TimelineApr 25, 2011:

3:28 PM NewsLetters edited by Александър Шопов
Корекция (diff)

Apr 24, 2011:

9:25 AM NewsLetter4 edited by Александър Шопов
Временен запис (diff)
8:47 AM NewsLetter4 edited by Александър Шопов
Временен запис (diff)
8:38 AM NewsLetter4 edited by Александър Шопов
Временен запис (diff)
8:12 AM NewsLetter4 created by Александър Шопов
Временен запис
8:08 AM NewsLetter3 edited by Александър Шопов
Коментар, че не е публикуван (diff)
8:08 AM NewsLetter2 edited by Александър Шопов
Махане на коментара, за версия 3 е (diff)
8:08 AM NewsLetter2 edited by Александър Шопов
Коментар, че не е публикуван (diff)
8:07 AM NewsLetters edited by Александър Шопов
Още 2 бюлетина (diff)
7:17 AM Changeset [2307] by Александър Шопов
anjuta: подадено в master и gnome-3-0

Apr 23, 2011:

5:49 PM Changeset [2306] by Александър Шопов
evolution: подаден в master и gnome-3-0
5:48 PM Changeset [2305] by Александър Шопов
evolution: вариант от Красимир Чонов

Apr 21, 2011:

7:32 AM Changeset [2304] by Александър Шопов
gcalctool, gnome-panel: подадени в master; gcalctool, glade: подадени …

Apr 13, 2011:

8:02 AM Changeset [2303] by Александър Шопов
gnome-control-center, gnome-games, glade: подадени в master; …

Apr 11, 2011:

7:21 AM Changeset [2302] by Александър Шопов
Преименуване на glade, за да отговаря на проекта
7:20 AM Changeset [2301] by Александър Шопов
glade3, gnome-control-center: подадени в master

Apr 10, 2011:

8:59 AM Changeset [2300] by Александър Шопов
gnome-2-30 и gnome-2-32 остават в историята
8:58 AM Changeset [2299] by Александър Шопов
gnome-panel, evolution-data-server, vinagre, eog, nautilus, …

Apr 2, 2011:

3:26 PM Changeset [2298] by ivalkov
gnome-control-center: Обновен превод до master. Частично тестван с …

Mar 29, 2011:

4:08 PM Changeset [2297] by ivalkov
gnome-control-center: Частично обновен. Продължавам да преглеждам.
6:51 AM Changeset [2296] by Александър Шопов
gnome-power-maneger: подаден в master и gnome-3-0
6:50 AM Changeset [2295] by Александър Шопов
gnome-power-maneger: подаден в master и gnome-3-0

Mar 28, 2011:

6:49 PM Changeset [2294] by ivalkov
gnome-control-center: Частично обновен и прегледан превод. Продължавам …
6:15 PM Changeset [2293] by ivalkov
gnome-power-manager: Поправка на печатна грешка
4:56 PM Ticket #739 (Неясен превод за нивата на мастилото в gtk+) created by ivalkov
Преводът за нивата на мастилото в gtk+ е неясен и объркващ: …
7:40 AM Changeset [2292] by Александър Шопов
evolution-data-server: подаден в master. Трябва му още един преглед …

Mar 27, 2011:

11:07 PM Changeset [2291] by Александър Шопов
libpeas: подаден в master
5:29 PM Changeset [2290] by Александър Шопов
orca, gnome-utils, gnome-shell, mousetweaks, file-roller подадени в …

Mar 26, 2011:

7:40 PM Changeset [2289] by bfaf
Преведох ги до колкото можах
7:28 PM Ticket #738 (Съмнителен превод на „Accelerator key“ в gtk+-properties) created by ivalkov
Натъкнах се на следния превод в gtk+-properties: …
6:21 PM Changeset [2288] by ivalkov
gnome-shell: Обновен превод до master. Един мъгляв низ.
6:40 AM Changeset [2287] by Александър Шопов
empathy: подаден в master
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.