TimelineMay 4, 2010:

7:25 AM Changeset [2076] by Александър Шопов
Firebug: корекции
7:08 AM Changeset [2075] by Александър Шопов
firebug: корекции

Apr 29, 2010:

8:19 AM Changeset [2074] by Александър Шопов
firebug преводът обновен към 6637
8:13 AM Changeset [2073] by Александър Шопов
firebug: превод за преглед
8:11 AM Changeset [2072] by Александър Шопов
firebug: обновен към 6637

Apr 28, 2010:

4:27 PM Changeset [2071] by Александър Шопов
firebug: още превод
7:42 AM Changeset [2070] by Александър Шопов
gcompris: подаден в gcomprixogoo

Apr 22, 2010:

5:13 PM Changeset [2069] by yavorescu
(gcompris): Обновяване за престоящото ново издание 9.3. Предстои да се …
11:45 AM Changeset [2068] by Александър Шопов
firebug: превод досега

Apr 21, 2010:

7:44 AM Changeset [2067] by Александър Шопов
virtaal: обновен превод

Apr 20, 2010:

6:03 PM Changeset [2066] by Александър Шопов
firebug: подготовка за превод на 1.6
5:44 PM Changeset [2065] by Александър Шопов
upproperties.sh: коригиран, работи, коментари

Apr 19, 2010:

11:32 AM Changeset [2064] by Александър Шопов
Virtaal - нов превод

Apr 17, 2010:

3:57 PM NewsLetter3 edited by Александър Шопов
За типографията (diff)

Apr 12, 2010:

5:17 PM NewsLetter3 edited by Александър Шопов
Корекция на форматирането (diff)
5:16 PM NewsLetter3 created by Александър Шопов
Първи вариант
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.