TimelineJan 13, 2016:

9:15 PM Ticket #452 ("Бекенд" трябва да се махне) closed by Александър Шопов
wontfix: muine не се обновява от 7 години
9:15 PM Ticket #451 ("Плейлист" е неподходяща дума) closed by Александър Шопов
wontfix: muine не се обновява от 7 години
9:14 PM Ticket #227 (странен превод!!!) closed by Александър Шопов
wontfix: muine не се обновява от 7 години
9:11 PM Ticket #206 ("Потребителско ръководство" в GnomeBaker) closed by Александър Шопов
wontfix: gnome-baker не се обновява от над 3 години
9:11 PM Ticket #229 (Грешен превод на "съдържание" в GnomeBaker) closed by Александър Шопов
wontfix: gnome-baker не се обновява от над 3 години
9:11 PM Ticket #204 (Gnome Baker Contents) closed by Александър Шопов
wontfix: gnome-baker не се обновява от над 3 години
9:07 PM Ticket #424 (Странен .desktop запис) closed by Александър Шопов
wontfix: gnome-blog не се обновява от над 4 години, липсва и в хранилището
8:33 PM Changeset [3019] by Александър Шопов
tali: подаден в master
8:33 PM Changeset [3018] by Александър Шопов
swell-foop: подаден в master
8:33 PM Changeset [3017] by Александър Шопов
quadrapassel: подаден в master
8:33 PM Changeset [3016] by Александър Шопов
lightsoff: подаден в master
8:32 PM Changeset [3015] by Александър Шопов
libgames-support: подаден в master
8:32 PM Changeset [3014] by Александър Шопов
iagno: подаден в master
8:32 PM Changeset [3013] by Александър Шопов
gnome-tetravex: подаден в master
8:05 PM Changeset [3012] by Александър Шопов
gnome-3-16 вече е старо

Jan 11, 2016:

3:10 PM Typography edited by Александър Шопов
Скоба (diff)
3:09 PM Typography edited by Александър Шопов
Номера според Unicode (diff)
7:00 AM Changeset [3011] by Александър Шопов
racket: подаден

Dec 28, 2015:

6:08 PM Typography created by Александър Шопов
Първа версия
5:51 PM HowToTranslate edited by Александър Шопов
Връзка за типографията (diff)
11:36 AM Changeset [3010] by Александър Шопов
git: подаден през github
9:50 AM Ticket #702 (Грешки в настройките на мишката) closed by Александър Шопов
fixed: Интерфейсът е променен и това е коригирано
9:48 AM Ticket #711 (Дълъг низ в аплета за звук) closed by Александър Шопов
fixed: Интерфейсът вече е силно променен и този низ не съществува в аналога …
9:46 AM Ticket #303 (Нов компонент "gcstar" с отговорник "fandonov") closed by Александър Шопов
worksforme: Това вече изглежда е преведено
9:44 AM Ticket #726 (Неточен превод на "ice pellets" в libgweather) closed by Александър Шопов
fixed: Терминът вече е "sleet", който е преведен като "суграшица"

Dec 23, 2015:

3:22 PM Ticket #413 (Неправилен трибуквен код на България) closed by Александър Шопов
wontfix: Не ползваме съкращенията на ISO за тази цел. Те са за държави, ние …
3:19 PM Ticket #662 (Правописна грешка в превода на Firebug) closed by Александър Шопов
fixed: Оправено е октомври 2013.
3:16 PM Ticket #175 (Мазано в gnome-game) closed by Александър Шопов
invalid: gnome-games вече са разделени и това вече не е проблем
3:14 PM Ticket #511 (плотама да се замени с джаджа) closed by Александър Шопов
wontfix: Програмата е остаряла, за стари версии на GNOME 2.x и няма да бъде …
3:08 PM Ticket #694 (deprecated -> изоставен) closed by Александър Шопов
duplicate: Повтаря #484

Dec 22, 2015:

5:54 PM WikiProcessors edited by trac
(diff)
5:54 PM TracSearch edited by trac
(diff)
5:54 PM WikiFormatting edited by trac
(diff)
5:54 PM TracIni edited by trac
(diff)
5:54 PM TracCgi edited by trac
(diff)
5:54 PM TracBrowser edited by trac
(diff)
5:54 PM TracSyntaxColoring edited by trac
(diff)
5:54 PM TracPlugins edited by trac
(diff)
5:54 PM TracInstall edited by trac
(diff)
5:54 PM TracImport edited by trac
(diff)
5:54 PM TracPermissions edited by trac
(diff)
5:54 PM TracBackup edited by trac
(diff)
5:54 PM TracWiki edited by trac
(diff)
5:54 PM WikiNewPage edited by trac
(diff)
5:54 PM TracUpgrade edited by trac
(diff)
5:54 PM TracWorkflow edited by trac
(diff)
5:54 PM TracQuery edited by trac
(diff)
5:54 PM InterWiki edited by trac
(diff)
5:54 PM InterTrac edited by trac
(diff)
5:54 PM TracLinks edited by trac
(diff)
5:54 PM TracGuide edited by trac
(diff)
5:54 PM TracAdmin edited by trac
(diff)
5:54 PM TracInterfaceCustomization edited by trac
(diff)
5:54 PM PageTemplates edited by trac
(diff)
5:54 PM TracStandalone edited by trac
(diff)
5:54 PM TracModWSGI edited by trac
(diff)
5:54 PM TracTickets edited by trac
(diff)
5:54 PM TracTicketsCustomFields edited by trac
(diff)
5:54 PM TracAccessibility edited by trac
(diff)
5:54 PM TracLogging edited by trac
(diff)
5:54 PM WikiMacros edited by trac
(diff)
5:54 PM TracFastCgi edited by trac
(diff)
5:54 PM TracEnvironment edited by trac
(diff)
5:54 PM TracNavigation edited by trac
(diff)
5:54 PM TracChangeset edited by trac
(diff)
5:54 PM TracBatchModify created by trac
5:54 PM TracFineGrainedPermissions edited by trac
(diff)
5:54 PM TracNotification edited by trac
(diff)
5:54 PM TracRepositoryAdmin edited by trac
(diff)
5:54 PM TracReports edited by trac
(diff)

Dec 20, 2015:

4:49 PM Changeset [3009] by Александър Шопов
git, gitk: обновени

Dec 17, 2015:

3:16 PM Changeset [3008] by Александър Шопов
racket: 6.3.1 подаден през github
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.