wiki:HowToSubmitBugreport

Version 2 (modified by Александър Шопов, 13 years ago) (diff)

Преподреждане на информацията

Как се подава грешка

За да докладвате за грешка в някой превод, използвайте менюто New Ticket.

Задължителна информация

Това е информация, която ни трябва, за да можем бързо и лесно да открием самата грешка.

Изберете името на програмата от менюто "Component". Дори и да сбъркате, не е фатално, някой от преводачите ще коригира грешката. Не е необходимо да въвеждате версията на програмата, но ако смятате, че това е важно, напишете я в темата или тялото на билета.

В полето "Short summary" напишете кратко описание на грешката, а в тялото я опишете подробно. Може да използвате и вградената система за форматиране на текст на Trac.

Помощна информация

Ако попълните адреса на е-поща в полето (напр. Сульо Пулев <sulio@…>), то ще получавате всички коментари за този билет на адреса, който сте посочили. Може да докладвате и анонимно, но в такъв случай ще се наложи да следите за развитието от тези страници.

Изберете нивото на "критичност" на грешката в превода по ваше усмотрение. Например:

  • blocker - грешка във вътрешната структура на файла с превода, което води до грешки при компилиране
  • critical - сериозна смислова грешка, която причинява затруднения на потребителите
  • major - сериозна правописна грешка или смислова грешка, неправилно преведен термин и др.
  • normal - обикновена правописна или печатна грешка
  • minor - пунктуационна грешка, лека правописна грешка
  • trivial - всякакви леки и незначителни грешки, неправилно написани главни/малки букви, неправилно поставени бързи клавиши за достъп без мишка
  • enhancement - предложения за подобряване на превода

Няма смисъл да търсите дали някой вече е докладвал тази грешка или дали е коригирана в последните преводи. Няма опасност да се изморим от много билети. Видите ли нещо, което не Ви харесва, докладвайте без колебание!

Кога не можем да помогнем

FIXME: други проекти