wiki:ToDo

Version 22 (modified by ivalkov, 12 years ago) (diff)

Добавена е бележка са статуса на превода на WebKit?. Премахната е връзката към доклада за грешка 604771 (в GNOME), тъй като е маркирана като приключена.

Задачи

Това е списък с някои задачи, които предстоят да се изпълнят. Ако искате да поемете някоя, обадете се в списъка на преводачите.

Административни задачи

 1. Отговорник за връзката с Launchpad.

Launchpad е софгуер на Canonical за превод. За жалост има доста проблеми с комуникацията между екипите, които най-често в основата си са комуникационни. Трябва човек, който да спомага за координацията.

 1. Помощник за популяризацията на преводите

Трябва да се изготвя статистика за резултатите от работата и те да се оповестяват. Примерно към Учи свободен

 1. Администратор на пощенския списък dict.

Превод

Големи програми

Следните софтуерни модули са много големи и следва наново да се прегледат преводите им.

 1. Evolution
 2. Abiword
 3. Gimp
 4. Gimp-gap
 5. Inkscape

По малки програми за превод

 1. Gnome-zeitgeist
 2. Transmission
 3. Gnome Do
 4. Banshee
 5. Conduit
 6. krb5-auth-dialog
 7. libgdata
 8. gBrainy
 9. GTG
 10. Xournal
 11. OpenShot
 12. WebKit

Системни програми

 1. Clutter
 2. PulseAudio
 3. paprefs

Грандиозни задачи

Следните задачи в излизат извън обхвата на превода на GNOME на български. Въпреки това са важни и влизат в обхвата на българизирането на свободния софтуер и този с отворен код. Записвам ги тук, за да не се загубят.

 1. Въвеждане на текст — ръкопис, разпознаване на почерк. За начало да се тества следния софтуер: CellWriter.
 2. Въвеждане на текст чрез модул за вход на IBus
 3. Синтезиране на българска реч, примерно чрез: