TimelineJun 1, 2010:

3:37 PM Changeset [2078] by Александър Шопов
Firebug преведен на 100% и подаден през Babelzilla
3:36 PM Changeset [2077] by Александър Шопов
Firebug - upstrem към 6918

May 15, 2010:

11:59 PM HowToTest edited by ivalkov
Добавена е настройка за кодирането символите на примерните … (diff)

May 4, 2010:

7:25 AM Changeset [2076] by Александър Шопов
Firebug: корекции
7:08 AM Changeset [2075] by Александър Шопов
firebug: корекции
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.