Changes between Version 4 and Version 5 of HowToSubmitBugreport


Ignore:
Timestamp:
Nov 6, 2008, 12:22:32 PM (13 years ago)
Author:
Александър Шопов
Comment:

Още подорения в обясненята

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • HowToSubmitBugreport

  v4 v5  
  1313'''Full description:''' Това е дълго описание на грешката. Бъдете подробни. Опишете какво е неправилно, къде е неправилно и как смятате, че трябва да бъде, ако имате предложение. Опишете как стигате до грешката, как и кога се появява, в коя програма, при какво действие. Напр. ''Когато избера няколко файла в папка, долу в лентата на прозореца излиза надпис: "Избрани са 5 папки", което е неправилно, трябва да е "Избрани са 5 файла"''. Ще ни помогне, ако посочите версиите на програмата (в програмата, меню Помо__щ__ -> __О__тносно) и на GNOME (от панела, меню Система -> Относно GNOME). Може да използвате и вградената система за  [wiki:WikiFormatting форматиране на текст] на Trac.
  1414
  15 '''I have files to attach to this ticket''' FIXME: как се правят снимки на екрана прнтскр и гимп.
   15'''I have files to attach to this ticket''': Един от най-лесните и полезни начини за докладване на грешка е да пратите снимка на екрана. В GNOME има два лесни начина за това — с клавиша PrtSc от клавиатурата. В повечето случаи това е достатъчно, но понякога е неизползваемо, напр. ако имате временен диалогов прозорец, който не позволява ползването на клавиша. Тогава може да ползвате програмата Gimp: __Ф__айл -> __С__нимане -> __С__нимка на екрана... Запазете снимката като png или jpg и я прикачете към доклада. Можете и на нея да отбележите грешката.
  1616
  1717== Помощна информация ==
   18       
   19'''Cc:''' Ако попълните адреса на е-поща в полето (напр. Иван Петров <ipetrov@nejde.bg>), то ще получавате всички коментари за този билет на адреса, който сте посочили. Може да докладвате и анонимно, но в такъв случай ще се наложи да следите за развитието от тези страници.
  1820
  19 Ако попълните адреса на е-поща в полето (напр. Сульо Пулев <sulio@pulio.bg>), то ще получавате всички коментари за този билет на адреса, който сте посочили. Може да докладвате и анонимно, но в такъв случай ще се наложи да следите за развитието от тези страници.
   21'''Component:''' Изберете името на програмата от менюто. Дори и да сбъркате, не е фатално, някой от преводачите ще коригира грешката.
  2022
  21 Изберете името на програмата от менюто "Component". Дори и да сбъркате, не е фатално, някой от преводачите ще коригира грешката.
   23'''Severity:''' Изберете нивото на "критичност" на грешката в превода по ваше усмотрение. Например:
  2224
  23 Не е необходимо да въвеждате версията на програмата, но ако смятате, че това е важно, напишете я в темата или тялото на билета.
  24 
  25 Изберете нивото на "критичност" на грешката в превода по ваше усмотрение. Например:
  26 
  27  * ''blocker'' - грешка във вътрешната структура на файла с превода, което води до грешки при компилиране
  28  * ''critical'' - сериозна смислова грешка, която причинява затруднения на потребителите
  29  * ''major'' - сериозна правописна грешка или смислова грешка, неправилно преведен термин и др.
  30  * ''normal'' - обикновена правописна или печатна грешка
  31  * ''minor'' - пунктуационна грешка, лека правописна грешка
  32  * ''trivial'' - всякакви леки и незначителни грешки, неправилно написани главни/малки букви, неправилно поставени бързи клавиши за достъп без мишка
  33  * ''enhancement'' - предложения за подобряване на превода
   25 * ''blocker'' — грешка във вътрешната структура на файла с превода, което води до грешки при компилиране
   26 * ''critical'' — сериозна смислова грешка, която причинява затруднения на потребителите
   27 * ''major'' — сериозна правописна грешка или смислова грешка, неправилно преведен термин и др.
   28 * ''normal'' — обикновена правописна или печатна грешка
   29 * ''minor'' — пунктуационна грешка, лека правописна грешка
   30 * ''trivial'' — всякакви леки и незначителни грешки, неправилно написани главни/малки букви, неправилно поставени бързи клавиши за достъп без мишка
   31 * ''enhancement'' — предложения за подобряване на превода
  3432
  3533Няма смисъл да търсите дали някой вече е докладвал тази грешка или дали е коригирана в последните преводи. Няма опасност да се изморим от много билети. Видите ли нещо, което не Ви харесва, докладвайте без колебание!
   34
   35Не попълвайте нищо в '''Priority:''', '''Milestone:''', '''Keywords:''' и '''Assign to:'''. Това са служебни полета за нас.
  3636
  3737== Кога не можем да помогнем ==