Changes between Version 8 and Version 9 of HowToTranslate


Ignore:
Timestamp:
Feb 6, 2011, 3:11:56 AM (11 years ago)
Author:
ivalkov
Comment:

Описание за обнояване на превод

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • HowToTranslate

  v8 v9  
  2727[[Image(Изтегляне.gif)]]
  2828
   29
   30== Обновяване на файл за превод ==
   31
   32Когато решите да продължите да работите по вече започнат превод е
   33добре да обновите ```po``` файла. Така ще е сигурно, че работите върху
   34актуален превод.  За целта обикновено се използва версията в
   35разработка на програмата, която ще превеждате.  Най-често тази версия
   36се намира в система за контрол на версиите – git, svn, bzr, cvs и др.
   37Ще трябва да изтеглите изходния код на програмата от хранилището
   38посочено на уеб страницата ѝ. За програмите в GNOME е удобно да
   39използвате системата JHBuild, тъй като се използва и при [HowToTest тестване].
   40
   411. Инсталирайте програмата intltool и клиент за системата за контрол
   42на версиите, която се използва от програмата.
   43
   442. Изтеглете програмата от хранилището
   45
   46Пример със SVN:
   47{{{
   48  svn co http://хранилище-за-програма папка-за-запазване
   49}}}
   50
   51Пример с git:
   52
   53{{{
   54  git clone http://друго-хранилище-за-програма друга-папка-за-запазване
   55}}}
   56
   573. Отидете в папката, където са преводите
   58{{{
   59  cd програма/po
   60}}}
   61
   62Повечето програми използват идентична структура, при която преводите
   63се пазят в папката „po“.  Ако няма такава, намерете къде се съхраняват
   64преводите.
   65
   664. Направете копие на файла с превода
   67{{{
   68  програма/po$ cp bg.po bg_new.po
   69}}}
   70
   71Всеки превод се съхранява във файло с име от две букви и разширение
   72po. Буквите представляват кода на държавата по ISO 3166-1. За България
   73това е „bg“.  Тази стъпка може да се пропусне, но е полезна, тъй като
   74предотвратява конфликти при повторно обновяване на изходния код от
   75хранилището. Ако работите по превод, за който промените все още не са
   76подадени в хранилището на програмата, копирайте този файл като bg_new.po.
   77
   785. Обновяване
   79{{{
   80  програма/po$ intltool-update bg_new
   81}}}
   82
   83Използва се само името на файла без разширението. В bg_new.po се
   84намират обновените низове. Повечето пакети предоставят командата „make
   85update-po“, но това ще обнови преводите за всички езици и ще отнеме
   86малко повече време.
   87
   88За да обновите по късно пак:
   89{{{
   90  $ cd програма
   91}}}
   92
   93За SVN :
   94{{{
   95  програма$ svn update # или svn up
   96}}}
   97
   98или  за git
   99{{{
   100  програма$ git pull
   101}}}
   102
   103След това продължете от стъпка 3.
   104
   105Когато приключите с превода уверете се, че файлът е валиден и сте се
   106добавили в списъка с преводачи. Как да направите това е описано в [http://fsa-bg.org/project/gtp/wiki/RepositoryUsage#%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5 правилата] за подаване в локалното хранилище.
   107
  29108== Пощенски списък ==
  30109Пощенският списък на преводачите е ```dict@fsa-bg.org```. Можете да се абонирате за него като пратите е-писмо на адрес ```dict-request@fsa-bg.org``` с тема ```subscribe``` или като посетите следната страница: http://zver.fsa-bg.org/cgi-bin/mailman/listinfo/dict