wiki:ToDo

Version 1 (modified by Александър Шопов, 14 years ago) (diff)

Първи задачи

Задачи

Това е списък с някои задачи, които предстоят да се изпълнят. Ако искате да поемете някоя, обадете се в списъка на преводачите.

Административни задачи

  1. Отговорник за връзката с Launchpad.

Launchpad е софгуер на Canonical за превод. За жалост има доста проблеми с комуникацията между екипите, които най-често в основата си са комуникационни. Трябва човек, който да спомага за координацията.

  1. Помощник за популяризацията на преводите

Трябва да се изготвя статистика за резултатите от работата и те да се оповестяват.

Превод

Следните софтуерни модули са големи и следва наново да се прегледат преводите им.

  1. Evolution
  2. Abiword
  3. Gimp
  4. Inkscape