Changeset 1455


Ignore:
Timestamp:
Apr 21, 2008, 10:52:50 PM (13 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

nautilus: още корекции.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/trunk/nautilus.trunk.bg.po

  r1444 r1455  
  88msgid ""
  99msgstr ""
  10 "Project-Id-Version: nautilus trunk\n"
   10"Project-Id-Version: nautilus gnome-2-22\n"
  1111"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  12 "POT-Creation-Date: 2008-04-15 20:25+0300\n"
  13 "PO-Revision-Date: 2008-04-15 22:33+0300\n"
   12"POT-Creation-Date: 2008-04-21 20:51+0300\n"
   13"PO-Revision-Date: 2008-04-21 22:52+0300\n"
  1414"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1515"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  316316#: ../data/nautilus.xml.in.h:10
  317317msgid "Blu-Ray Video"
  318 msgstr "Диск Blue-Ray"
   318msgstr "Диск за Blue-Ray"
  319319
  320320#. http://en.wikipedia.org/wiki/Red_Book_(audio_CD_standard)
   
  346346#: ../data/nautilus.xml.in.h:22
  347347msgid "Picture CD"
  348 msgstr "CD за снимки"
   348msgstr "Picture CD"
  349349
  350350#. see fd.o hal spec
   
  416416"If set to \"search_by_text_and_properties\", then Nautilus will search for "
  417417"files by file name and file properties."
  418 msgstr ""
  419 "Критерии за търсене на файлове през лентата за търсене. Ако е настроено на "
  420 "„search_by_text“, тогава Nautilus ще търси за файлове само по имената им. "
  421 "Ако е настроено на „search_by_text_and_properties“, тогава Nautilus ще търси "
  422 "за файлове по име и свойства."
   418msgstr "Критерии за търсене на файлове през лентата за търсене. Ако е настроено на „search_by_text“, то Nautilus ще търси файлове само по имената им. Ако е настроено на „search_by_text_and_properties“, тогава Nautilus ще търси файлове по име и свойства."
  423419
  424420#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:9
   
  460456#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:18
  461457msgid "Default column order in the list view"
  462 msgstr "Стандартен ред на колонките в изгледа като списък"
   458msgstr "Стандартен ред на колоните в изгледа като списък"
  463459
  464460#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:19
  465461msgid "Default column order in the list view."
  466 msgstr "Стандартен ред на колонките в изгледа като списък"
   462msgstr "Стандартен ред на колоните в изгледа като списък"
  467463
  468464#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:20
   
  476472#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:22
  477473msgid "Default list of columns visible in the list view"
  478 msgstr "Стандартен списък с видими колонки в изгледа като списък"
   474msgstr "Стандартен списък с видими колони в изгледа като списък"
  479475
  480476#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:23
  481477msgid "Default list of columns visible in the list view."
  482 msgstr "Стандартен списък с видими колонки в изгледа като списък"
   478msgstr "Стандартен списък с видими колони в изгледа като списък"
  483479
  484480#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:24
   
  542538"massive folders. A negative value denotes no limit. The limit is approximate "
  543539"due to the reading of folders chunk-wise."
  544 msgstr ""
  545 "Папки над тази големина ще бъдат отрязвани до около тази големина. Целта на "
  546 "това е да се избегне натоварването и убиването на Nautilus от масивни папки. "
  547 "Отрицателна стойност маха ограничението. Границата е приблизителна заради "
  548 "четенето на папки на части."
   540msgstr "Папки над тази големина ще бъдат отрязвани до около тази големина. Целта на това е да се избегне натоварването и убиването на Nautilus от големи папки. Отрицателната стойност премахва ограничението. Границата е приблизителна, защото папките се четат на части."
  549541
  550542#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:36
   
  556548"If set to true, Nautilus will only show folders in the tree side pane. "
  557549"Otherwise it will show both folders and files."
  558 msgstr ""
  559 "Ако това е избрано, Nautilus ще показва само папки в страничния панел. В "
  560 "противен случай,той ще показва едновременно папки и файлове."
   550msgstr "Ако е истина, Nautilus ще показва само папки в страничния панел. В противен случай ще показва едновременно папки и файлове."
  561551
  562552#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:38
  563553msgid ""
  564554"If set to true, newly opened windows will have the location bar visible."
  565 msgstr "Ако е включено, новите прозорци ще имат видима адресна лента."
   555msgstr "Ако е истина, новите прозорци ще имат видима адресна лента."
  566556
  567557#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:39
  568558msgid "If set to true, newly opened windows will have the side pane visible."
  569 msgstr "Ако е включено, новите прозорци ще имат видим страничен панел."
   559msgstr "Ако е истина, новите прозорци ще имат видим страничен панел."
  570560
  571561#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:40
  572562msgid "If set to true, newly opened windows will have the status bar visible."
  573 msgstr "Ако е включено, новите прозорци ще имат видима лента за състоянието."
   563msgstr "Ако е истина, новите прозорци ще имат видима лента за състоянието."
  574564
  575565#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:41
  576566msgid "If set to true, newly opened windows will have toolbars visible."
  577 msgstr "Ако е включено, новите прозорци ще имат видима лента с инструменти."
   567msgstr "Ако е истина, новите прозорци ще имат видима лента с инструменти."
  578568
  579569#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:42
   
  581571"If set to true, then Nautilus browser windows will always use a textual "
  582572"input entry for the location toolbar, instead of the pathbar."
  583 msgstr ""
  584 "Ако е включено, прозорците на Nautilus винаги ще използват текстово поле за "
  585 "въвеждане на адрес, вместо лентата за пътя."
   573msgstr "Ако е истина, прозорците на Nautilus винаги ще използват текстово поле за въвеждане на адрес вместо лента за пътя."
  586574
  587575#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:43
   
  590578"a more unix-like way, accessing some more esoteric options."
  591579msgstr ""
  592 "Ако е включено, Nautilus ще разреши да редактирате и виждате едни от по-"
   580"Ако е истина, Nautilus ще разреши да редактирате и виждате едни от по-"
  593581"сложните файлови опции в прозореца за настройките на файлове."
  594582
   
  598586"icon and list views."
  599587msgstr ""
  600 "Ако е включено, Nautilus ще показва папките преди файловете в изгледа като "
   588"Ако е истина, Nautilus ще показва папките преди файловете в изгледа като "
  601589"икони и изгледа като списък."
  602590
   
  606594"delete files, or empty the Trash."
  607595msgstr ""
  608 "Ако е включено, Nautilus ще пита за потвърждение, когато се опитате да "
   596"Ако е истина, Nautilus ще пита за потвърждение, когато се опитате да "
  609597"триете файлове или да изчистите кошчето."
  610598
   
  613601"If set to true, then Nautilus will automatically mount media such as user-"
  614602"visible hard disks and removable media on start-up and and media insertion."
  615 msgstr ""
  616 "Ако е включено, Nautilus автоматично ще монтира носители на информация "
  617 "(напр. видими от потребителя дискове и заменяеми носители) при стартиране "
  618 "или вкарването им в съответното устройство."
   603msgstr "Ако е истина, Nautilus автоматично ще монтира носители на информация (напр. видими от потребителя дискове и заменяеми носители) при стартиране или поставянето им в съответното устройство."
  619604
  620605#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:47
   
  625610"configurable action will be taken instead."
  626611msgstr ""
  627 "Ако е включено, Nautilus автоматично ще отваря основната папка на носител на "
   612"Ако е истина, Nautilus автоматично ще отваря основната папка на носител на "
  628613"информация при автоматичното му монтиране. Това се отнася за носители, за "
  629614"които не е установен вид на „x-content/*“. Ако той бъде установен, ще се "
   
  632617#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:48
  633618msgid "If set to true, then Nautilus will draw the icons on the desktop."
  634 msgstr "Ако е включено, Nautilus ще изобразява иконите върху работния плот."
   619msgstr "Ако е истина, Nautilus ще изобразява иконите върху работния плот."
  635620
  636621#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:49
   
  639624"file immediately and in-place, instead of moving it to the trash. This "
  640625"feature can be dangerous, so use caution."
  641 msgstr ""
  642 "Ако е включено, ще имате възможност да изтривате файл веднага и на място "
  643 "вместо да го премествате в кошчето. Тази функция може да е опасна, така че "
  644 "бъдете внимателни!"
   626msgstr "Ако е истина, ще имате възможност да изтривате файл веднага и на място, вместо да го премествате в кошчето. Тази функция може да е опасна, така че бъдете внимателни!"
  645627
  646628#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:50
   
  648630"If set to true, then Nautilus will never prompt nor autorun/autostart "
  649631"programs when media is inserted."
  650 msgstr ""
  651 "Ако е включено, Nautilus няма да пита за действие и няма да се статрира "
  652 "програми при слагането на носители на информация."
   632msgstr "Ако е истина, Nautilus няма да пита за действие и няма да статрира програми при слагането на носители на информация."
  653633
  654634#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:51
   
  656636"If set to true, then Nautilus will use the user's home folder as the "
  657637"desktop. If it is false, then it will use ~/Desktop as the desktop."
  658 msgstr ""
  659 "Ако е включено, Nautilus ще използва личните файлове на потребителя като "
  660 "работен плот. Ако е изключено, ще се използва ~/Desktop като работен плот."
   638msgstr "Ако е истина, Nautilus ще използва домашната папка на потребителя като работен плот. В противен случай за това ще се използва папката ~/Desktop."
  661639
  662640#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:52
   641#, fuzzy
  663642msgid ""
  664643"If set to true, then all Nautilus windows will be browser windows. This is "
   
  666645"behavior."
  667646msgstr ""
  668 "Ако е включено, всички прозорци на Nautilus ще бъдат браузъри. Така се "
   647"Ако е истина, всички прозорци на Nautilus ще бъдат браузъри. Така се "
  669648"държеше Nautilus преди версия 2.6 и някои хора предпочитат това поведение."
  670649
   
  675654"files."
  676655msgstr ""
  677 "Ако е включено, файлове резервни копия от програми като Emacs ще бъдат "
   656"Ако е истина, файлове резервни копия от програми като Emacs ще бъдат "
  678657"показвани. В момента само файлове свършващи на тилда (~) се считат за "
  679658"резервни копия."
   
  684663"files are either dotfiles or are listed in the folder's .hidden file."
  685664msgstr ""
  686 "Ако е включено, скритите файлове се показват във файловия мениджър. Скритите "
   665"Ако е истина, скритите файлове се показват във файловия мениджър. Скритите "
  687666"файлове са или тези започващи с точка или са описани в .hidden файла на "
  688667"папката."
   
  734713"sorted from \"z\" to \"a\"."
  735714msgstr ""
  736 "Ако е включено, файловете в новите прозорци ще бъдат подредени обратно - ако "
   715"Ако е истина, файловете в новите прозорци ще бъдат подредени обратно - ако "
  737716"са подредени по име, вместо да вървят от „а“ към „я“, ще вървят от „я“ до "
  738717"„а“."
   
  745724"incrementally they will be sorted decrementally."
  746725msgstr ""
  747 "Ако е включено, файловете в новите прозорци ще бъдат подредени обратно - ако "
   726"Ако е истина, файловете в новите прозорци ще бъдат подредени обратно - ако "
  748727"са подредени по име, вместо да вървят от „а“ към „я“, ще вървят от „я“ до "
  749728"„а“, ако са подредени по размер, вместо да са подредени във възходящ ред, ще "
   
  753732msgid "If true, icons will be laid out tighter by default in new windows."
  754733msgstr ""
  755 "Ако е включено, стандартно иконите ще са подредени стегнато в новите "
   734"Ако е истина, стандартно иконите ще са подредени стегнато в новите "
  756735"прозорци."
  757736
   
  760739"If true, labels will be placed beside icons rather than underneath them."
  761740msgstr ""
  762 "Ако е включено, етикетите ще бъдат поставяни отстрани на иконите вместо под "
   741"Ако е истина, етикетите ще бъдат поставяни отстрани на иконите вместо под "
  763742"тях."
  764743
  765744#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:64
  766745msgid "If true, new windows will use manual layout by default."
  767 msgstr "Ако е включено, новите прозорци ще използват ръчен изглед."
   746msgstr "Ако е истина, новите прозорци ще използват ръчен изглед."
  768747
  769748#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:65
   
  11811160#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1094
  11821161msgid "You have just inserted a blank CD."
  1183 msgstr "Току що сложихте празно CD."
   1162msgstr "Току що сложихте празен диск за CD."
  11841163
  11851164#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1096
  11861165msgid "You have just inserted a blank DVD."
  1187 msgstr "Току що сложихте празно DVD."
   1166msgstr "Току що сложихте празен диск за DVD."
  11881167
  11891168#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1098
   
  11971176#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1102
  11981177msgid "You have just inserted a Photo CD."
  1199 msgstr "Току що сложихте празен диск за снимки."
   1178msgstr "Току що сложихте празен диск за Photo CD."
  12001179
  12011180#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1104
  12021181msgid "You have just inserted a Picture CD."
  1203 msgstr "Току що сложихте празен диск за снимки."
   1182msgstr "Току що сложихте празен диск за Picture CD."
  12041183
  12051184#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1106
   
  15661545#.
  15671546#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:258
  1568 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5414
   1547#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5417
  15691548#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:8510
  15701549#, c-format
   
  20352014#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2619
  20362015msgid "%S of %S — %T left (%S/sec)"
  2037 msgstr "Остават %S от %S — %T  (%S/sec)"
   2016msgstr "Остават %S от %S — %T (%S/sec)"
  20382017
  20392018#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2848
   
  20412020"The folder \"%B\" cannot be copied because you do not have permissions to "
  20422021"create it in the destination."
  2043 msgstr "Папката „%B“ не може да бъде копирана, понеже нямате права да я създете в целевото местоположение."
   2022msgstr ""
   2023"Папката „%B“ не може да бъде копирана, понеже нямате права да я създете в "
   2024"целевото местоположение."
  20442025
  20452026#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2851
   
  21022083"confirmation before replacing any files in the folder that conflict with the "
  21032084"files being copied."
  2104 msgstr "Папка като изходната вече съществува в „%B“. При сливането ще се иска потвърждение преди презаписването на файловe с имена и относителни местоположения, които съвпадат с тези на някой копираните файлове."
   2085msgstr "Вече съществува папка в „%B“ с име като изходната. При сливането ще се иска потвърждение преди замяната на всеки файл с име и път, които съвпадат с тези на някой от копираните файлове."
  21052086
  21062087#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3332
   
  21152096"The folder already exists in \"%F\".  Replacing it will remove all files in "
  21162097"the folder."
  2117 msgstr "Вече съществува такава папка в „%F“. Ако я замените, ще изтриете всички папки в нея."
   2098msgstr ""
   2099"Вече съществува такава папка в „%F“. Ако я замените, ще изтриете всички "
   2100"папки в нея."
  21182101
  21192102#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3339
   
  21272110msgid ""
  21282111"The file already exists in \"%F\".  Replacing it will overwrite its content."
  2129 msgstr "Вече съществува такъв файл в „%F“. Ако го замените, ще презапишете съдържанието му с това на копирания файл."
   2112msgstr ""
   2113"Вече съществува такъв файл в „%F“. Ако го замените, ще презапишете "
   2114"съдържанието му с това на копирания файл."
  21302115
  21312116#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3430
   
  21512136
  21522137#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3824
  2153 #, fuzzy
  21542138msgid ""
  21552139"The source folder already exists in \"%B\".  Merging will ask for "
  21562140"confirmation before replacing any files in the folder that conflict with the "
  21572141"files being moved."
  2158 msgstr ""
  2159 "Вече съществува такава папка в „%s“. Ако я замените, ще презапишете "
  2160 "съдържанието на файловете с имена, които съвпадат с това на някой копираните "
  2161 "файлове."
   2142msgstr "Вече съществува папка в „%B“ с име като изходната. При сливането ще се иска потвърждение преди замяната на всеки файл с име и път, които съвпадат с тези на някой от преместваните файлове."
  21622143
  21632144#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3913
   
  22672248#. * space padding instead of zero padding.
  22682249#.
  2269 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3515
   2250#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3518
  22702251msgid "today at 00:00:00 PM"
  22712252msgstr "днес в 00ч. 00мин. 00сек."
  22722253
  2273 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3516
   2254#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3519
  22742255#: ../src/nautilus-file-management-properties.c:464
  22752256msgid "today at %-I:%M:%S %p"
  22762257msgstr "днес в %Hч. %Mмин. %Sсек."
  22772258
  2278 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3518
   2259#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3521
  22792260msgid "today at 00:00 PM"
  22802261msgstr "днес в 00ч. 00мин."
  22812262
  2282 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3519
   2263#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3522
  22832264msgid "today at %-I:%M %p"
  22842265msgstr "днес в %Hч. %Mмин."
  22852266
  2286 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3521
   2267#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3524
  22872268msgid "today, 00:00 PM"
  22882269msgstr "днес, 00ч. 00мин."
  22892270
  2290 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3522
   2271#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3525
  22912272msgid "today, %-I:%M %p"
  22922273msgstr "днес, %Hч. %Mмин."
  22932274
  2294 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3524
  2295 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3525
   2275#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3527
   2276#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3528
  22962277msgid "today"
  22972278msgstr "днес"
   
  23002281#. * Note to localizers: Same issues as "today" string.
  23012282#.
  2302 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3534
   2283#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3537
  23032284msgid "yesterday at 00:00:00 PM"
  23042285msgstr "вчера в 00ч. 00мин. 00сек."
  23052286
  2306 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3535
   2287#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3538
  23072288msgid "yesterday at %-I:%M:%S %p"
  23082289msgstr "вчера в %Hч. %Mмин. %Sсек."
  23092290
  2310 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3537
   2291#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3540
  23112292msgid "yesterday at 00:00 PM"
  23122293msgstr "вчера в 00ч. 00мин."
  23132294
  2314 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3538
   2295#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3541
  23152296msgid "yesterday at %-I:%M %p"
  23162297msgstr "вчера в %Hч. %Mмин."
  23172298
  2318 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3540
   2299#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3543
  23192300msgid "yesterday, 00:00 PM"
  23202301msgstr "вчера, 00ч. 00мин."
  23212302
  2322 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3541
   2303#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3544
  23232304msgid "yesterday, %-I:%M %p"
  23242305msgstr "вчера, %Hч. %Mмин."
  23252306
  2326 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3543
  2327 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3544
   2307#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3546
   2308#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3547
  23282309msgid "yesterday"
  23292310msgstr "вчера"
   
  23342315#. * the day/month name with the most letters.
  23352316#.
  2336 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3555
   2317#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3558
  23372318msgid "Wednesday, September 00 0000 at 00:00:00 PM"
  23382319msgstr "Понеделник, 00 септември 0000 в 00ч. 00мин. 00сек."
  23392320
  2340 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3556
   2321#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3559
  23412322msgid "%A, %B %-d %Y at %-I:%M:%S %p"
  23422323msgstr "%d %B %Y, %A в %Hч. %Mмин. %Sсек."
  23432324
  2344 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3558
   2325#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3561
  23452326msgid "Mon, Oct 00 0000 at 00:00:00 PM"
  23462327msgstr "00 окт 0000, пон. в 00ч. 00мин. 00сек."
  23472328
  2348 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3559
   2329#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3562
  23492330msgid "%a, %b %-d %Y at %-I:%M:%S %p"
  23502331msgstr "%d %b %y, %a в %Hч. %Mмин. %Sсек."
  23512332
  2352 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3561
   2333#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3564
  23532334msgid "Mon, Oct 00 0000 at 00:00 PM"
  23542335msgstr "00 окт. 0000, пон. в 00ч. 00мин."
  23552336
  2356 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3562
   2337#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3565
  23572338msgid "%a, %b %-d %Y at %-I:%M %p"
  23582339msgstr "%d %b %y, %a в %Hч. %Mмин."
  23592340
  2360 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3564
   2341#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3567
  23612342msgid "Oct 00 0000 at 00:00 PM"
  23622343msgstr "00 окт. 0000 в 00ч. 00мин."
  23632344
  2364 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3565
   2345#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3568
  23652346msgid "%b %-d %Y at %-I:%M %p"
  23662347msgstr "%d %b %y в %Hч. %Mмин."
  23672348
  2368 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3567
   2349#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3570
  23692350msgid "Oct 00 0000, 00:00 PM"
  23702351msgstr "00 окт. 0000, 00ч. 00мин."
  23712352
  2372 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3568
   2353#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3571
  23732354msgid "%b %-d %Y, %-I:%M %p"
  23742355msgstr "%d %b %y, %Hч. %Mмин."
  23752356
  2376 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3570
   2357#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3573
  23772358msgid "00/00/00, 00:00 PM"
  23782359msgstr "00.00.0000, 00 00"
  23792360
  2380 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3571
   2361#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3574
  23812362msgid "%m/%-d/%y, %-I:%M %p"
  23822363msgstr "%d.%m.%Y, %H %M"
  23832364
  2384 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3573
   2365#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3576
  23852366msgid "00/00/00"
  23862367msgstr "00.00.0000"
  23872368
  2388 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3574
   2369#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:3577
  23892370msgid "%m/%d/%y"
  23902371msgstr "%d.%m.%Y"
  23912372
  2392 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4187
   2373#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4190
  23932374#, c-format
  23942375msgid "Not allowed to set permissions"
  23952376msgstr "Нямате права да задавате такива"
  23962377
  2397 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4495
   2378#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4498
  23982379#, c-format
  23992380msgid "Not allowed to set owner"
  24002381msgstr "Нямате права да зададете собственик"
  24012382
  2402 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4513
   2383#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4516
  24032384#, c-format
  24042385msgid "Specified owner '%s' doesn't exist"
  24052386msgstr "Указаният собственик „%s“ не съществува."
  24062387
  2407 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4777
   2388#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4780
  24082389#, c-format
  24092390msgid "Not allowed to set group"
  24102391msgstr "Нямате права да зададете група"
  24112392
  2412 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4795
   2393#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4798
  24132394#, c-format
  24142395msgid "Specified group '%s' doesn't exist"
  24152396msgstr "Указаната група „%s“ не съществува."
  24162397
  2417 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4938
   2398#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4941
  24182399#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2115
  24192400#, c-format
   
  24232404msgstr[1] "%'u обекта"
  24242405
  2425 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4939
   2406#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4942
  24262407#, c-format
  24272408msgid "%'u folder"
   
  24302411msgstr[1] "%'u папки"
  24312412
  2432 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4940
   2413#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4943
  24332414#, c-format
  24342415msgid "%'u file"
   
  24382419
  24392420#. Do this in a separate stage so that we don't have to put G_GUINT64_FORMAT in the translated string
  2440 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5019
   2421#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5022
  24412422msgid "%"
  24422423msgstr "%"
  24432424
  2444 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5020
   2425#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5023
  24452426#, c-format
  24462427msgid "%s (%s bytes)"
   
  24482429
  24492430#. This means no contents at all were readable
  2450 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5324
  2451 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5340
   2431#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5327
   2432#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5343
  24522433msgid "? items"
  24532434msgstr "? обекта"
  24542435
  24552436#. This means no contents at all were readable
  2456 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5330
   2437#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5333
  24572438msgid "? bytes"
  24582439msgstr "? байта"
  24592440
  2460 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5345
   2441#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5348
  24612442msgid "unknown type"
  24622443msgstr "неизвестен вид"
  24632444
  2464 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5348
   2445#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5351
  24652446msgid "unknown MIME type"
  24662447msgstr "неизвестен вид"
   
  24692450#. * for which we have no more appropriate default.
  24702451#.
  2471 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5354
   2452#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5357
  24722453#: ../src/file-manager/fm-properties-window.c:1338
  24732454msgid "unknown"
  24742455msgstr "неизвестно кога"
  24752456
  2476 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5388
   2457#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5391
  24772458msgid "program"
  24782459msgstr "програма"
  24792460
  2480 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5408
   2461#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5411
  24812462msgid "link"
  24822463msgstr "връзка"
  24832464
  2484 #: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5430
   2465#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5433
  24852466msgid "link (broken)"
  24862467msgstr "връзка (повредена)"
   
  27952776#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:183
  27962777#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:271
  2797 #, fuzzy, c-format
   2778#, c-format
  27982779msgid "Could not set application as the default: %s"
  27992780msgstr "Приложението не може да си зададе като стандартното: %s"
   
  28012782#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:184
  28022783#: ../libnautilus-private/nautilus-open-with-dialog.c:272
  2803 #, fuzzy
  28042784msgid "Could not set as default application"
  28052785msgstr "„%s“ не може да си зададе като стандартното"
  28062786
  28072787#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:273
  2808 #, fuzzy
  28092788msgid "Default"
  28102789msgstr "Стандартно"
   
  30923071
  30933072#: ../src/Nautilus_shell.server.in.h:3
  3094 #, fuzzy
  30953073msgid "Nautilus instance"
  3096 msgstr "Обвивката Nautilus"
   3074msgstr "Процес на Nautilus"
  30973075
  30983076#: ../src/Nautilus_shell.server.in.h:4
   
  32273205
  32283206#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:2037
  3229 #, fuzzy, c-format
   3207#, c-format
  32303208msgid "%'d folder selected"
  32313209msgid_plural "%'d folders selected"
   
  33973375msgid_plural ""
  33983376"The %'d selected items will be moved if you select the Paste command"
  3399 msgstr[0] "%'d избран обект ще бъде преместен, ако изберете командата за поставяне на файлове"
  3400 msgstr[1] "%'d избрани обекта ще бъдат преместени, ако изберете командата за поставяне на файлове"
   3377msgstr[0] ""
   3378"%'d избран обект ще бъде преместен, ако изберете командата за поставяне на "
   3379"файлове"
   3380msgstr[1] ""
   3381"%'d избрани обекта ще бъдат преместени, ако изберете командата за поставяне "
   3382"на файлове"
  34013383
  34023384#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5584
   
  34053387msgid_plural ""
  34063388"The %'d selected items will be copied if you select the Paste command"
  3407 msgstr[0] "%'d избран обект ще бъде копиран, ако изберете командата за поставяне на файлове"
  3408 msgstr[1] "%'d избрани обекта ще бъдат копирани, ако изберете командата за поставяне на файлове"
   3389msgstr[0] ""
   3390"%'d избран обект ще бъде копиран, ако изберете командата за поставяне на "
   3391"файлове"
   3392msgstr[1] ""
   3393"%'d избрани обекта ще бъдат копирани, ако изберете командата за поставяне на "
   3394"файлове"
  34093395
  34103396#: ../src/file-manager/fm-directory-view.c:5678
   
  50815067
  50825068#: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:23
  5083 #, fuzzy
  50845069msgid "<b>Icon View Defaults</b>"
  5085 msgstr "<span weight=\"bold\">Изглед като икони</span>"
   5070msgstr "<b>Настройки за изгледа като икони</b>"
  50865071
  50875072#: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:24
  5088 #, fuzzy
  50895073msgid "<b>List Columns</b>"
  5090 msgstr "Колони"
   5074msgstr "<b>Колони в списъка</b>"
  50915075
  50925076#: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:25
  5093 #, fuzzy
  50945077msgid "<b>List View Defaults</b>"
  5095 msgstr "<span weight=\"bold\">Изглед като списък</span>"
   5078msgstr "<b>Настройки за изгледа като списък</b>"
  50965079
  50975080#: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:26
   
  51205103
  51215104#: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:32
  5122 #, fuzzy
  51235105msgid "<b>Tree View Defaults</b>"
  5124 msgstr "<span weight=\"bold\">Дървовиден изглед</span>"
   5106msgstr "<b>Настройки за изгледа като дърво</b>"
  51255107
  51265108#: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:33
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.