Changes between Version 10 and Version 11 of HowToTranslate


Ignore:
Timestamp:
Feb 6, 2011, 6:42:44 PM (11 years ago)
Author:
ivalkov
Comment:

Поправки. Среднощното редактиране явно води до поява на грешки.

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • HowToTranslate

  v10 v11  
  7171}}}
  7272
  73 Всеки превод се съхранява във файло с име от две букви и разширение
   73Всеки превод се съхранява във файл с име от две букви и разширение
  7474po. Буквите представляват кода на държавата по ISO 3166-1. За България
  7575това е „bg“.  Тази стъпка може да се пропусне, но е полезна, тъй като
   
  9393}}}
  9494
  95 За SVN :
   95За да обновите през SVN изпълнете:
  9696{{{
  9797  програма$ svn update # или svn up
  98 }}}
   98}}},
  9999
  100 или  за git
   100За да обновите през git изпълнете:   
  101101{{{
  102102  програма$ git pull