Changeset 1378


Ignore:
Timestamp:
Jan 19, 2008, 10:08:00 AM (13 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

Последни поправки

Location:
freedesktop
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
  • freedesktop/gst-plugins-base-0.10.15.2.bg.po

    r1376 r1378  
    99"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
    1010"POT-Creation-Date: 2008-01-14 21:53+0000\n"
    11 "PO-Revision-Date: 2008-01-18 22:10+0200\n"
     11"PO-Revision-Date: 2008-01-19 10:04+0200\n"
    1212"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
    1313"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
     
    111111msgid "Could not open audio device for recording."
    112112msgstr ""
    113 "Звуковото устройство не може да се отвори за запис, защото се ползва от "
    114 "друго приложение."
     113"Звуковото устройство не може да се отвори за запис."
    115114
    116115#: ext/cdparanoia/gstcdparanoiasrc.c:240 ext/cdparanoia/gstcdparanoiasrc.c:246
     
    215214#: gst/playback/gstplaybin.c:887
    216215msgid "Both autovideosink and xvimagesink elements are missing."
    217 msgstr "Едновременно липсват елементите-приемници autovideosink и xvimagesink."
     216msgstr "Едновременно липсват елементите-приемници „autovideosink“ и „xvimagesink“."
    218217
    219218#: gst/playback/gstplaybin.c:895 gst/playback/gstplaybin.c:905
     
    227226#: gst/playback/gstplaybin.c:1083
    228227msgid "Both autoaudiosink and alsasink elements are missing."
    229 msgstr "Едновременно липсват елементите-приемници autoaudiosink и alsasink."
     228msgstr "Едновременно липсват елементите-приемници „autoaudiosink“ и „alsasink“."
    230229
    231230#: gst/playback/gstqueue2.c:970
     
    343342#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:91
    344343msgid "Apple Lossless Audio (ALAC)"
    345 msgstr "Аудио на Apple без загуба на качество (ALAC)"
     344msgstr "Аудио на Епъл без загуба на качество (ALAC)"
    346345
    347346#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:100
     
    364363#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:150
    365364msgid "FFMpeg v1"
    366 msgstr "FFMpeg версия 1"
     365msgstr "FFMpeg, версия 1"
    367366
    368367#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:162
  • freedesktop/gstreamer-0.10.15.2.bg.po

    r1376 r1378  
    99"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
    1010"POT-Creation-Date: 2008-01-14 21:39+0000\n"
    11 "PO-Revision-Date: 2008-01-18 23:26+0200\n"
     11"PO-Revision-Date: 2008-01-19 09:57+0200\n"
    1212"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
    1313"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
     
    8888#: gst/gst.c:340
    8989msgid "Disable trapping of segmentation faults during plugin loading"
    90 msgstr ""
    91 "Спиране не прихващането на сегментационни грешки по времето на зареждане на "
    92 "приставка"
     90msgstr "Спиране на прихващането на сегментационни грешки по времето на зареждане на приставка"
    9391
    9492#: gst/gst.c:345
     
    222220#: gst/gsterror.c:203
    223221msgid "Resource not found."
    224 msgstr "Ресурсът не е открит,"
     222msgstr "Ресурсът не е открит."
    225223
    226224#: gst/gsterror.c:204
     
    362360#: gst/gsttaglist.c:113
    363361msgid "album containing this data"
    364 msgstr "албумът съдържащ тези данни"
     362msgstr "албум съдържащ тези данни"
    365363
    366364#: gst/gsttaglist.c:116
    367365msgid "album sortname"
    368 msgstr "албумът, ползва се при подреждане"
     366msgstr "албум, ползва се при подреждане"
    369367
    370368#: gst/gsttaglist.c:117
    371369msgid "album containing this data for sorting purposes"
    372 msgstr "албумът съдържащ тези данни, ползва се при подреждане"
     370msgstr "албум съдържащ тези данни, ползва се при подреждане"
    373371
    374372#: gst/gsttaglist.c:119
     
    378376#: gst/gsttaglist.c:119
    379377msgid "date the data was created (as a GDate structure)"
    380 msgstr "датата на създаване на данните (като структура GDate)"
     378msgstr "дата на създаване на данните (като структура GDate)"
    381379
    382380#: gst/gsttaglist.c:122
     
    386384#: gst/gsttaglist.c:123
    387385msgid "genre this data belongs to"
    388 msgstr "жанрът на тези данни"
     386msgstr "жанр на тези данни"
    389387
    390388#: gst/gsttaglist.c:126
     
    420418#: gst/gsttaglist.c:140
    421419msgid "count of tracks inside collection this track belongs to"
    422 msgstr "броят на песните в колекцията, към която принадлежи тази песен"
     420msgstr "брой песните в колекцията, към която принадлежи тази песен"
    423421
    424422#: gst/gsttaglist.c:144
     
    436434#: gst/gsttaglist.c:149
    437435msgid "count of discs inside collection this disc belongs to"
    438 msgstr "броят на дискове в колекция, към която принадлежи този диск"
     436msgstr "брой дискове в колекция, към която принадлежи този диск"
    439437
    440438#: gst/gsttaglist.c:153
     
    444442#: gst/gsttaglist.c:154
    445443msgid "original location of file as a URI"
    446 msgstr "първоначалното местоположение като адрес"
     444msgstr "първоначално местоположение като адрес"
    447445
    448446#: gst/gsttaglist.c:158
     
    460458#: gst/gsttaglist.c:162
    461459msgid "version of this data"
    462 msgstr "версията на тези данни"
     460msgstr "версия на тези данни"
    463461
    464462#: gst/gsttaglist.c:165
     
    528526#: gst/gsttaglist.c:191
    529527msgid "person(s) who composed the recording"
    530 msgstr "композиторът/ите на записа"
     528msgstr "композитор на записа"
    531529
    532530#: gst/gsttaglist.c:195
     
    688686#: gst/gsttaglist.c:242
    689687msgid "number of beats per minute in audio"
    690 msgstr "броят тактове в минута в аудио"
     688msgstr "брой тактове в минута в аудио"
    691689
    692690#: gst/gsttaglist.c:282
     
    722720#, c-format
    723721msgid "no element \"%s\""
    724 msgstr "елемент „%s“ липсва"
     722msgstr "елементът „%s“ липсва"
    725723
    726724#: gst/parse/grammar.y:555
     
    760758#: gst/parse/grammar.y:698
    761759msgid "empty pipeline not allowed"
    762 msgstr "празен конвейер не е позволен"
     760msgstr "не е позволен празен конвейер"
    763761
    764762#: libs/gst/base/gstbasesrc.c:1818
     
    798796#, c-format
    799797msgid "File descriptor \"%d\" is not valid."
    800 msgstr "Файловият дескриптор „%d“ е невалиден."
     798msgstr "Файловият дескриптор „%d“ е неправилен."
    801799
    802800#: plugins/elements/gstfilesink.c:345
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.