TimelineAug 27, 2010:

4:23 PM Changeset [2113] by Александър Шопов
gtk+, gtk+-properties: подадени в master

Aug 26, 2010:

11:30 PM Changeset [2112] by Александър Шопов
gnome-packagekit, gucharmap, gnome-media: обновени и подадени в master …
11:01 PM Changeset [2111] by Александър Шопов
gnome-bluetooth, gnome-desktop: подадени в master и gnom-2-32
8:50 AM Changeset [2110] by Александър Шопов
cheese: подаден в master. system-tools-backends-clone и …
8:38 AM Changeset [2109] by Александър Шопов
Нова папка за определени модули

Aug 24, 2010:

4:14 PM Changeset [2108] by Александър Шопов
sound-juicer, tomboy, file-roller, mousetweaks, gnome-session, …

Aug 23, 2010:

2:09 PM Changeset [2107] by Александър Шопов
bug-buddy, dasher, seahorse, seahorse-plugins, gtkhtml, gnome-applets, …

Aug 22, 2010:

11:16 PM Changeset [2106] by Александър Шопов
vte, zenity, gconf, libbonobo, gdl, vinagre: обновени и подадени в master
10:26 PM Changeset [2105] by Александър Шопов
webkit gtk — подаден през Buzilla: …

Aug 21, 2010:

10:48 AM Changeset [2104] by Александър Шопов
devhelp: подаден към master и gnome-2-32
10:36 AM Changeset [2103] by Александър Шопов
Клон за Gnome 2.32
10:35 AM Changeset [2102] by Александър Шопов
gnome-shell, mutter, caribou: премествам в master. В GNOME са там.
10:33 AM Changeset [2101] by Александър Шопов
caribou: подаден в master

Aug 18, 2010:

1:40 PM Changeset [2100] by ivalkov
webkit: Приключен превод. Има неясни низове, за които не мога да взема …

Aug 14, 2010:

2:41 PM Ticket #731 (Неправилно преведен низ в Gajim) created by ivalkov
В прозореца за задаване на състоянието има два низа „Карам велосипед“. …

Aug 10, 2010:

1:25 PM Changeset [2099] by ivalkov
webkit: Част от превод. Нито един низ не е в краен вариант, тъй като …

Jul 28, 2010:

12:28 AM Changeset [2098] by ivalkov
caribou: Поправка на низ. Никакъв курс не е.;)
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.