TimelineMar 25, 2010:

11:16 PM Changeset [2035] by Александър Шопов
anjuta: подадено в master и gnome-2-30
11:15 PM Changeset [2034] by Александър Шопов
release-notes: първа версия
2:03 PM Changeset [2033] by Александър Шопов
network-manager-applet: подаден в master
10:18 AM Changeset [2032] by bfaf
Актуализиран превод

Mar 24, 2010:

11:05 AM Changeset [2031] by bfaf
Незавършен превод

Mar 23, 2010:

1:01 PM Changeset [2030] by Александър Шопов
rhythmbox: подаден в master
9:08 AM Changeset [2029] by bfaf
Актуализиран превод

Mar 21, 2010:

2:06 PM Ticket #729 (Род и ударение в часовника) closed by Александър Шопов
fixed: Коригирано с [2028].
2:05 PM Changeset [2028] by Александър Шопов
libgweather: подаден в master. Корекция на #729
2:02 PM Ticket #729 (Род и ударение в часовника) created by Александър Шопов
Приложена е снимка
12:11 PM Ticket #728 (В epiphany кодиранията са дадени от мъжки род) closed by Александър Шопов
fixed: Коригирано със [2027]
12:10 PM Changeset [2027] by Александър Шопов
gnome-applets, gnome-system-tools, epiphany: подадени в master. …
11:51 AM Ticket #728 (В epiphany кодиранията са дадени от мъжки род) created by Александър Шопов
Прикачена е снимка на екрана.

Mar 18, 2010:

1:16 PM Changeset [2026] by Александър Шопов
pitivi, network-manager-applet, gnome-shell: подадени в master; …
11:45 AM Changeset [2025] by ivalkov
pitivi: Обновен до последната версия в master.
11:40 AM Changeset [2024] by ivalkov
gnome-shell: Обновен до последната версия в master.
12:21 AM Changeset [2023] by bfaf
Актуализиран превод

Mar 17, 2010:

5:17 PM Changeset [2022] by Александър Шопов
evolution, empathy, gnome-terminal, gnome-media: подадени в master; …

Mar 16, 2010:

5:00 PM Changeset [2021] by Александър Шопов
gnome-disk-utility: подаден в gnome-2-30
4:57 PM Changeset [2020] by Александър Шопов
empathy, gnome-power-manager, gnome-disk-utility: подадени в master

Mar 14, 2010:

7:20 PM Changeset [2019] by Александър Шопов
gnome-system-tools: подаден в master
1:51 PM Changeset [2018] by Александър Шопов
gnome-packagekit, evolution: подадени в master

Mar 12, 2010:

7:04 AM Changeset [2017] by Александър Шопов
network-manager-openvpn, network-manager-vpnc, f-spot, …

Mar 11, 2010:

3:27 PM Ticket #727 (При свършване на дисковото пространство — неправилно съобщение) closed by Александър Шопов
fixed: Replying to ash: 1. Коригиран с [2011]. Промяната …
3:18 PM Ticket #727 (При свършване на дисковото пространство — неправилно съобщение) created by Александър Шопов
Приложена е снимка. Докладът е от Роси Димова.
11:14 AM Changeset [2016] by bfaf
Актуализиран превод
11:12 AM Changeset [2015] by bfaf
Актуализиран превод

Mar 9, 2010:

8:29 AM Changeset [2014] by Александър Шопов
anjuta, evolution, gnome-control-center: подадени в master

Mar 8, 2010:

3:02 PM Changeset [2013] by yavorescu
(anjuta): Обновяване за 2.30.
7:35 AM Changeset [2012] by Александър Шопов
gnome-settings-daemon: подаден в master
7:28 AM Changeset [2011] by Александър Шопов
rhythmbox, network-manager-applet, weather-locations, gtk+, …

Mar 6, 2010:

8:34 PM Changeset [2010] by Александър Шопов
gedit: подаден в master
8:29 PM Changeset [2009] by Александър Шопов
tomboy, glib, epiphany, gnome-system-tools, gnome-disk-utility: …

Mar 5, 2010:

7:17 AM Changeset [2008] by Александър Шопов
gnome-disk-utility: работа по превода

Mar 3, 2010:

1:09 PM Changeset [2007] by Александър Шопов
Обновяване до 100%. Трябва да се прегледа още
11:50 AM Changeset [2006] by Александър Шопов
empathy, ekiga: подадени в master
10:23 AM Changeset [2005] by Александър Шопов
rhythmbox: подаден в master
10:13 AM Ticket #726 (Неточен превод на "ice pellets" в libgweather) created by neohidra@…
В момента "ice pellets" е преведено като топчици, но според мен …

Mar 2, 2010:

8:53 PM Changeset [2004] by Александър Шопов
gparted: подаден в master

Mar 1, 2010:

8:14 AM Changeset [2003] by Александър Шопов
avahi: подаден чрез transifex-a на Федора

Feb 27, 2010:

1:00 PM Changeset [2002] by Александър Шопов
gedit: подаден в master
12:50 PM Changeset [2001] by Александър Шопов
Gnome-do: корекция на грешка
12:29 PM Changeset [2000] by Александър Шопов
Юбилейно 2000 подаване. gnome-do, zeitgeist, gnome-activity-journal са …
11:00 AM Changeset [1999] by Александър Шопов
mutter: подаден в master. Преводът е базиран на metacity. Може да се …
10:53 AM Changeset [1998] by Александър Шопов
Временно място за модулите за GNOME 3.0. Очаквам да се махне при …
10:07 AM Changeset [1997] by bfaf
Актуализиран превод на gedit (има 3 непреведени низа)

Feb 25, 2010:

6:28 PM Changeset [1996] by Александър Шопов
glade3, libgnome-keyring: подадени в master

Feb 24, 2010:

2:59 PM Changeset [1995] by yavorescu
(glade3): Обновяване за 2.30.
7:30 AM Changeset [1994] by Александър Шопов
gtk+, tomboy, gnome-power-manager: подадени в master. Създадена …

Feb 23, 2010:

10:42 AM Changeset [1993] by Александър Шопов
gstreamer: пратен на робота
10:22 AM Changeset [1992] by Александър Шопов
empathy, deskbar-apple: подадени в master
9:52 AM Changeset [1991] by Александър Шопов
weather-locations: подаден в master
9:45 AM Changeset [1990] by Александър Шопов
libgnome, gtk+, file-roller, glib, gnome-control-center, …
8:33 AM Changeset [1989] by Александър Шопов
weather-locations, seahorse, evolution, evolution-exchange, …
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.