wiki:HowToTranslate

Version 9 (modified by ivalkov, 12 years ago) (diff)

Описание за обнояване на превод

Как да превеждаме

Изтегляне на текущите преводи

Всеки може да изтегли текущете преводи. Те се намират в хранилище на Subversion. Клиент за тази система за контрол на версиите има тук Subversion.

Командата след това е:

svn co http://fsa-bg.org/repos/gtp/

Прегледайте страницата „Използване на хранилището на проекта“.

Статистика на преводите

За текущото положение на преводите може да се обърнете към системата за статистика на GNOME: Damned Lies.

Изтегляне на файл за превод

В повечето случаи трябва да се преведе файл, който е във формат po. Той е определен от GNU gettext. За да го изтеглите, правите следното:

 1. Отивате на следната страница http://l10n.gnome.org/teams/bg и търсите програмата там. Това трябва да е в колонката User interface, първия ред, както и GNOME-Office Productivity Applications и Extra GNOME Applications.
 2. От следващата страница избирате приложението и след това запазвате po-файла.
 3. Превеждате, проверявате и пращате в списъка.

Погледнете следния пример:

Пример как да се изтегля

Обновяване на файл за превод

Когато решите да продължите да работите по вече започнат превод е добре да обновите po файла. Така ще е сигурно, че работите върху актуален превод. За целта обикновено се използва версията в разработка на програмата, която ще превеждате. Най-често тази версия се намира в система за контрол на версиите – git, svn, bzr, cvs и др. Ще трябва да изтеглите изходния код на програмата от хранилището посочено на уеб страницата ѝ. За програмите в GNOME е удобно да използвате системата JHBuild, тъй като се използва и при тестване.

 1. Инсталирайте програмата intltool и клиент за системата за контрол

на версиите, която се използва от програмата.

 1. Изтеглете програмата от хранилището

Пример със SVN:

 svn co http://хранилище-за-програма папка-за-запазване

Пример с git:

 git clone http://друго-хранилище-за-програма друга-папка-за-запазване
 1. Отидете в папката, където са преводите
   cd програма/po
  

Повечето програми използват идентична структура, при която преводите се пазят в папката „po“. Ако няма такава, намерете къде се съхраняват преводите.

 1. Направете копие на файла с превода
   програма/po$ cp bg.po bg_new.po
  

Всеки превод се съхранява във файло с име от две букви и разширение po. Буквите представляват кода на държавата по ISO 3166-1. За България това е „bg“. Тази стъпка може да се пропусне, но е полезна, тъй като предотвратява конфликти при повторно обновяване на изходния код от хранилището. Ако работите по превод, за който промените все още не са подадени в хранилището на програмата, копирайте този файл като bg_new.po.

 1. Обновяване
   програма/po$ intltool-update bg_new 
  

Използва се само името на файла без разширението. В bg_new.po се намират обновените низове. Повечето пакети предоставят командата „make update-po“, но това ще обнови преводите за всички езици и ще отнеме малко повече време.

За да обновите по късно пак:

 $ cd програма

За SVN :

 програма$ svn update # или svn up

или за git

 програма$ git pull

След това продължете от стъпка 3.

Когато приключите с превода уверете се, че файлът е валиден и сте се добавили в списъка с преводачи. Как да направите това е описано в правилата за подаване в локалното хранилище.

Пощенски списък

Пощенският списък на преводачите е dict@fsa-bg.org. Можете да се абонирате за него като пратите е-писмо на адрес dict-request@fsa-bg.org с тема subscribe или като посетите следната страница: http://zver.fsa-bg.org/cgi-bin/mailman/listinfo/dict

Полезни инструменти за превод

Повечето от тези трябва да присъстват в дистрибуцията ви.

 1. Poedit
 2. gTranslator
 3. Virtaal
 4. KBabel
 5. Lokalize
 6. Emacs + po-mode

Attachments (1)

Download all attachments as: .zip