TimelineMay 11, 2011:

6:42 AM Changeset [2312] by Александър Шопов
evolution: подаден в master и gnome-3-0

May 10, 2011:

7:00 AM Changeset [2311] by Александър Шопов
gnome-doc-utils: подаден в master
6:51 AM Changeset [2310] by Александър Шопов
yelp-xsl: подаден в master и gnome-3-0

May 8, 2011:

8:56 AM Changeset [2309] by Александър Шопов
xkeyboard-config: подадено през robot@…

Apr 27, 2011:

4:23 PM NewsLetter4 edited by Александър Шопов
Корекция (diff)
3:55 PM NewsLetter4 edited by Александър Шопов
Връзка към бюлетини (diff)
3:46 PM Ticket #737 (Страницата на gnome.cult.bg липсва. Трябва да се обновят низовете в ...) closed by Александър Шопов
worksforme: http://gnome.cult.bg/* вече пренасочва към …
10:21 AM WikiStart edited by Александър Шопов
Махам излишен ред (diff)

Apr 26, 2011:

10:53 PM Changeset [2308] by Александър Шопов
gst-plugins-base, gstreamer, gst-plugins-ugly, gst-plugins-bad, …
9:16 AM NewsLetter4 edited by Александър Шопов
Корекция на форматиране (diff)
9:15 AM NewsLetter4 edited by Александър Шопов
Цели (diff)

Apr 25, 2011:

3:28 PM NewsLetters edited by Александър Шопов
Корекция (diff)

Apr 24, 2011:

9:25 AM NewsLetter4 edited by Александър Шопов
Временен запис (diff)
8:47 AM NewsLetter4 edited by Александър Шопов
Временен запис (diff)
8:38 AM NewsLetter4 edited by Александър Шопов
Временен запис (diff)
8:12 AM NewsLetter4 created by Александър Шопов
Временен запис
8:08 AM NewsLetter3 edited by Александър Шопов
Коментар, че не е публикуван (diff)
8:08 AM NewsLetter2 edited by Александър Шопов
Махане на коментара, за версия 3 е (diff)
8:08 AM NewsLetter2 edited by Александър Шопов
Коментар, че не е публикуван (diff)
8:07 AM NewsLetters edited by Александър Шопов
Още 2 бюлетина (diff)
7:17 AM Changeset [2307] by Александър Шопов
anjuta: подадено в master и gnome-3-0

Apr 23, 2011:

5:49 PM Changeset [2306] by Александър Шопов
evolution: подаден в master и gnome-3-0
5:48 PM Changeset [2305] by Александър Шопов
evolution: вариант от Красимир Чонов

Apr 21, 2011:

7:32 AM Changeset [2304] by Александър Шопов
gcalctool, gnome-panel: подадени в master; gcalctool, glade: подадени …

Apr 13, 2011:

8:02 AM Changeset [2303] by Александър Шопов
gnome-control-center, gnome-games, glade: подадени в master; …

Apr 11, 2011:

7:21 AM Changeset [2302] by Александър Шопов
Преименуване на glade, за да отговаря на проекта
7:20 AM Changeset [2301] by Александър Шопов
glade3, gnome-control-center: подадени в master
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.