TimelineMay 18, 2011:

7:39 AM Changeset [2313] by Александър Шопов
gparted: подаден в master

May 16, 2011:

7:46 PM Ticket #740 (Нов превод на "feedback") created by neohidra@…
Здравейте! За сега се ползва и е утвърдено понятието "Обратна връзка". …

May 11, 2011:

6:42 AM Changeset [2312] by Александър Шопов
evolution: подаден в master и gnome-3-0

May 10, 2011:

7:00 AM Changeset [2311] by Александър Шопов
gnome-doc-utils: подаден в master
6:51 AM Changeset [2310] by Александър Шопов
yelp-xsl: подаден в master и gnome-3-0

May 8, 2011:

8:56 AM Changeset [2309] by Александър Шопов
xkeyboard-config: подадено през robot@…

Apr 27, 2011:

4:23 PM NewsLetter4 edited by Александър Шопов
Корекция (diff)
3:55 PM NewsLetter4 edited by Александър Шопов
Връзка към бюлетини (diff)
3:46 PM Ticket #737 (Страницата на gnome.cult.bg липсва. Трябва да се обновят низовете в ...) closed by Александър Шопов
worksforme: http://gnome.cult.bg/* вече пренасочва към …
10:21 AM WikiStart edited by Александър Шопов
Махам излишен ред (diff)

Apr 26, 2011:

10:53 PM Changeset [2308] by Александър Шопов
gst-plugins-base, gstreamer, gst-plugins-ugly, gst-plugins-bad, …
9:16 AM NewsLetter4 edited by Александър Шопов
Корекция на форматиране (diff)
9:15 AM NewsLetter4 edited by Александър Шопов
Цели (diff)

Apr 25, 2011:

3:28 PM NewsLetters edited by Александър Шопов
Корекция (diff)
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.