Changes between Version 2 and Version 3 of NewsLetter3


Ignore:
Timestamp:
Apr 17, 2010, 3:57:10 PM (12 years ago)
Author:
Александър Шопов
Comment:

За типографията

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • NewsLetter3

  v2 v3  
  3434В момента в системата са регистрирани 88 проблема и заявки.
  3535В периода 24 септември 2008 до 23 май 2009 са отворени 24 и затворени 14 заявки.
   36
   37== Типография ==
   38С постепенното излизане на изданията на GNOME българският екип за превод постепенно въведохме ползването на български кавички: „“ (U+201E U+201C), френски кавички: «» (U+00AB U+00BB) (при вложени цитати), ударено и: ѝ (U+045D), дълго тире: — (U+2014) и многоточие: … (U+2026). С версия 2.30 започнахме да използваме ударени гласни в случаите, когато трябва да се различат омографи. Удареността се постига чрез комбинирано тежко ударение:  ̀ (U+0300). Примери:
   39
   40  ''всички записи са преди 9 часа̀.''
   41 
   42  ''ска̀ла на Бофорт''
  3643
  3744== Програми извън основния GNOME ==