TimelineApr 4, 2010:

8:41 AM Changeset [2063] by Александър Шопов
rhythmbox, network-manager-applet: подадени в master; gcalctool: …

Apr 3, 2010:

3:59 PM Changeset [2062] by bfaf
Актуализиран превод

Mar 31, 2010:

2:18 PM Changeset [2061] by Александър Шопов
release-notes: поправки от Дамян Иванов

Mar 30, 2010:

11:53 PM Changeset [2060] by Александър Шопов
Още снимки
11:01 PM Changeset [2059] by Александър Шопов
Още една снимка на екрана
3:35 PM Changeset [2058] by Александър Шопов
Снимки на екрана
2:30 PM Changeset [2057] by Александър Шопов
Поправка на грешка
2:07 PM Changeset [2056] by Александър Шопов
Преподреждане на бележките
2:03 PM Changeset [2055] by Александър Шопов
Готов превод за подаване
1:40 PM Changeset [2054] by Александър Шопов
Последно обновяване преди обединяването
8:42 AM Changeset [2053] by Александър Шопов
rndevelopers: почти завършен

Mar 29, 2010:

10:16 PM Changeset [2052] by Александър Шопов
Обновяване
10:13 PM Changeset [2051] by Александър Шопов
Преглед преди обновяване
1:49 PM Changeset [2050] by Александър Шопов
gnome-terminal: преместен
1:46 PM Changeset [2049] by Александър Шопов
rni18n, rnusers: подобрени.
1:22 PM Changeset [2048] by Александър Шопов
nautilus: това е версията подадена към git

Mar 28, 2010:

8:38 AM Changeset [2047] by bfaf
2 непреведени низа
8:28 AM Changeset [2046] by bfaf
Недовършен превод
8:21 AM Changeset [2045] by bfaf
Готов превод
8:19 AM Changeset [2044] by bfaf
Готов превод

Mar 27, 2010:

7:56 PM Changeset [2043] by bfaf
1 непреведен низ

Mar 26, 2010:

5:51 PM Ticket #725 (разменени места на променливи за замяна) closed by Александър Шопов
duplicate
5:51 PM Ticket #725 (разменени места на променливи за замяна) reopened by Александър Шопов
5:50 PM Ticket #725 (разменени места на променливи за замяна) closed by Александър Шопов
fixed: Същият като #727
4:13 PM Changeset [2042] by Александър Шопов
rni18n: още превод
4:07 PM Changeset [2041] by Александър Шопов
rnuser: още превод, начало на rni18n
12:39 PM Changeset [2040] by ivalkov
rninstallation: Приключен превод. Шопов, до голяма степен е базирано …
11:47 AM Changeset [2039] by ivalkov
rninstallation: начало на превода
11:31 AM Changeset [2038] by ivalkov
gnome-shell: Два нови низа. Обновен превод до master
10:29 AM Changeset [2037] by Александър Шопов
rnusers: начало на превода
6:10 AM Changeset [2036] by Александър Шопов
release-notes: заглавни части

Mar 25, 2010:

11:16 PM Changeset [2035] by Александър Шопов
anjuta: подадено в master и gnome-2-30
11:15 PM Changeset [2034] by Александър Шопов
release-notes: първа версия
2:03 PM Changeset [2033] by Александър Шопов
network-manager-applet: подаден в master
10:18 AM Changeset [2032] by bfaf
Актуализиран превод

Mar 24, 2010:

11:05 AM Changeset [2031] by bfaf
Незавършен превод

Mar 23, 2010:

1:01 PM Changeset [2030] by Александър Шопов
rhythmbox: подаден в master
9:08 AM Changeset [2029] by bfaf
Актуализиран превод

Mar 21, 2010:

2:06 PM Ticket #729 (Род и ударение в часовника) closed by Александър Шопов
fixed: Коригирано с [2028].
2:05 PM Changeset [2028] by Александър Шопов
libgweather: подаден в master. Корекция на #729
2:02 PM Ticket #729 (Род и ударение в часовника) created by Александър Шопов
Приложена е снимка
12:11 PM Ticket #728 (В epiphany кодиранията са дадени от мъжки род) closed by Александър Шопов
fixed: Коригирано със [2027]
12:10 PM Changeset [2027] by Александър Шопов
gnome-applets, gnome-system-tools, epiphany: подадени в master. …
11:51 AM Ticket #728 (В epiphany кодиранията са дадени от мъжки род) created by Александър Шопов
Прикачена е снимка на екрана.

Mar 18, 2010:

1:16 PM Changeset [2026] by Александър Шопов
pitivi, network-manager-applet, gnome-shell: подадени в master; …
11:45 AM Changeset [2025] by ivalkov
pitivi: Обновен до последната версия в master.
11:40 AM Changeset [2024] by ivalkov
gnome-shell: Обновен до последната версия в master.
12:21 AM Changeset [2023] by bfaf
Актуализиран превод

Mar 17, 2010:

5:17 PM Changeset [2022] by Александър Шопов
evolution, empathy, gnome-terminal, gnome-media: подадени в master; …

Mar 16, 2010:

5:00 PM Changeset [2021] by Александър Шопов
gnome-disk-utility: подаден в gnome-2-30
4:57 PM Changeset [2020] by Александър Шопов
empathy, gnome-power-manager, gnome-disk-utility: подадени в master

Mar 14, 2010:

7:20 PM Changeset [2019] by Александър Шопов
gnome-system-tools: подаден в master
1:51 PM Changeset [2018] by Александър Шопов
gnome-packagekit, evolution: подадени в master

Mar 12, 2010:

7:04 AM Changeset [2017] by Александър Шопов
network-manager-openvpn, network-manager-vpnc, f-spot, …

Mar 11, 2010:

3:27 PM Ticket #727 (При свършване на дисковото пространство — неправилно съобщение) closed by Александър Шопов
fixed: Replying to ash: 1. Коригиран с [2011]. Промяната …
3:18 PM Ticket #727 (При свършване на дисковото пространство — неправилно съобщение) created by Александър Шопов
Приложена е снимка. Докладът е от Роси Димова.
11:14 AM Changeset [2016] by bfaf
Актуализиран превод
11:12 AM Changeset [2015] by bfaf
Актуализиран превод

Mar 9, 2010:

8:29 AM Changeset [2014] by Александър Шопов
anjuta, evolution, gnome-control-center: подадени в master

Mar 8, 2010:

3:02 PM Changeset [2013] by yavorescu
(anjuta): Обновяване за 2.30.
7:35 AM Changeset [2012] by Александър Шопов
gnome-settings-daemon: подаден в master
7:28 AM Changeset [2011] by Александър Шопов
rhythmbox, network-manager-applet, weather-locations, gtk+, …

Mar 6, 2010:

8:34 PM Changeset [2010] by Александър Шопов
gedit: подаден в master
8:29 PM Changeset [2009] by Александър Шопов
tomboy, glib, epiphany, gnome-system-tools, gnome-disk-utility: …

Mar 5, 2010:

7:17 AM Changeset [2008] by Александър Шопов
gnome-disk-utility: работа по превода
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.