wiki:HowToTranslate

Version 11 (modified by ivalkov, 11 years ago) (diff)

Поправки. Среднощното редактиране явно води до поява на грешки.

Как да превеждаме

Изтегляне на текущите преводи

Всеки може да изтегли текущете преводи. Те се намират в хранилище на Subversion. Клиент за тази система за контрол на версиите има тук Subversion.

Командата след това е:

svn co http://fsa-bg.org/repos/gtp/

Прегледайте страницата „Използване на хранилището на проекта“.

Статистика на преводите

За текущото положение на преводите може да се обърнете към системата за статистика на GNOME: Damned Lies.

Изтегляне на файл за превод

В повечето случаи трябва да се преведе файл, който е във формат po. Той е определен от GNU gettext. За да го изтеглите, правите следното:

 1. Отивате на следната страница http://l10n.gnome.org/teams/bg и търсите програмата там. Това трябва да е в колонката User interface, първия ред, както и GNOME-Office Productivity Applications и Extra GNOME Applications.
 2. От следващата страница избирате приложението и след това запазвате po-файла.
 3. Превеждате, проверявате и пращате в списъка.

Не превеждайте с обикновен текстов редактор. Може да нарушите структурата на po файла. Изберете си редактор на po файлове от списъка и работете с него.

Погледнете следния пример:

Пример как да се изтегля

Обновяване на файл за превод

Когато решите да продължите да работите по вече започнат превод е добре да обновите po файла. Така ще е сигурно, че работите върху актуален превод. За целта обикновено се използва версията в разработка на програмата, която ще превеждате. Най-често тази версия се намира в система за контрол на версиите – git, svn, bzr, cvs и др. Ще трябва да изтеглите изходния код на програмата от хранилището посочено на уеб страницата ѝ. За програмите в GNOME е удобно да използвате системата JHBuild, тъй като се използва и при тестване.

 1. Инсталирайте програмата intltool и клиент за системата за контрол

на версиите, която се използва от програмата.

 1. Изтеглете програмата от хранилището

Пример със SVN:

 svn co http://хранилище-за-програма папка-за-запазване

Пример с git:

 git clone http://друго-хранилище-за-програма друга-папка-за-запазване
 1. Отидете в папката, където са преводите
   cd програма/po
  

Повечето програми използват идентична структура, при която преводите се пазят в папката „po“. Ако няма такава, намерете къде се съхраняват преводите.

 1. Направете копие на файла с превода
   програма/po$ cp bg.po bg_new.po
  

Всеки превод се съхранява във файл с име от две букви и разширение po. Буквите представляват кода на държавата по ISO 3166-1. За България това е „bg“. Тази стъпка може да се пропусне, но е полезна, тъй като предотвратява конфликти при повторно обновяване на изходния код от хранилището. Ако работите по превод, за който промените все още не са подадени в хранилището на програмата, копирайте този файл като bg_new.po.

 1. Обновяване
   програма/po$ intltool-update bg_new 
  

Използва се само името на файла без разширението. В bg_new.po се намират обновените низове. Повечето пакети предоставят командата „make update-po“, но това ще обнови преводите за всички езици и ще отнеме малко повече време.

За да обновите по късно пак:

 $ cd програма

За да обновите през SVN изпълнете:

 програма$ svn update # или svn up
}}},

За да обновите през git изпълнете:  
{{{
 програма$ git pull
}}}

След това продължете от стъпка 3. 

'''Не превеждайте с обикновен текстов редактор.''' Може да нарушите структурата на po файла. Изберете си редактор на po файлове от [wiki:HowToTranslate#%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4 списъка] и работете с него.

Когато приключите с превода уверете се, че файлът е валиден и сте се
добавили в списъка с преводачи. Как да направите това е описано в [wiki:RepositoryUsage#%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5 правилата] за подаване в локалното хранилище.

== Пощенски списък ==
Пощенският списък на преводачите е ```dict@fsa-bg.org```. Можете да се абонирате за него като пратите е-писмо на адрес ```dict-request@fsa-bg.org``` с тема ```subscribe``` или като посетите следната страница: http://zver.fsa-bg.org/cgi-bin/mailman/listinfo/dict

== Полезни инструменти за превод ==
Повечето от тези трябва да присъстват в дистрибуцията ви.

 1. [http://www.poedit.net/ Poedit]
 2. [http://gtranslator.sourceforge.net/ gTranslator]
 3. [http://translate.sourceforge.net/wiki/virtaal/index Virtaal]
 4. [http://kbabel.kde.org/ KBabel]
 5. [http://userbase.kde.org/Lokalize Lokalize]
 6. [http://www.gnu.org/software/hello/manual/gettext/PO-Mode.html Emacs + po-mode]

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip