TimelineAug 13, 2009:

12:06 PM Changeset [1841] by Александър Шопов
gtk+-properties: подаден в master
8:09 AM Changeset [1840] by Александър Шопов
pessulus, sabayon: подадени в master
7:56 AM Changeset [1839] by Александър Шопов
gtk+, glib, gconf: подадени в master

Aug 1, 2009:

7:47 PM Changeset [1838] by Александър Шопов
mailman: малко превод

Jul 31, 2009:

7:55 AM Changeset [1837] by Александър Шопов
devhelp: подаден в master

Jul 30, 2009:

6:00 PM Changeset [1836] by yavorescu
(devhelp): Обновяване. Премахване на табулациите в изхода на --help.
7:48 AM Changeset [1835] by Александър Шопов
brasero: подаден в master

Jul 29, 2009:

7:20 PM Changeset [1834] by yavorescu
(gajim): Обновяване за версия 0.12.4.
6:44 PM Changeset [1833] by ivalkov
brasero: Обновяване на превода до последната версия в git

Jul 19, 2009:

11:00 PM Changeset [1832] by Александър Шопов
mailman: малко превод

Jul 17, 2009:

5:57 PM Changeset [1831] by Александър Шопов
mailman: Разпределяне на съобщенията по брой знаци на съобщение. Името …

Jul 14, 2009:

8:34 AM Changeset [1830] by Александър Шопов
mailman: още малко превод
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.