Changeset 1456


Ignore:
Timestamp:
Apr 22, 2008, 7:05:33 AM (13 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

nautilus: още корекции

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/trunk/nautilus.trunk.bg.po

  r1455 r1456  
  1010"Project-Id-Version: nautilus gnome-2-22\n"
  1111"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  12 "POT-Creation-Date: 2008-04-21 20:51+0300\n"
  13 "PO-Revision-Date: 2008-04-21 22:52+0300\n"
   12"POT-Creation-Date: 2008-04-22 05:50+0300\n"
   13"PO-Revision-Date: 2008-04-22 07:04+0300\n"
  1414"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1515"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  416416"If set to \"search_by_text_and_properties\", then Nautilus will search for "
  417417"files by file name and file properties."
  418 msgstr "Критерии за търсене на файлове през лентата за търсене. Ако е настроено на „search_by_text“, то Nautilus ще търси файлове само по имената им. Ако е настроено на „search_by_text_and_properties“, тогава Nautilus ще търси файлове по име и свойства."
   418msgstr ""
   419"Критерии за търсене на файлове през лентата за търсене. Ако е настроено на "
   420"„search_by_text“, то Nautilus ще търси файлове само по имената им. Ако е "
   421"настроено на „search_by_text_and_properties“, тогава Nautilus ще търси "
   422"файлове по име и свойства."
  419423
  420424#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:9
   
  538542"massive folders. A negative value denotes no limit. The limit is approximate "
  539543"due to the reading of folders chunk-wise."
  540 msgstr "Папки над тази големина ще бъдат отрязвани до около тази големина. Целта на това е да се избегне натоварването и убиването на Nautilus от големи папки. Отрицателната стойност премахва ограничението. Границата е приблизителна, защото папките се четат на части."
   544msgstr ""
   545"Папки над тази големина ще бъдат отрязвани до около тази големина. Целта на "
   546"това е да се избегне натоварването и убиването на Nautilus от големи папки. "
   547"Отрицателната стойност премахва ограничението. Границата е приблизителна, "
   548"защото папките се четат на части."
  541549
  542550#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:36
   
  548556"If set to true, Nautilus will only show folders in the tree side pane. "
  549557"Otherwise it will show both folders and files."
  550 msgstr "Ако е истина, Nautilus ще показва само папки в страничния панел. В противен случай ще показва едновременно папки и файлове."
   558msgstr ""
   559"Ако е истина, Nautilus ще показва само папки в страничния панел. В противен "
   560"случай ще показва едновременно папки и файлове."
  551561
  552562#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:38
   
  571581"If set to true, then Nautilus browser windows will always use a textual "
  572582"input entry for the location toolbar, instead of the pathbar."
  573 msgstr "Ако е истина, прозорците на Nautilus винаги ще използват текстово поле за въвеждане на адрес вместо лента за пътя."
   583msgstr ""
   584"Ако е истина, прозорците на Nautilus винаги ще използват текстово поле за "
   585"въвеждане на адрес вместо лента за пътя."
  574586
  575587#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:43
   
  594606"delete files, or empty the Trash."
  595607msgstr ""
  596 "Ако е истина, Nautilus ще пита за потвърждение, когато се опитате да "
  597 "триете файлове или да изчистите кошчето."
   608"Ако е истина, Nautilus ще пита за потвърждение, когато се опитате да триете "
   609"файлове или да изчистите кошчето."
  598610
  599611#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:46
   
  601613"If set to true, then Nautilus will automatically mount media such as user-"
  602614"visible hard disks and removable media on start-up and and media insertion."
  603 msgstr "Ако е истина, Nautilus автоматично ще монтира носители на информация (напр. видими от потребителя дискове и заменяеми носители) при стартиране или поставянето им в съответното устройство."
   615msgstr ""
   616"Ако е истина, Nautilus автоматично ще монтира носители на информация (напр. "
   617"видими от потребителя дискове и заменяеми носители) при стартиране или "
   618"поставянето им в съответното устройство."
  604619
  605620#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:47
   
  624639"file immediately and in-place, instead of moving it to the trash. This "
  625640"feature can be dangerous, so use caution."
  626 msgstr "Ако е истина, ще имате възможност да изтривате файл веднага и на място, вместо да го премествате в кошчето. Тази функция може да е опасна, така че бъдете внимателни!"
   641msgstr ""
   642"Ако е истина, ще имате възможност да изтривате файл веднага и на място, "
   643"вместо да го премествате в кошчето. Тази функция може да е опасна, така че "
   644"бъдете внимателни!"
  627645
  628646#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:50
   
  630648"If set to true, then Nautilus will never prompt nor autorun/autostart "
  631649"programs when media is inserted."
  632 msgstr "Ако е истина, Nautilus няма да пита за действие и няма да статрира програми при слагането на носители на информация."
   650msgstr "Ако е истина, Nautilus няма да пита за действие и няма да статрира програми при поставянето на носители на информация."
  633651
  634652#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:51
   
  636654"If set to true, then Nautilus will use the user's home folder as the "
  637655"desktop. If it is false, then it will use ~/Desktop as the desktop."
  638 msgstr "Ако е истина, Nautilus ще използва домашната папка на потребителя като работен плот. В противен случай за това ще се използва папката ~/Desktop."
   656msgstr ""
   657"Ако е истина, Nautilus ще използва домашната папка на потребителя като "
   658"работен плот. В противен случай за това ще се използва папката ~/Desktop."
  639659
  640660#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:52
  641 #, fuzzy
  642661msgid ""
  643662"If set to true, then all Nautilus windows will be browser windows. This is "
   
  645664"behavior."
  646665msgstr ""
  647 "Ако е истина, всички прозорци на Nautilus ще бъдат браузъри. Така се "
  648 "държеше Nautilus преди версия 2.6 и някои хора предпочитат това поведение."
   666"Ако е истина, всички прозорци на Nautilus ще бъдат браузъри. Така се държеше "
   667"Nautilus преди версия 2.6 и някои хора предпочитат това поведение."
  649668
  650669#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:53
   
  653672"displayed. Currently, only files ending in a tilde (~) are considered backup "
  654673"files."
  655 msgstr ""
  656 "Ако е истина, файлове резервни копия от програми като Emacs ще бъдат "
  657 "показвани. В момента само файлове свършващи на тилда (~) се считат за "
  658 "резервни копия."
   674msgstr "Ако е истина, резервните копия на файлове от програми като Emacs ще бъдат показвани. В момента само файлове свършващи с тилда (~) се считат за резервни копия."
  659675
  660676#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:54
   
  662678"If set to true, then hidden files are shown in the file manager. Hidden "
  663679"files are either dotfiles or are listed in the folder's .hidden file."
  664 msgstr ""
  665 "Ако е истина, скритите файлове се показват във файловия мениджър. Скритите "
  666 "файлове са или тези започващи с точка или са описани в .hidden файла на "
  667 "папката."
   680msgstr "Ако е истина, скритите файлове се показват във файловия мениджър. Скритите файлове са или тези започващи с точка (.), или са описани във файла за скритото в папката (.hidden)."
  668681
  669682#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:55
   
  671684"If this is set to true, an icon linking to the Network Servers view will be "
  672685"put on the desktop."
  673 msgstr ""
  674 "Ако това е включено, икона препращаща към мрежовите сървъри ще бъде "
  675 "поставена на работния плот."
   686msgstr "Ако е истина, на работния плот ще бъде поставена икона препращаща към мрежовите сървъри."
  676687
  677688#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:56
   
  679690"If this is set to true, an icon linking to the computer location will be put "
  680691"on the desktop."
  681 msgstr ""
  682 "Ако това е включено, иконка препращаща към местоположението „Този компютър“ "
  683 "ще бъде поставена на работния плот."
   692msgstr "Ако е истина, на работния плот ще бъде поставена икона препращаща към местоположението „Този компютър“."
  684693
  685694#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:57
   
  687696"If this is set to true, an icon linking to the home folder will be put on "
  688697"the desktop."
  689 msgstr ""
  690 "Ако това е включено, икона водеща към личните файлове ще бъде поставена на "
  691 "работния плот."
   698msgstr "Ако е истина, на работния плот ще бъде поставена икона водеща към домашната папка."
  692699
  693700#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:58
   
  695702"If this is set to true, an icon linking to the trash will be put on the "
  696703"desktop."
  697 msgstr ""
  698 "Ако това е включено, икона препращаща към кошчето ще бъде поставена на "
  699 "работния плот."
   704msgstr "Ако е истина, на работния плот ще бъде поставена икона препращаща към кошчето."
  700705
  701706#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:59
   
  703708"If this is set to true, icons linking to mounted volumes will be put on the "
  704709"desktop."
  705 msgstr ""
  706 "Ако това е включено, икони препращащи към монтираните устройства ще бъдат "
  707 "поставени на работния плот."
   710msgstr "Ако е истина, на работния плот ще бъдат поставени икони препращащи към монтираните устройства."
  708711
  709712#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:60
   
  712715"by name, then instead of sorting the files from \"a\" to \"z\", they will be "
  713716"sorted from \"z\" to \"a\"."
  714 msgstr ""
  715 "Ако е истина, файловете в новите прозорци ще бъдат подредени обратно - ако "
  716 "са подредени по име, вместо да вървят от „а“ към „я“, ще вървят от „я“ до "
  717 "„а“."
   717msgstr "Ако е истина, файловете в новите прозорци ще бъдат подредени обратно - ако са подредени по име, вместо да вървят от „а“ към „я“, ще вървят от „я“ към „а“."
  718718
  719719#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:61
   
  723723"sorted from \"z\" to \"a\"; if sorted by size, instead of being "
  724724"incrementally they will be sorted decrementally."
  725 msgstr ""
  726 "Ако е истина, файловете в новите прозорци ще бъдат подредени обратно - ако "
  727 "са подредени по име, вместо да вървят от „а“ към „я“, ще вървят от „я“ до "
  728 "„а“, ако са подредени по размер, вместо да са подредени във възходящ ред, ще "
  729 "бъдат подредени в низходящ."
   725msgstr "Ако е истина, файловете в новите прозорци ще бъдат подредени обратно - ако са подредени по име, вместо да вървят от „а“ към „я“, ще вървят от „я“ към „а“, ако са подредени по размер, вместо да са подредени във възходящ ред, ще бъдат подредени в низходящ."
  730726
  731727#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:62
  732728msgid "If true, icons will be laid out tighter by default in new windows."
  733729msgstr ""
  734 "Ако е истина, стандартно иконите ще са подредени стегнато в новите "
  735 "прозорци."
   730"Ако е истина, стандартно иконите ще са подредени стегнато в новите прозорци."
  736731
  737732#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:63
   
  744739#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:64
  745740msgid "If true, new windows will use manual layout by default."
  746 msgstr "Ако е истина, новите прозорци ще използват ръчен изглед."
   741msgstr "Ако е истина, новите прозорци ще използват ръчна подредба."
  747742
  748743#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:65
   
  751746"setting is to avoid thumbnailing large images that may take a long time to "
  752747"load or use lots of memory."
  753 msgstr ""
  754 "Изображения над този размер (в байтове) няма да имат малки изображения. "
  755 "Целта на това е да се избегне създаването на малки изображения за големи, "
  756 "което може да отнеме много време и използва много памет."
   748msgstr "Изображения над този размер (в байтове) няма да имат малки изображения. Целта на това е да се избегне създаването на малки изображения за големи, което може да отнеме много време и да използва много памет."
  757749
  758750#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:66
   
  762754#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:67
  763755msgid "List of x-content/* types to ask the user what to do on insertion"
  764 msgstr ""
  765 "Списък с видовете „x-content/*“ на носители на информация, при чието слагане "
  766 "в компютъра да се запитва потребителя за действие"
   756msgstr "Списък с видовете „x-content/*“ на носители на информация, при чието поставяне в компютъра да се запитва потребителя за действие"
  767757
  768758#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:68
  769759msgid "List of x-content/* types to ask the user what to do on insertion."
  770 msgstr ""
  771 "Списък с видовете „x-content/*“ на носители на информация, при чието слагане "
  772 "в компютъра да се запитва потребителя за действие."
   760msgstr "Списък с видовете „x-content/*“ на носители на информация, при чието поставяне в компютъра да се запитва потребителя за действие."
  773761
  774762#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:69
  775763msgid "List of x-content/* types where a folder window should be opened"
  776 msgstr ""
  777 "Списък с видовете „x-content/*“ на носители на информация, при чието слагане "
  778 "в компютъра да се отваря прозорец с папка"
   764msgstr "Списък с видовете „x-content/*“ на носители на информация, при чието поставяне в компютъра да се отваря прозорец с папка"
  779765
  780766#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:70
   
  782768"List of x-content/* types where a folder window should be opened on "
  783769"insertion."
  784 msgstr ""
  785 "Списък с видовете „x-content/*“ на носители на информация, при чието слагане "
  786 "в компютъра да се отваря прозорец с папка."
   770msgstr "Списък с видовете „x-content/*“ на носители на информация, при чието поставяне в компютъра да се отваря прозорец с папка."
  787771
  788772#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:71
  789773msgid "List of x-content/* where to prompt the user on insertion"
  790 msgstr ""
  791 "Списък с видовете „x-content/*“ на носители на информация, при чието слагане "
  792 "в компютъра да се пита за действие"
   774msgstr "Списък с видовете „x-content/*“ на носители на информация, при чието поставяне в компютъра да се пита за действие"
  793775
  794776#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:72
   
  826808#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:79
  827809msgid "Never prompt or autorun/autostart programs when media is inserted"
  828 msgstr ""
  829 "Да не се пита за действие и да не се стартират програми при слагането на "
  830 "носители на информация"
   810msgstr "Да не се пита за действие и да не се стартират програми при поставянето на носители на информация"
  831811
  832812#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:80
   
  883863#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:94
  884864msgid "Show toolbar in new windows"
  885 msgstr "Показване на лентата за състоянието в новите прозорци"
   865msgstr "Показване на лентата за състояние в новите прозорци"
  886866
  887867#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:95
   
  897877msgstr ""
  898878"Компромис за скоростта при преглед на звукови файлове, когато мишката е "
  899 "върху иконата им. Ако е зададено „always“, тогава аудиото се пуска, дори и "
  900 "да е на отдалечен сървър. Ако е зададено „local_only“, тогава се пуска само, "
  901 "ако е локален файл. Ако е зададено „never“, то никога не се пуска."
   879"върху иконата им. Ако е зададено „always“, аудиото се пуска, дори и "
   880"да е на отдалечен сървър. Ако е зададено „local_only“, аудиото се пуска само, "
   881"ако е локален файл. Ако е зададено „never“, аудиото никога не се пуска."
  902882
  903883#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:97
   
  910890msgstr ""
  911891"Компромис за скоростта за преглед на текстови файлове чрез иконата им. Ако е "
  912 "зададено „always“, тогава иконата на текстовия файл се променя, дори файлът "
  913 "да е на отдалечен сървър. Ако е зададено „local_only“, тогава иконата се "
  914 "променя за локални файлове. Ако е зададено „never“, то иконата никога не се "
   892"зададено „always“, иконата на текстовия файл се променя, дори файлът "
   893"да е на отдалечен сървър. Ако е зададено „local_only“, иконата се "
   894"променя за локални файлове. Ако е зададено „never“, иконата никога не се "
  915895"променя."
  916896
   
  922902"If set to \"never\" then never bother to thumbnail images, just use a "
  923903"generic icon."
  924 msgstr ""
  925 "Компромис за скоростта за преглед на файлове изображения чрез иконата им. "
  926 "Ако е зададено „always“, тогава иконата на файла се променя, дори файлът да "
  927 "е на отдалечен сървър. Ако е зададено „local_only“, тогава иконата се "
  928 "променя за локални файлове. Ако е зададено „never“, то иконата никога не се "
  929 "променя."
   904msgstr "Компромис за скоростта за преглед на файлове с изображения чрез иконата им. Ако е зададено „always“, иконата на файла се променя, дори файлът да е на отдалечен сървър. Ако е зададено „local_only“, иконата се променя за локални файлове. Ако е зададено „never“, иконата никога не се променя."
  930905
  931906#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:99
   
  937912msgstr ""
  938913"Компромис за скоростта за преброяване на обектите в папки. Ако е зададено "
  939 "„винаги“, тогава обектите се преброяват, дори папката да е на отдалечен "
  940 "сървър. Ако е зададено „local_only“, тогава обектите се броят се променя в "
  941 "локалните папки. Ако е зададено „never“, то обектите никога не броят."
   914"„винаги“, обектите се преброяват, дори папката да е на отдалечен "
   915"сървър. Ако е зададено „local_only“, обектите се броят се променя в "
   916"локалните папки. Ако е зададено „never“, обектите никога не броят."
  942917
  943918#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:100
   
  10261001#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:113
  10271002msgid "Use manual layout in new windows"
  1028 msgstr "Използване на ръчен изглед в новите прозорци"
   1003msgstr "Използване на ръчна падредба в новите прозорци"
  10291004
  10301005#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:114
   
  10431018"\"ask\" to ask what to do via a dialog, and \"display\" to display them as "
  10441019"text files."
  1045 msgstr ""
  1046 "Какво да се прави с изпълнимите текстови файлове, когато са задействани "
  1047 "(единично или двойно натискане). Възможни стойности са „launch“, за да ги "
  1048 "изпълните като програми, „ask“ за да ви попита какво да се прави, и "
  1049 "„display“ за да ги покаже като текстови файлове."
   1020msgstr "Какво да се прави с изпълнимите текстови файлове, когато са задействани (единично или двойно натискане). Възможни стойности са „launch“, за да ги изпълните като програми, „ask“ за да бъдете запитани за действие, и „display“, за да ги покажете като текстови файлове."
  10501021
  10511022#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:117
   1023#, fuzzy
  10521024msgid ""
  10531025"When a folder is visited this viewer is used unless you have selected "
  10541026"another view for that particular folder. Possible values are \"list_view\" "
  10551027"and \"icon_view\"."
  1056 msgstr ""
  1057 "Когато папка е посетена, се използва този изглед, освен ако не сте избрали "
  1058 "друг вид изглед на тази папка. Възможните стойности са „list_view“ (като "
  1059 "списък) и „icon_view“ (с икони)."
   1028msgstr "Когато отворите една папка, се използва този изглед, освен ако не сте избрали друг за конкретно тази папка. Възможните стойности са „list_view“ (изглед като списък) и „icon_view“ (изглед като икони)."
  10601029
  10611030#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:118
  10621031msgid "When to show number of items in a folder"
  1063 msgstr "Кога да се показва броя на обектите в папка"
   1032msgstr "Кога да се показва броят на обектите в папка"
  10641033
  10651034#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:119
   
  10811050#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:123
  10821051msgid "Whether to ask for confirmation when deleting files, or emptying Trash"
  1083 msgstr ""
  1084 "Да се пита ли за потвърждение когато се трият файлове или кошчето бива "
  1085 "изчистено"
   1052msgstr "Да се пита ли за потвърждение, когато се трият файлове или кошчето бива изчистено"
  10861053
  10871054#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:124
   
  10971064#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:126
  10981065msgid "Whether to enable immediate deletion"
  1099 msgstr "Дали да позволява незабавно изтриване"
   1066msgstr "Дали да се позволява незабавно изтриване"
  11001067
  11011068#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:127
  11021069msgid "Whether to preview sounds when mousing over an icon"
  1103 msgstr "Дали да пускат звукови файлове, когато са посочени с мишката"
   1070msgstr "Дали да се пускат звукови файлове, когато са посочени с мишката"
  11041071
  11051072#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:128
  11061073msgid "Whether to show backup files"
  1107 msgstr "Кога да се показва резервните копия на файловете"
   1074msgstr "Дали да се показват резервните копия на файловете"
  11081075
  11091076#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:129
  11101077msgid "Whether to show hidden files"
  1111 msgstr "Кога да се показват скритите файлове"
   1078msgstr "Дали да се показват скритите файлове"
  11121079
  11131080#: ../libnautilus-private/apps_nautilus_preferences.schemas.in.h:130
   
  11401107#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1084
  11411108msgid "You have just inserted an Audio CD."
  1142 msgstr "Току що сложихте аудио CD."
   1109msgstr "Току що поставихте аудио CD."
  11431110
  11441111#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1086
  11451112msgid "You have just inserted an Audio DVD."
  1146 msgstr "Току що сложихте аудио DVD."
   1113msgstr "Току що поставихте аудио DVD."
  11471114
  11481115#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1088
  11491116msgid "You have just inserted a Video DVD."
  1150 msgstr "Току що сложихте видео DVD."
   1117msgstr "Току що поставихте видео DVD."
  11511118
  11521119#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1090
  11531120msgid "You have just inserted a Video CD."
  1154 msgstr "Току що сложихте видео CD."
   1121msgstr "Току що поставихте видео CD."
  11551122
  11561123#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1092
  11571124msgid "You have just inserted a Super Video CD."
  1158 msgstr "Току що сложихте супер видео CD."
   1125msgstr "Току що поставихте супер видео CD."
  11591126
  11601127#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1094
  11611128msgid "You have just inserted a blank CD."
  1162 msgstr "Току що сложихте празен диск за CD."
   1129msgstr "Току що поставихте празен диск за CD."
  11631130
  11641131#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1096
  11651132msgid "You have just inserted a blank DVD."
  1166 msgstr "Току що сложихте празен диск за DVD."
   1133msgstr "Току що поставихте празен диск за DVD."
  11671134
  11681135#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1098
  11691136msgid "You have just inserted a blank Blu-Ray disc."
  1170 msgstr "Току що сложихте празен диск за Blue-Ray."
   1137msgstr "Току що поставихте празен диск за Blue-Ray."
  11711138
  11721139#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1100
  11731140msgid "You have just inserted a blank HD DVD."
  1174 msgstr "Току що сложихте празен диск за HD DVD."
   1141msgstr "Току що поставихте празен диск за HD DVD."
  11751142
  11761143#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1102
  11771144msgid "You have just inserted a Photo CD."
  1178 msgstr "Току що сложихте празен диск за Photo CD."
   1145msgstr "Току що поставихте празен диск за Photo CD."
  11791146
  11801147#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1104
  11811148msgid "You have just inserted a Picture CD."
  1182 msgstr "Току що сложихте празен диск за Picture CD."
   1149msgstr "Току що поставихте празен диск за Picture CD."
  11831150
  11841151#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1106
  11851152msgid "You have just inserted media with digital photos."
  1186 msgstr "Току що сложихте празен диск за цифрови снимки."
   1153msgstr "Току що поставихте празен диск за цифрови снимки."
  11871154
  11881155#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1108
  11891156msgid "You have just inserted a digital audio player."
  1190 msgstr "Току що сложихте цифров аудио плеър."
   1157msgstr "Току що поставихте цифров аудио плеър."
  11911158
  11921159#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1110
   
  11951162"started."
  11961163msgstr ""
  1197 "Току що сложихте носител на информация със софтуер за автоматично стартиране."
   1164"Току що поставихте носител на информация със софтуер за автоматично стартиране."
  11981165
  11991166#. fallback to generic greeting
  12001167#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1113
  12011168msgid "You have just inserted media."
  1202 msgstr "Току що сложихте носител на информация."
   1169msgstr "Току що поставихте носител на информация."
  12031170
  12041171#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1115
  12051172msgid "Choose what application to launch."
  1206 msgstr "Изберете приложението, което да се стартира="
   1173msgstr "Изберете приложението, което да се стартира."
  12071174
  12081175#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1124
   
  12111178"Select how to open \"%s\" and whether to perform this action in the future "
  12121179"for other media of type \"%s\"."
  1213 msgstr ""
  1214 "Изберете начина за отваряне на „%s“ и дали това действие да се извършва в "
  1215 "бъдеще за други носители он вида „%s“."
   1180msgstr "Изберете начина за отваряне на „%s“ и дали това действие да се извършва в бъдеще за други носители от вида „%s“."
  12161181
  12171182#: ../libnautilus-private/nautilus-autorun.c:1146
   
  13521317#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:98
  13531318msgid "The permissions of the file."
  1354 msgstr "Права на файла."
   1319msgstr "Правата за достъп файла."
  13551320
  13561321#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:105
   
  13601325#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:106
  13611326msgid "The permissions of the file, in octal notation."
  1362 msgstr "Правата за файла, в осмичен вид."
   1327msgstr "Правата за достъп до файла, в осмичен вид."
  13631328
  13641329#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:113
   
  13971362"If you want to eject the volume, please use \"Eject\" in the popup menu of "
  13981363"the volume."
  1399 msgstr ""
  1400 "Ако искате да извадите носителя, използвайте „Изваждане“ от изскачащото меню "
  1401 "на носителя."
   1364msgstr "Ако искате да извадите носителя, използвайте „Изваждане“ от контекстното му меню."
  14021365
  14031366#: ../libnautilus-private/nautilus-desktop-link-monitor.c:122
   
  14051368"If you want to unmount the volume, please use \"Unmount Volume\" in the "
  14061369"popup menu of the volume."
  1407 msgstr ""
  1408 "Ако искате да демонтирате носителя, използвайте „Демонтиране“ от изскачащото "
  1409 "меню на носителя."
   1370msgstr "Ако искате да демонтирате носителя, използвайте „Демонтиране“ от контекстното му меню."
  14101371
  14111372#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:665
   
  14481409#: ../libnautilus-private/nautilus-emblem-utils.c:204
  14491410msgid "Sorry, but you must specify a non-blank keyword for the new emblem."
  1450 msgstr "Трябва да зададете не празна ключова дума за нова емблема."
   1411msgstr "Трябва да зададете някаква ключова дума за нова емблема."
  14511412
  14521413#: ../libnautilus-private/nautilus-emblem-utils.c:209
   
  17341695msgid "%'d file left to delete"
  17351696msgid_plural "%'d files left to delete"
  1736 msgstr[0] ""
  1737 msgstr[1] ""
   1697msgstr[0] "Остава %'d файл за изтриване"
   1698msgstr[1] "Остават %'d файла за изтриване"
  17381699
  17391700#. To translators: %T will expand to a time like "2 minutes"
   
  17411702msgid "%'d file left to delete — %T left"
  17421703msgid_plural "%'d files left to delete — %T left"
  1743 msgstr[0] ""
  1744 msgstr[1] ""
   1704msgstr[0] "Остава %'d файл за изтриване — %T"
   1705msgstr[1] "Остават %'d файла за изтриване — %T"
  17451706
  17461707#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1283
   
  18141775#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1789
  18151776msgid "Unable to eject %V"
  1816 msgstr "%V не може да бъде изкаран"
   1777msgstr "%V не може да бъде изваден"
  18171778
  18181779#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1791
   
  18211782
  18221783#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1931
   1784#, fuzzy
  18231785msgid "Do you want to empty the trash before you unmount?"
  18241786msgstr "Искате ли да изчистите кошчето преди да демонтирате?"
   
  19561918#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2544
  19571919msgid "Moving \"%B\" to \"%B\""
  1958 msgstr "Преместване на „%B“ към „%B“."
   1920msgstr "Преместване на „%B“ в „%B“."
  19591921
  19601922#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2545
   
  20832045"confirmation before replacing any files in the folder that conflict with the "
  20842046"files being copied."
  2085 msgstr "Вече съществува папка в „%B“ с име като изходната. При сливането ще се иска потвърждение преди замяната на всеки файл с име и път, които съвпадат с тези на някой от копираните файлове."
   2047msgstr ""
   2048"Вече съществува папка в „%B“ с име като изходната. При сливането ще се иска "
   2049"потвърждение преди замяната на всеки файл с име и път, които съвпадат с тези "
   2050"на някой от копираните файлове."
  20862051
  20872052#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3332
   
  21402105"confirmation before replacing any files in the folder that conflict with the "
  21412106"files being moved."
  2142 msgstr "Вече съществува папка в „%B“ с име като изходната. При сливането ще се иска потвърждение преди замяната на всеки файл с име и път, които съвпадат с тези на някой от преместваните файлове."
   2107msgstr ""
   2108"Вече съществува папка в „%B“ с име като изходната. При сливането ще се иска "
   2109"потвърждение преди замяната на всеки файл с име и път, които съвпадат с тези "
   2110"на някой от преместваните файлове."
  21432111
  21442112#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3913
   
  21492117#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4182
  21502118msgid "Creating links in \"%B\""
  2151 msgstr "Създаване на връзка в „%B“"
   2119msgstr "Създаване на връзки в „%B“"
  21522120
  21532121#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4186
   
  25682536
  25692537#: ../libnautilus-private/nautilus-global-preferences.c:133
   2538#, fuzzy
  25702539msgid "Search for files by file name and file properties"
  25712540msgstr "Търсене за файлове по име и свойства на файл"
   
  26742643#: ../libnautilus-private/nautilus-icon-dnd.c:907
  26752644msgid "Switch to Manual Layout?"
  2676 msgstr "Превключване на ръчна подредба"
   2645msgstr "Превключване към ръчна подредба?"
  26772646
  26782647#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:593
   
  27092678#, c-format
  27102679msgid "Do you want to run \"%s\", or display its contents?"
  2711 msgstr "Искате ли да стартирате „%s“, или да изобразите неговото съдържание?"
   2680msgstr "Искате ли да стартирате „%s“ или да изобразите неговото съдържание?"
  27122681
  27132682#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-actions.c:675
   
  29182887"The default action can't open \"%s\" because it can't access files at \"%s\" "
  29192888"locations."
  2920 msgstr ""
  2921 "Стандартното действие не може да отвори „%s“, защото няма достъп до файлове "
  2922 "на адреси от вида „%s“."
   2889msgstr "Стандартното действие не може да отвори „%s“, защото няма достъп до файлове с адреси от вида „%s“."
  29232890
  29242891#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:116
   
  29262893"No other applications are available to view this file.  If you copy this "
  29272894"file onto your computer, you may be able to open it."
  2928 msgstr ""
  2929 "Няма други налични програми за преглед на този файл. Ако го копирате на "
  2930 "вашия компютър, ще можете да го отворите."
   2895msgstr "Няма други налични програми за преглед на този файл. Ако го копирате на вашия компютър, може и да го отворите."
  29312896
  29322897#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:122
   
  29342899"No other actions are available to view this file.  If you copy this file "
  29352900"onto your computer, you may be able to open it."
  2936 msgstr ""
  2937 "Няма други налични действия за преглед на този файл. Ако го копирате на "
  2938 "вашия компютър, ще можете да го отворите."
   2901msgstr "Няма други налични действия за преглед на този файл. Ако го копирате на вашия компютър, може и да го отворите."
  29392902
  29402903#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:282
   
  29542917#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:331
  29552918msgid "This drop target only supports local files."
  2956 msgstr "Пускането на цел поддържа само локални файлове."
   2919msgstr "Местоположението, върху което пуснахте обектите, поддържа само локални файлове."
  29572920
  29582921#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:321
   2922#, fuzzy
  29592923msgid ""
  29602924"To open non-local files copy them to a local folder and then drop them again."
  2961 msgstr ""
  2962 "За да отворите отдалечени файлове, копирайте ги в локална папка и тогава пак "
  2963 "ги пуснете."
   2925msgstr "За да отворите отдалечени файлове, копирайте ги в локална папка и тогава пак ги пуснете."
  29642926
  29652927#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:332
   
  29672929"To open non-local files copy them to a local folder and then drop them "
  29682930"again. The local files you dropped have already been opened."
  2969 msgstr ""
  2970 "За да отворите отдалечени файлове, копирайте ги в локална папка и после ги "
  2971 "пуснете отново. Локалните файлове, които сте пуснали в целта вече са "
  2972 "отворени."
   2931msgstr "За да отворите отдалечени файлове, копирайте ги в локална папка и после ги пуснете отново. Локалните файлове, които сте пуснали в целта, вече са отворени."
  29732932
  29742933#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:361
   
  30112970#: ../libnautilus-private/nautilus-undo-signal-handlers.c:175
  30122971msgid "Undo Edit"
  3013 msgstr "Отмяна на редактирането"
   2972msgstr "Отмяна на редактиране"
  30142973
  30152974#: ../libnautilus-private/nautilus-undo-signal-handlers.c:176
   
  30192978#: ../libnautilus-private/nautilus-undo-signal-handlers.c:177
  30202979msgid "Redo Edit"
  3021 msgstr "Повторение на редактирането"
   2980msgstr "Повторение на редактиране"
  30222981
  30232982#: ../libnautilus-private/nautilus-undo-signal-handlers.c:178
   
  30793038
  30803039#: ../src/Nautilus_shell.server.in.h:5
   3040#, fuzzy
  30813041msgid ""
  30823042"Nautilus operations that can be done from subsequent command-line invocations"
   
  51305090#: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:39
  51315091msgid "B_rowse media when inserted"
  5132 msgstr "_Разглеждане на информация в носител при слагането му"
   5092msgstr "_Разглеждане на информация в носител при поставянето му"
  51335093
  51345094#: ../src/nautilus-file-management-properties.glade.h:40
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.