Changes between Version 4 and Version 5 of NewsLetter2


Ignore:
Timestamp:
May 23, 2009, 4:00:17 PM (14 years ago)
Author:
Александър Шопов
Comment:

Корекции от Дамян Иванов

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • NewsLetter2

  v4 v5  
  77Можете да проследите текущото състояние за момента от страницата на статистиката на българския превод: http://l10n.gnome.org/languages/bg/gnome-2-26/ui/
  88
  9 От общо 43353 низа са преведени 42235 — над 97%. Това прави българския език поддържан. Недопреведените програми са anjuta (среда за разработка) и glade3 (програма за изграждане на интерфейс). В рамките на ограничените ресурси на екипа тези приложение бяха с по-нисък приоритет. Все пак преводачите успяха да обновят превода на orca (екранен четец).
   9От общо 43353 низа са преведени 42235 — над 97%. Това прави българския език поддържан. Недопреведените програми са anjuta (среда за разработка) и glade3 (програма за изграждане на интерфейс). В рамките на ограничените ресурси на екипа тези приложения бяха с по-нисък приоритет. Все пак преводачите успяха да обновят превода на orca (екранен четец).
  1010
  1111== Преведени са модулите: ==
   
  3333Предстоящи цели на екипа са:
  3434
  35   * Обновяване на преводите на големите програми Evolution, Abiword, Gimp, Gimp-gap, Inkscape
  36   * Превод на малките програми Clutter, Gnome-shell, Gnome-zeitgeist, Transmission, Gnome Do, !PiTiVi   
  37   * Обновяване и подаването на преводите на !PackageKit-gnome и свързаната с последната !PackageKit от freedesktop.org
   35  * Обновяване на преводите на големите програми Evolution, Abiword, Gimp, Gimp-gap и Inkscape
   36  * Превод на малките програми Clutter, Gnome-shell, Gnome-zeitgeist, Transmission, Gnome Do и !PiTiVi   
   37  * Обновяване и подаването на преводите на !PackageKit-gnome и свързаната с нея !PackageKit от freedesktop.org
  3838  * Уеднаквяване на преводите и намаляване на разликите с преводите на KDE, Mozilla и !OpenOffice.org.
  3939