TimelineNov 6, 2010:

1:44 PM Ticket #736 (Грешна дума във Firebug) closed by Александър Шопов
fixed: Оправен с [2233]
1:43 PM Changeset [2233] by Александър Шопов
Firebug: 100%, подаден през Babelzila, корекция на: #736
1:41 PM Changeset [2232] by Александър Шопов
Превод от Babelzilla на al_шопов
1:37 PM Changeset [2231] by Александър Шопов
Firebug: преподреждане
1:32 PM Ticket #736 (Грешна дума във Firebug) created by Александър Шопов
От снимката се вижда

Nov 4, 2010:

3:12 PM Changeset [2230] by Александър Шопов
gstreamer, gst-plugins-base, gst-plugins-good, gst-plugins-bad, …

Oct 28, 2010:

7:11 AM Changeset [2229] by Александър Шопов
gnome-color-manager: подаден в master и gnome-2-32

Oct 27, 2010:

1:17 PM Changeset [2228] by Александър Шопов
gparted: обновен и подаден в master

Oct 26, 2010:

1:28 PM Ticket #733 (Проблем с rhythmbox) closed by Александър Шопов
fixed: Коригирано с [2227].
1:28 PM Changeset [2227] by Александър Шопов
rhythmbox: подаден в master. Коригира #733
1:25 PM Ticket #735 (gnome-system-monitor термини) created by Александър Шопов
Наблюдение на системата - странициране "Х bytes от Х bytes" да стане …
1:21 PM Ticket #734 (Мерни единици в synaptic) created by Александър Шопов
Synaptic - при теглене показва нещо от рода на "100kB/сек, остават 5m …
1:20 PM Ticket #733 (Проблем с rhythmbox) created by Александър Шопов
- Подкастите, там където показва "Състояние" трябва да е "Изтеглен", …

Oct 22, 2010:

11:27 AM Changeset [2226] by Александър Шопов
SparkleShare?: нов превод, подаден през github

Oct 13, 2010:

1:35 PM Changeset [2225] by Александър Шопов
gnucash: 100% постигнати на първи преглед

Oct 12, 2010:

8:45 AM Changeset [2224] by Александър Шопов
gnucash: 92%

Oct 10, 2010:

4:46 PM Changeset [2223] by Александър Шопов
gnucash: 76%
8:48 AM Changeset [2222] by Александър Шопов
gnome-vfs: подаден в master
7:45 AM Changeset [2221] by Александър Шопов
f-spot: подаден в master
6:17 AM Changeset [2220] by Александър Шопов
NetworkManager?: правописна грешка
6:13 AM Changeset [2219] by Александър Шопов
network-manager-applet: подаден в master
6:09 AM Changeset [2218] by Александър Шопов
NetworkManager?: готово за подаване
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.