Change History for HowToTest

Version Date Author Comment
8 12 years ivalkov Добавена е настройка за кодирането символите на примерните …
7 12 years yavorescu --disable-evolution-miner за tracker
6 12 years yavorescu --disable-nm за evolution е вече по подразбиране в JHBuild. Версията …
5 12 years yavorescu Осъвременяване спрямо 2.30
4 12 years yavorescu Правилно форматиране на списъка с точки.
3 12 years yavorescu Добавяне на информация за периодично обновяване.
2 12 years yavorescu Корекция на печатна грешка.
1 12 years yavorescu Нова страница