeset [1827] by Александър Шопов
Синхронизация с mailman-2.1.12

Jul 3, 2009:

2:18 PM Changeset [1826] by Александър Шопов
Обновление с инструментите
2:17 PM Changeset [1825] by Александър Шопов
Грешки
2:01 PM Changeset [1824] by Александър Шопов
Още един скрипт и поправки
1:44 PM Changeset [1823] by Александър Шопов
СКрипт за обновяване на dtd
8:23 AM Changeset [1822] by Александър Шопов
http://fbug.googlecode.com/svn/branches/firebug1.4/locale/en-US@3410
8:21 AM Changeset [1821] by Александър Шопов
Подредба според папката locale във firebug
8:20 AM Changeset [1820] by Александър Шопов
Клон за основната версия в момента
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.