Changes between Version 9 and Version 10 of HowToTranslate


Ignore:
Timestamp:
Feb 6, 2011, 3:26:18 AM (11 years ago)
Author:
ivalkov
Comment:

Бележка за обикновените текстови редактори. Поправка на връзки

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • HowToTranslate

  v9 v10  
  2222  2.  От следващата страница избирате приложението и след това запазвате po-файла.
  2323  3.  Превеждате, проверявате и пращате в списъка.
   24
   25'''Не превеждайте с обикновен текстов редактор.''' Може да нарушите структурата на po файла. Изберете си редактор на po файлове от [wiki:HowToTranslate#%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4 списъка] и работете с него.
  2426
  2527Погледнете следния пример:
   
  103105След това продължете от стъпка 3.
  104106
   107'''Не превеждайте с обикновен текстов редактор.''' Може да нарушите структурата на po файла. Изберете си редактор на po файлове от [wiki:HowToTranslate#%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4 списъка] и работете с него.
   108
  105109Когато приключите с превода уверете се, че файлът е валиден и сте се
  106 добавили в списъка с преводачи. Как да направите това е описано в [http://fsa-bg.org/project/gtp/wiki/RepositoryUsage#%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5 правилата] за подаване в локалното хранилище.
   110добавили в списъка с преводачи. Как да направите това е описано в [wiki:RepositoryUsage#%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5 правилата] за подаване в локалното хранилище.
  107111
  108112== Пощенски списък ==