Change History for ToDo

Version Date Author Comment
28 11 years ivalkov Премахвам WebKitGTK+ като задача. За около година променените низове …
27 12 years ivalkov Добавям открита информация за поддръжка на български език в eSpeak
26 12 years ivalkov Бележки по WebKit?
25 12 years ivalkov Корекция на правописна грешка.
24 12 years ivalkov Бележки по transmission.
23 12 years ivalkov Махам libgdata от списъка със задачи. Вече има превод.
22 12 years ivalkov Добавена е бележка са статуса на превода на WebKit?. Премахната е …
21 13 years Александър Шопов Нов модул
20 13 years ivalkov gnome-shell вече си има превод
19 13 years ivalkov PiTiVi? и gnome-disk-utility са вече преведени
18 13 years Александър Шопов Една задача по-малко благодарение на Чонов
17 13 years Александър Шопов Още проекти за реч
16 13 years Александър Шопов Още програми за превод
15 13 years Александър Шопов Малка програма за превод
14 13 years Александър Шопов Връзка към учи свободен
13 13 years Александър Шопов Съдържание, преформатиране
12 13 years Александър Шопов Обогатяване на плановете
11 13 years Александър Шопов Махам преведените от Явор Доганов и Красимир Чонов
10 13 years Александър Шопов Промени в задачите
9 13 years Александър Шопов Още програми за превод
8 13 years Александър Шопов Още програми за превод
7 14 years Александър Шопов Добавям Rhythmbox
6 14 years Александър Шопов Преформатиране
5 14 years Александър Шопов Малко връзки
4 14 years Александър Шопов Малко връзки
3 14 years Александър Шопов Още задачи
2 14 years Александър Шопов Още задачи
1 14 years Александър Шопов Първи задачи