wiki:HowToTranslate

Version 2 (modified by Александър Шопов, 13 years ago) (diff)

Добавяне на адрес на е-поща.

Как да превеждаме

Изтегляне на текущите преводи

Всеки може да изтегли текущете преводи. Те се намират в хранилище на Subversion. Клиент за тази система за контрол на версиите има тук Subversion.

Командата след това е:

svn co http://fsa-bg.org/repos/gtp/

Статистика на преводите

За текущото положение на преводите може да се обърнете към системата за статистика на GNOME: Damned Lies.

Какво да превеждаме

Обадете се в пощенския списък на преводачите: dict@…, за да обсъдим това. В момента добри предложения са Transmission, Banshee, Conduit, F-Spot, Abiword, Inkscape, Gimp. Задължително се обадете, за да няма излишно повтаряне на усилията.

Пощенски списък

Пощенският списък на преводачите е dict@fsa-bg.org. Можете да се абонирате за него като пратите е-писмо на адрес dict-request@fsa-bg.org с тема subscribe.

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip