TimelineJun 9, 2010:

12:06 PM Changeset [2084] by Александър Шопов
Попълване на gnom-gimp
12:04 PM Changeset [2083] by Александър Шопов
Папка за gimp. Следи http://l10n.gnome.org/languages/bg/gnome-gimp/ui/
12:03 PM Changeset [2082] by Александър Шопов
Попълване на obsolete
11:59 AM Changeset [2081] by Александър Шопов
Папка за остарели приложения. Следи …
11:52 AM Changeset [2080] by Александър Шопов
Да отразява положението upstream
11:50 AM Changeset [2079] by Александър Шопов
Указание за подаване

Jun 1, 2010:

3:37 PM Changeset [2078] by Александър Шопов
Firebug преведен на 100% и подаден през Babelzilla
3:36 PM Changeset [2077] by Александър Шопов
Firebug - upstrem към 6918

May 15, 2010:

11:59 PM HowToTest edited by ivalkov
Добавена е настройка за кодирането символите на примерните … (diff)
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.