Changeset 1536


Ignore:
Timestamp:
Jun 28, 2008, 12:55:32 PM (13 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

seahorse: готово за подаване

Location:
gnome
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/gnome-2-22/seahorse.gnome-2-22.bg.po

  r1535 r1536  
  1010"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  1111"POT-Creation-Date: 2008-06-28 12:50+0300\n"
  12 "PO-Revision-Date: 2008-06-28 12:50+0300\n"
   12"PO-Revision-Date: 2008-06-28 12:55+0300\n"
  1313"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1414"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  35563556msgid "_Set Up"
  35573557msgstr "_Настройки"
  3558 
  3559 #~ msgid "Displayed date and/or time properties"
  3560 #~ msgstr "Показани свойства на датата и/или времето"
  3561 
  3562 #~ msgid "Lazy mode"
  3563 #~ msgstr "Мързелив режим"
  3564 
  3565 #~ msgid "Lazy mode doesn't normalize entered date and time values"
  3566 #~ msgstr "Мързеливият режим не нормализира въведените стойности за дата и час"
  3567 
  3568 #~ msgid "Year"
  3569 #~ msgstr "Година"
  3570 
  3571 #~ msgid "Displayed year"
  3572 #~ msgstr "Показана година"
  3573 
  3574 #~ msgid "Month"
  3575 #~ msgstr "Месец"
  3576 
  3577 #~ msgid "Displayed month"
  3578 #~ msgstr "Показан месец"
  3579 
  3580 #~ msgid "Day"
  3581 #~ msgstr "Ден"
  3582 
  3583 #~ msgid "Displayed day of month"
  3584 #~ msgstr "Показан ден от месец"
  3585 
  3586 #~ msgid "Hour"
  3587 #~ msgstr "Час"
  3588 
  3589 #~ msgid "Displayed hour"
  3590 #~ msgstr "Показан час"
  3591 
  3592 #~ msgid "Minute"
  3593 #~ msgstr "Минута"
  3594 
  3595 #~ msgid "Displayed minute"
  3596 #~ msgstr "Показана минута"
  3597 
  3598 #~ msgid "Second"
  3599 #~ msgstr "Секунда"
  3600 
  3601 #~ msgid "Displayed second"
  3602 #~ msgstr "Показана секунда"
  3603 
  3604 #~ msgid "Lower limit year"
  3605 #~ msgstr "Начална година"
  3606 
  3607 #~ msgid "Year part of the lower date limit"
  3608 #~ msgstr "Частта за годината на началната дата"
  3609 
  3610 #~ msgid "Upper limit year"
  3611 #~ msgstr "Крайна година"
  3612 
  3613 #~ msgid "Year part of the upper date limit"
  3614 #~ msgstr "Частта за годината от крайната дата"
  3615 
  3616 #~ msgid "Lower limit month"
  3617 #~ msgstr "Начален месец"
  3618 
  3619 #~ msgid "Month part of the lower date limit"
  3620 #~ msgstr "Частта за месеца от началната дата"
  3621 
  3622 #~ msgid "Upper limit month"
  3623 #~ msgstr "Краен месец"
  3624 
  3625 #~ msgid "Month part of the upper date limit"
  3626 #~ msgstr "Частта за месеца от крайната дата"
  3627 
  3628 #~ msgid "Lower limit day"
  3629 #~ msgstr "Начален ден"
  3630 
  3631 #~ msgid "Day of month part of the lower date limit"
  3632 #~ msgstr "Частта за деня от месеца от началната дата"
  3633 
  3634 #~ msgid "Upper limit day"
  3635 #~ msgstr "Краен ден"
  3636 
  3637 #~ msgid "Day of month part of the upper date limit"
  3638 #~ msgstr "Частта за деня от месеца от крайната дата"
  3639 
  3640 #~ msgid "Lower limit hour"
  3641 #~ msgstr "Начален час"
  3642 
  3643 #~ msgid "Hour part of the lower time limit"
  3644 #~ msgstr "Частта за часа от началната дата"
  3645 
  3646 #~ msgid "Upper limit hour"
  3647 #~ msgstr "Краен час"
  3648 
  3649 #~ msgid "Hour part of the upper time limit"
  3650 #~ msgstr "Частта за часа от крайната дата"
  3651 
  3652 #~ msgid "Lower limit minute"
  3653 #~ msgstr "Начална минута"
  3654 
  3655 #~ msgid "Minute part of the lower time limit"
  3656 #~ msgstr "Частта за минутите от началната дата"
  3657 
  3658 #~ msgid "Upper limit minute"
  3659 #~ msgstr "Крайна минута"
  3660 
  3661 #~ msgid "Minute part of the upper time limit"
  3662 #~ msgstr "Частта за минутите от крайната дата"
  3663 
  3664 #~ msgid "Lower limit second"
  3665 #~ msgstr "Начална секунда"
  3666 
  3667 #~ msgid "Second part of the lower time limit"
  3668 #~ msgstr "Частта за секундите от началната дата"
  3669 
  3670 #~ msgid "Upper limit second"
  3671 #~ msgstr "Крайна секунда"
  3672 
  3673 #~ msgid "Second part of the upper time limit"
  3674 #~ msgstr "Частта за секундите от крайната дата"
  3675 
  3676 #~ msgid "calendar:week_start:0"
  3677 #~ msgstr "calendar:week_start:1"
  3678 
  3679 #~ msgid "Date"
  3680 #~ msgstr "Дата"
  3681 
  3682 #~ msgid "Enter the date directly"
  3683 #~ msgstr "Пряко въвеждане на датата"
  3684 
  3685 #~ msgid "Select Date"
  3686 #~ msgstr "Избор на дата"
  3687 
  3688 #~ msgid "Select the date from a calendar"
  3689 #~ msgstr "Избор на датата от календар"
  3690 
  3691 #~ msgid "Time"
  3692 #~ msgstr "Време"
  3693 
  3694 #~ msgid "Enter the time directly"
  3695 #~ msgstr "Пряко въвеждане на времето"
  3696 
  3697 #~ msgid "Select Time"
  3698 #~ msgstr "Избор на времо"
  3699 
  3700 #~ msgid "Select the time from a list"
  3701 #~ msgstr "Избор на времито от списък"
  3702 
  3703 #~ msgid "24hr: no"
  3704 #~ msgstr "24hr: yes"
  3705 
  3706 #~ msgid "AM"
  3707 #~ msgstr "пр. об."
  3708 
  3709 #~ msgid "PM"
  3710 #~ msgstr "сл. об."
  3711 
  3712 #~ msgid "%02d:%02d:%02d %s"
  3713 #~ msgstr "%02d:%02d:%02d %s"
  3714 
  3715 #~ msgid "%02d:%02d %s"
  3716 #~ msgstr "%02d:%02d %s"
  3717 
  3718 #~ msgid "%02d:%02d:%02d"
  3719 #~ msgstr "%02d:%02d:%02d"
  3720 
  3721 #~ msgid "%02d:%02d"
  3722 #~ msgstr "%02d:%02d"
  3723 
  3724 #~ msgid "%04d-%02d-%02d"
  3725 #~ msgstr "%04d-%02d-%02d"
  3726 
  3727 #~ msgid "%u:%u:%u"
  3728 #~ msgstr "%u:%u:%u"
  3729 
  3730 #~ msgid "Couldn't export keys"
  3731 #~ msgstr "Неуспех при изнасянето на ключове"
  3732 
  3733 #~ msgid "I trust signatures from '%s' on other keys"
  3734 #~ msgstr "Имам доверие на подписаните от „%s“ други ключове"
  3735 
  3736 #~ msgid ""
  3737 #~ "If you believe that the person that owns this key is '%s', <i>sign</i> "
  3738 #~ "this key:"
  3739 #~ msgstr ""
  3740 #~ "Ако вярвате, че човекът притежаващ този ключ е „%s“, <i>подпишете</i> "
  3741 #~ "ключа:"
  3742 
  3743 #~ msgid ""
  3744 #~ "If you no longer trust that '%s' owns this key, <i>revoke</i> your "
  3745 #~ "signature:"
  3746 #~ msgstr ""
  3747 #~ "Ако вече не вярвате, че човекът притежаващ този ключ е „%s“, "
  3748 #~ "<i>анулирайте</i> подписа си:"
 • gnome/trunk/seahorse.trunk.bg.po

  r1535 r1536  
  29702970msgstr "Внасяне на ключ. Въведете парола"
  29712971
  2972 #~ msgid "Please enter a passphrase to use."
  2973 #~ msgstr "Въведете парола."
  2974 
  2975 #~ msgid "Unparseable Key ID"
  2976 #~ msgstr "Грешен идентификатор на ключ"
  2977 
  2978 #~ msgid "Unknown/Invalid Key"
  2979 #~ msgstr "Неизвестен или грешен ключ"
  2980 
  2981 #~ msgid "PGP Key: %s"
  2982 #~ msgstr "Ключ за PGP: %s"
  2983 
  2984 #~ msgid ""
  2985 #~ "<b>Warning</b>: Your system is not configured to cache passphrases in "
  2986 #~ "secure memory."
  2987 #~ msgstr ""
  2988 #~ "<b>Предупреждение</b>: Системата ви не е настроена да запомня паролите в "
  2989 #~ "сигурна памет."
  2990 
  2991 #~ msgid "Cache _Preferences"
  2992 #~ msgstr "Настройки на _запомнянето"
  2993 
  2994 #~ msgid "Cached Encryption Keys"
  2995 #~ msgstr "Запомнени ключове"
  2996 
  2997 #~ msgid "Change passphrase cache settings."
  2998 #~ msgstr "Настройка на запомнянето на пароли."
  2999 
  3000 #~ msgid "Clear passphrase cache"
  3001 #~ msgstr "Забравяне на запомнените пароли"
  3002 
  3003 #~ msgid "_Clear Cache"
  3004 #~ msgstr "_Забравяне"
  3005 
  3006 #~ msgid "_Show Window"
  3007 #~ msgstr "_Показване на прозореца"
  3008 
  3009 #~ msgid "Do not daemonize seahorse-agent"
  3010 #~ msgstr "Да не се зарежда seahorse-agent като самостоятелен процес."
  3011 
  3012 #~ msgid "Print variables in for a C type shell"
  3013 #~ msgstr "Разпечатване на променливите като за обвивка тип „C“"
  3014 
  3015 #~ msgid "Display environment variables (the default)"
  3016 #~ msgstr "Показване на промените на обвивката (стандартно)"
  3017 
  3018 #~ msgid "Execute other arguments on the command line"
  3019 #~ msgstr "Изпълнение на другите аргументи на командния ред"
  3020 
  3021 #~ msgid "Allow GPG agent request from any display"
  3022 #~ msgstr "Позволяване на заявка за агента за GPG от всеки дисплей"
  3023 
  3024 #~ msgid "command..."
  3025 #~ msgstr "команда…"
  3026 
  3027 #~ msgid "Encryption Key Agent (Seahorse)"
  3028 #~ msgstr "Агент за ключовете за шифриране (Seahorse)"
  3029 
  3030 #~ msgid "no command specified to execute"
  3031 #~ msgstr "не е указана команда за изпълнение"
  3032 
  3033 #~ msgid "Authorize Passphrase Access"
  3034 #~ msgstr "Упълномощаване на достъпа до паролите"
  3035 
  3036 #~ msgid "The passphrase is cached in memory."
  3037 #~ msgstr "Паролата е запомнена."
  3038 
  3039 #~ msgid "Always ask me before using a cached passphrase"
  3040 #~ msgstr "Искане на потвърждение при използване на запомнена парола"
  3041 
  3042 #~ msgid "_Authorize"
  3043 #~ msgstr "_Упълномощаване"
  3044 
  3045 #~ msgid "Key Name"
  3046 #~ msgstr "Име на ключа"
  3047 
  3048 #~ msgid ""
  3049 #~ "After performing an decrypt or verify operation from the applet, display "
  3050 #~ "the resulting text in a window."
  3051 #~ msgstr ""
  3052 #~ "След дешифриране или проверка извършени през аплета, резултатът от "
  3053 #~ "операцията да се покаже в прозорец."
  3054 
  3055 #~ msgid ""
  3056 #~ "After performing an encrypt or signing operation from the applet, display "
  3057 #~ "the resulting text in a window."
  3058 #~ msgstr ""
  3059 #~ "След шифриране или подписване извършени през, резултатът от операцията да "
  3060 #~ "се покаже в прозорец."
  3061 
  3062 #~ msgid "Display cache reminder in the notification area"
  3063 #~ msgstr ""
  3064 #~ "Показване на напомняне за запомнянето на паролите в областта за "
  3065 #~ "уведомяване"
  3066 
  3067 #~ msgid "Display clipboard after decrypting"
  3068 #~ msgstr "Показване на буфера за обмен след дешифриране"
  3069 
  3070 #~ msgid "Display clipboard after encrypting"
  3071 #~ msgstr "Показване на буфера за обмен след шифриране"
  3072 
  3073 #~ msgid "Expire passwords in the cache"
  3074 #~ msgstr "Принуждаване на запомнените пароли да изтекат"
  3075 
  3076 #~ msgid ""
  3077 #~ "If set to 'gnome' uses gnome-keyring to cache passwords. When set to "
  3078 #~ "'internal' uses internal cache."
  3079 #~ msgstr ""
  3080 #~ "Ако е „gnome“, за запомнянето на паролите се използва gnome-keyring. "
  3081 #~ "Когато е „internal“ се използва вътрешното запомняне."
  3082 
  3083 #~ msgid "Prompt before using GPG passwords in cache"
  3084 #~ msgstr "Запитване преди използване на запомнени пароли за GPG"
  3085 
  3086 #~ msgid ""
  3087 #~ "Reflect the contents of the clipboard (whether encrypted, signed, etc...) "
  3088 #~ "in the panel applet icon."
  3089 #~ msgstr ""
  3090 #~ "Отразяване на съдържанието на буфера за обмен (дали е шифрирано, "
  3091 #~ "подписано и т.н.…) в иконата на аплета в панела."
  3092 
  3093 #~ msgid ""
  3094 #~ "Set to 'true' to enable display of the cache reminder in the notification "
  3095 #~ "area of your panel."
  3096 #~ msgstr ""
  3097 #~ "Задаването на ключа да е „true“ включва напомнянето за запомнените пароли "
  3098 #~ "в областта за уведомяване в панела."
  3099 
  3100 #~ msgid ""
  3101 #~ "Set to 'true' to have seahorse-agent prompt before giving out passwords "
  3102 #~ "it has cached."
  3103 #~ msgstr ""
  3104 #~ "Задаването на ключа да е „true“ означава, че програмата seahorse-agent ще "
  3105 #~ "запитва преди да дава паролите, които е запомнила."
  3106 
  3107 #~ msgid "Show clipboard state in panel"
  3108 #~ msgstr "Показване на на състоянието на буфера за обмен в панела"
  3109 
  3110 #~ msgid "The time (in minutes) to cache GPG passwords"
  3111 #~ msgstr "Време (в минути) за запомняне на паролите за GPG"
  3112 
  3113 #~ msgid ""
  3114 #~ "This is the amount of time, specified in minutes, to cache GPG passwords "
  3115 #~ "in seahorse-agent."
  3116 #~ msgstr ""
  3117 #~ "Това е времето в минути за запомняне на пароли за GPG в услугата seahorse-"
  3118 #~ "agent."
  3119 
  3120 #~ msgid ""
  3121 #~ "This option enables the GPG password cache in the seahorse-agent program. "
  3122 #~ "The 'use-agent' setting in gpg.conf affects this setting."
  3123 #~ msgstr ""
  3124 #~ "Включване на запомнянето на паролите за GPG от услугата seahorse-agent. "
  3125 #~ "Настройката „use-agent“ в gpg.conf взаимодейства с тази настройка."
  3126 
  3127 #~ msgid ""
  3128 #~ "When set, seahorse-agent expires GPG passwords in its cache after a "
  3129 #~ "period of time."
  3130 #~ msgstr ""
  3131 #~ "Когато е зададено, seahorse-agent забравя запомнените пароли за GPG след "
  3132 #~ "известно време."
  3133 
  3134 #~ msgid "Where to store cached passwords."
  3135 #~ msgstr "Къде да се съхраняват запомнените паролите за GPG."
  3136 
  3137 #~ msgid "Whether the GPG password cache is enabled"
  3138 #~ msgstr "Дали запомнянето на паролите за GPG е включено"
  3139 
  3140 #~ msgid "None. Prompt for a key."
  3141 #~ msgstr "липсва — да се запитва за ключ."
  3142 
  3143 #~ msgid "<b>Default Key</b>"
  3144 #~ msgstr "<b>Стандартен ключ</b>"
  3145 
  3146 #~ msgid "<b>Remember PGP Passphrases</b>"
  3147 #~ msgstr "<b>Запомняне на паролите за PGP</b>"
  3148 
  3149 #~ msgid "<i>A supported PGP passphrase caching agent is not running.</i>"
  3150 #~ msgstr ""
  3151 #~ "<i>Няма работеща, поддържана програма за запомняне на пароли за PGP.</i>"
  3152 
  3153 #~ msgid "<i>This key is used to sign messages when no other key is chosen</i>"
  3154 #~ msgstr ""
  3155 #~ "<i>Този ключ се използва за подписване на съобщения, когато не е избран "
  3156 #~ "друг ключ</i>"
  3157 
  3158 #~ msgid "As_k me before using a cached passphrase"
  3159 #~ msgstr "По_твърждение при използване на запомнена парола"
  3160 
  3161 #~ msgid "Encryption"
  3162 #~ msgstr "Шифриране"
  3163 
  3164 #~ msgid "PGP Passphrases"
  3165 #~ msgstr "Пароли на PGP"
  3166 
  3167 #~ msgid "Show _icon in status area when passphrases are in memory"
  3168 #~ msgstr ""
  3169 #~ "Показване на _икона в областта за уведомяване, когато има пароли в паметта"
  3170 
  3171 #~ msgid "When _encrypting, always include myself as a recipient"
  3172 #~ msgstr "При _шифриране, аз също да съм получател."
  3173 
  3174 #~ msgid "_Always remember passphrases whenever logged in"
  3175 #~ msgstr "_Паролите винаги да се помнят при влизане в системата"
  3176 
  3177 #~ msgid "_Default key:"
  3178 #~ msgstr "_Стандартен ключ:"
  3179 
  3180 #~ msgid "_Never remember passphrases"
  3181 #~ msgstr "Паролите _никога да не се помнят"
  3182 
  3183 #~ msgid "_Remember passphrases for"
  3184 #~ msgstr "_Запомняне на пароли за"
  3185 
  3186 #~ msgid "minutes"
  3187 #~ msgstr "минути"
  3188 
  3189 #~ msgid "Couldn't set permissions on backup file."
  3190 #~ msgstr "Не могат да бъдат зададени правата за достъп на резервния архив."
  3191 
  3192 #~ msgid "Clipboard Text Encryption"
  3193 #~ msgstr "Шифриране на текста в буфера за обмен"
  3194 
  3195 #~ msgid "Encrypt, decrypt or sign the clipboard (uses PGP type encryption)."
  3196 #~ msgstr ""
  3197 #~ "Шифриране, дешифриране или подписване на буфера за обмен (чрез шифриране "
  3198 #~ "по PGP)."
  3199 
  3200 #~ msgid "Seahorse Applet Factory"
  3201 #~ msgstr "Фабрика за аплети на Seahorse"
  3202 
  3203 #~ msgid "_Preferences"
  3204 #~ msgstr "_Настройки"
  3205 
  3206 #~ msgid "seahorse-applet"
  3207 #~ msgstr "аплет-seahorse"
  3208 
  3209 #~ msgid "Use PGP/GPG to encrypt/decrypt/sign/verify/import the clipboard."
  3210 #~ msgstr ""
  3211 #~ "Използване на PGP/GPG за шифриране/дешифриране/подписване/проверка/"
  3212 #~ "внасяне на буфера за обмен."
  3213 
  3214 #~ msgid "Choose Recipient Keys"
  3215 #~ msgstr "Избор на ключовете на получателите"
  3216 
  3217 #~ msgid "Encrypted Text"
  3218 #~ msgstr "Шифриран текст"
  3219 
  3220 #~ msgid "Encryption Failed"
  3221 #~ msgstr "Неуспешно шифриране"
  3222 
  3223 #~ msgid "The clipboard could not be encrypted."
  3224 #~ msgstr "Буферът за обмен не можа да бъде шифриран."
  3225 
  3226 #~ msgid "Choose Key to Sign with"
  3227 #~ msgstr "Избор на ключ, с който да се подписва"
  3228 
  3229 #~ msgid "Signed Text"
  3230 #~ msgstr "Подписан текст"
  3231 
  3232 #~ msgid "Signing Failed"
  3233 #~ msgstr "Неуспешно подписване"
  3234 
  3235 #~ msgid "The clipboard could not be Signed."
  3236 #~ msgstr "Буферът за обмен не беше подписан."
  3237 
  3238 #~ msgid "Import Failed"
  3239 #~ msgstr "Неуспешно внасяне"
  3240 
  3241 #~ msgid "Keys were found but not imported."
  3242 #~ msgstr "Бяха открити ключове, но не бяха внесени."
  3243 
  3244 #~ msgid "Decrypting Failed"
  3245 #~ msgstr "Неуспешно дешифриране"
  3246 
  3247 #~ msgid "Text may be malformed."
  3248 #~ msgstr "Текстът може да е неправилен."
  3249 
  3250 #~ msgid "No PGP key or message was found on clipboard"
  3251 #~ msgstr "В буфера за обмен не беше открито съобщение или ключ за PGP"
  3252 
  3253 #~ msgid "No PGP data found."
  3254 #~ msgstr "Не са открити данни за PGP."
  3255 
  3256 #~ msgid "Decrypted Text"
  3257 #~ msgstr "Дешифриран текст"
  3258 
  3259 #~ msgid "Could not display the help file"
  3260 #~ msgstr "Помощта не може да бъде показана"
  3261 
  3262 #~ msgid "_Encrypt Clipboard"
  3263 #~ msgstr "_Шифриране на буфера за обмен"
  3264 
  3265 #~ msgid "_Sign Clipboard"
  3266 #~ msgstr "_Подписване на буфера за обмен"
  3267 
  3268 #~ msgid "_Decrypt/Verify Clipboard"
  3269 #~ msgstr "_Дешифриране/проверка на буфера за обмен"
  3270 
  3271 #~ msgid "_Import Keys from Clipboard"
  3272 #~ msgstr "_Внасяне на ключове от буфера за обмен"
  3273 
  3274 #~ msgid "Encryption Applet"
  3275 #~ msgstr "Аплет за шифрирането"
  3276 
  3277 #~ msgid "<b>Display clipboard contents after:</b>"
  3278 #~ msgstr "<b>Показването на съдържанието на буфера за обмен след:</b>"
  3279 
  3280 #~ msgid "Clipboard Encryption Preferences"
  3281 #~ msgstr "Настройки на шифрирането на буфера за обмен"
  3282 
  3283 #~ msgid "_Decrypting or verifying the clipboard"
  3284 #~ msgstr "_Дешифриране или проверка на буфера за обмен"
  3285 
  3286 #~ msgid "_Encrypting or signing the clipboard"
  3287 #~ msgstr "_Шифриране или подписване на буфера за обмен"
  3288 
  3289 #~ msgid "_Show clipboard state in panel"
  3290 #~ msgstr "_Показване на състоянието на буфера за обмен в панела"
  3291 
  3292 #~ msgid "_Encrypt"
  3293 #~ msgstr "_Шифриране"
  3294 
  3295 #~ msgid "_Decrypt/Verify"
  3296 #~ msgstr "_Дешифриране/проверка"
  3297 
  3298 #~ msgid "_Import Key"
  3299 #~ msgstr "_Внасяне на ключ"
  3300 
  3301 #~ msgid "Couldn't connect to seahorse-daemon"
  3302 #~ msgstr "Неуспех при свързването към програмата „seahorse-daemon“"
  3303 
  3304 #~ msgid "Encrypted text"
  3305 #~ msgstr "Шифриран текст"
  3306 
  3307 #~ msgid "Couldn't encrypt text"
  3308 #~ msgstr "Текстът не може да бъде шифриран"
  3309 
  3310 #~ msgid "Keys found but not imported"
  3311 #~ msgstr "Открити, но невнесени ключове"
  3312 
  3313 #~ msgid "Couldn't decrypt text"
  3314 #~ msgstr "Текстът не може да бъде дешифриран"
  3315 
  3316 #~ msgid "Couldn't verify text"
  3317 #~ msgstr "Текстът не може да бъде проверен"
  3318 
  3319 #~ msgid "No encrypted or signed text is selected."
  3320 #~ msgstr "Няма избран шифриран или подписан текст."
  3321 
  3322 #~ msgid "Decrypted text"
  3323 #~ msgstr "Дешифриран текст"
  3324 
  3325 #~ msgid "Verified text"
  3326 #~ msgstr "Проверен текст"
  3327 
  3328 #~ msgid "Signed text"
  3329 #~ msgstr "Подписан текст"
  3330 
  3331 #~ msgid "Couldn't sign text"
  3332 #~ msgstr "Текстът не може да бъде подписан"
  3333 
  3334 #~ msgid "_Encrypt..."
  3335 #~ msgstr "_Шифриране…"
  3336 
  3337 #~ msgid "Encrypt the selected text"
  3338 #~ msgstr "Шифриране на избрания текст"
  3339 
  3340 #~ msgid "Decr_ypt/Verify"
  3341 #~ msgstr "_Дешифриране/проверка"
  3342 
  3343 #~ msgid "Decrypt and/or Verify text"
  3344 #~ msgstr "Дешифриране и/или проверка на текста"
  3345 
  3346 #~ msgid "Sig_n..."
  3347 #~ msgstr "Под_писване…"
  3348 
  3349 #~ msgid "Sign the selected text"
  3350 #~ msgstr "Подписване на избрания текст"
  3351 
  3352 #~ msgid "Enable the seahorse encryption plugin for gedit."
  3353 #~ msgstr "Включване на приставката на Seahorse за gedit."
  3354 
  3355 #~ msgid "Enable the seahorse gedit plugin"
  3356 #~ msgstr "Включване на приставката за работа с gedit"
  3357 
  3358 #~ msgid "Text Encryption"
  3359 #~ msgstr "Шифриране на текст"
  3360 
  3361 #~ msgid "This plugin performs encryption operations on text."
  3362 #~ msgstr "Тази приставка осигурява шифриране на текстове."
  3363 
  3364 #~ msgid "Encrypt..."
  3365 #~ msgstr "Шифриране…"
  3366 
  3367 #~ msgid "Encrypt (and optionally sign) the selected file"
  3368 #~ msgid_plural "Encrypt the selected files"
  3369 #~ msgstr[0] "Шифриране (евентуално и подписване) на избрания файл"
  3370 #~ msgstr[1] "Шифриране на избраните файлове"
  3371 
  3372 #~ msgid "Sign the selected file"
  3373 #~ msgid_plural "Sign the selected files"
  3374 #~ msgstr[0] "Подписване на избрания файл"
  3375 #~ msgstr[1] "Подписване на избраните файлове"
  3376 
  3377 #~ msgid "For internal use"
  3378 #~ msgstr "За вътрешно ползване"
  3379 
  3380 #~ msgid "Encryption Preferences"
  3381 #~ msgstr "Настройки на шифрирането"
  3382 
  3383 #~ msgid "Configure key servers and other encryption settings"
  3384 #~ msgstr "Настройване на сървърите с ключове и др."
  3385 
  3386 #~ msgid "Encryption and Keyrings"
  3387 #~ msgstr "Настройки и ключодържатели"
  3388 
  3389 #~ msgid "Import keys from the file"
  3390 #~ msgstr "Внасяне на ключове от файл"
  3391 
  3392 #~ msgid "Encrypt file"
  3393 #~ msgstr "Шифриране на файл"
  3394 
  3395 #~ msgid "Sign file with default key"
  3396 #~ msgstr "Подписване на файл със стандартния ключ"
  3397 
  3398 #~ msgid "Encrypt and sign file with default key"
  3399 #~ msgstr "Шифриране и подписване със стандартния ключ"
  3400 
  3401 #~ msgid "Decrypt encrypted file"
  3402 #~ msgstr "Дешифриране на файл"
  3403 
  3404 #~ msgid "Verify signature file"
  3405 #~ msgstr "Проверка на файл с подписи"
  3406 
  3407 #~ msgid "Read list of URIs on standard in"
  3408 #~ msgstr "Прочитане на списъка с адреси от стандартния вход"
  3409 
  3410 #~ msgid "file..."
  3411 #~ msgstr "файл…"
  3412 
  3413 #~ msgid "Choose Recipients"
  3414 #~ msgstr "Изберете получатели"
  3415 
  3416 #~ msgid "Couldn't load keys"
  3417 #~ msgstr "Ключовете не можаха да бъдат заредени"
  3418 
  3419 #~ msgid "Choose Encrypted File Name for '%s'"
  3420 #~ msgstr "Избор на файлово име за шифрирания вариант на „%s“"
  3421 
  3422 #~ msgid "Choose Signer"
  3423 #~ msgstr "Избор на подписващ"
  3424 
  3425 #~ msgid "Choose Signature File Name for '%s'"
  3426 #~ msgstr "Избор на файлово име за подписания вариант на „%s“"
  3427 
  3428 #~ msgid "Import is complete"
  3429 #~ msgstr "Внасянето завърши"
  3430 
  3431 #~ msgid "Importing keys ..."
  3432 #~ msgstr "Внасяне на ключове…"
  3433 
  3434 #~ msgid "Imported key"
  3435 #~ msgstr "Внесен ключ"
  3436 
  3437 #~ msgid "Choose Decrypted File Name for '%s'"
  3438 #~ msgstr "Избор на файлово име за дешифрирания вариант на „%s“"
  3439 
  3440 #~ msgid "Choose Original File for '%s'"
  3441 #~ msgstr "Избор на файлово име за първоначалния вариант на „%s“"
  3442 
  3443 #~ msgid "No valid signatures found"
  3444 #~ msgstr "Не са открити валидни подписи"
  3445 
  3446 #~ msgid "File Encryption Tool"
  3447 #~ msgstr "Инструмент за шифриране на файлове"
  3448 
  3449 #~ msgid "Encrypting"
  3450 #~ msgstr "Шифриране"
  3451 
  3452 #~ msgid "Couldn't encrypt file: %s"
  3453 #~ msgstr "Файлът „%s“ не може да се шифрира"
  3454 
  3455 #~ msgid "Signing"
  3456 #~ msgstr "Подписване"
  3457 
  3458 #~ msgid "Couldn't sign file: %s"
  3459 #~ msgstr "Файлът „%s“ не може да се подпише"
  3460 
  3461 #~ msgid "Importing"
  3462 #~ msgstr "Внасяне"
  3463 
  3464 #~ msgid "Couldn't import keys from file: %s"
  3465 #~ msgstr "Неуспех при внасяне на ключове от файла „%s“"
  3466 
  3467 #~ msgid "Decrypting"
  3468 #~ msgstr "Дешифриране"
  3469 
  3470 #~ msgid "Couldn't decrypt file: %s"
  3471 #~ msgstr "Файлът „%s“ не може да се дешифрира"
  3472 
  3473 #~ msgid "Verifying"
  3474 #~ msgstr "Проверка"
  3475 
  3476 #~ msgid "Couldn't verify file: %s"
  3477 #~ msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде проверен"
  3478 
  3479 #~ msgid "Ace (.ace)"
  3480 #~ msgstr "Ace (.ace)"
  3481 
  3482 #~ msgid "Ar (.ar)"
  3483 #~ msgstr "Ar (.ar)"
  3484 
  3485 #~ msgid "Arj (.arj)"
  3486 #~ msgstr "Arj (.arj)"
  3487 
  3488 #~ msgid "Ear (.ear)"
  3489 #~ msgstr "Ear (.ear)"
  3490 
  3491 #~ msgid "Self-extracting zip (.exe)"
  3492 #~ msgstr "Саморазархивиращ се zip (.exe)"
  3493 
  3494 #~ msgid "Jar (.jar)"
  3495 #~ msgstr "Jar (.jar)"
  3496 
  3497 #~ msgid "Lha (.lzh)"
  3498 #~ msgstr "Lha (.lzh)"
  3499 
  3500 #~ msgid "Rar (.rar)"
  3501 #~ msgstr "Rar (.rar)"
  3502 
  3503 #~ msgid "Tar uncompressed (.tar)"
  3504 #~ msgstr "Некомпресиран tar (.tar)"
  3505 
  3506 #~ msgid "Tar compressed with bzip (.tar.bz)"
  3507 #~ msgstr "Tar, компресиран с bzip (.tar.bz)"
  3508 
  3509 #~ msgid "Tar compressed with bzip2 (.tar.bz2)"
  3510 #~ msgstr "Tar, компресиран с bzip2 (.tar.bz2)"
  3511 
  3512 #~ msgid "Tar compressed with gzip (.tar.gz)"
  3513 #~ msgstr "Tar, компресиран с gzip (.tar.gz)"
  3514 
  3515 #~ msgid "Tar compressed with lzop (.tar.lzo)"
  3516 #~ msgstr "Tar, компресиран с lzop (.tar.lzo)"
  3517 
  3518 #~ msgid "Tar compressed with compress (.tar.Z)"
  3519 #~ msgstr "Tar, компресиран с compress (.tar.Z)"
  3520 
  3521 #~ msgid "War (.war)"
  3522 #~ msgstr "War (.war)"
  3523 
  3524 #~ msgid "Zip (.zip)"
  3525 #~ msgstr "Zip (.zip)"
  3526 
  3527 #~ msgid "Zoo (.zoo)"
  3528 #~ msgstr "Zoo (.zoo)"
  3529 
  3530 #~ msgid "7-Zip (.7z)"
  3531 #~ msgstr "7-Zip (.7z)"
  3532 
  3533 #~ msgid "You have selected %d file "
  3534 #~ msgid_plural "You have selected %d files "
  3535 #~ msgstr[0] "Избрали сте %d файл "
  3536 #~ msgstr[1] "Избрали сте %d файла "
  3537 
  3538 #~ msgid "and %d folder"
  3539 #~ msgid_plural "and %d folders"
  3540 #~ msgstr[0] "и %d папка"
  3541 #~ msgstr[1] "и %d папки"
  3542 
  3543 #~ msgid "<b>%s%s</b>"
  3544 #~ msgstr "<b>%s%s</b>"
  3545 
  3546 #~ msgid "You have selected %d files"
  3547 #~ msgstr "Избрали сте %d файла"
  3548 
  3549 #~ msgid "You have selected %d folder"
  3550 #~ msgid_plural "You have selected %d folders"
  3551 #~ msgstr[0] "Избрали сте %d папка"
  3552 #~ msgstr[1] "Избрали сте %d папки"
  3553 
  3554 #~ msgid "Preparing..."
  3555 #~ msgstr "Подготвяне…"
  3556 
  3557 #~ msgid "Couldn't list files"
  3558 #~ msgstr "Неуспех при изброяването на файлове"
  3559 
  3560 #~ msgid "Couldn't retrieve key data"
  3561 #~ msgstr "Данните за ключа не бяха получени"
  3562 
  3563 #~ msgid "Couldn't write key to file"
  3564 #~ msgstr "Неуспех при запазването на ключа във файл"
  3565 
  3566 #~ msgid "Remote Encryption Keys"
  3567 #~ msgstr "Отдалечени ключове за шифриране"
  3568 
  3569 #~ msgid "Decrypt File"
  3570 #~ msgstr "Дешифриране на файл"
  3571 
  3572 #~ msgid "I have checked that this key belongs to '%s'"
  3573 #~ msgstr "Проверил съм, че този ключ принадлежи на „%s“"
  3574 
  3575 #~ msgid "I trust signatures from '%s' on other keys "
  3576 #~ msgstr "Имам доверие на подписаните от „%s“ други ключове "
  3577 
  3578 #~ msgid ""
  3579 #~ "If you no longer trust this person's identity, <i>revoke</i> your "
  3580 #~ "signature:"
  3581 #~ msgstr ""
  3582 #~ "Ако вече не вярвате, че човекът притежаващ този ключ е „%s“, "
  3583 #~ "<i>анулирайте</i> подписа си:"
  3584 
  3585 #~ msgid "To indicate your trust of this key to others, <i>sign</i> this key:"
  3586 #~ msgstr ""
  3587 #~ "Ако вярвате, че човекът притежаващ този ключ е „%s“, <i>подпишете</i> "
  3588 #~ "ключа:"
  3589 
  3590 #~ msgid "Verify Signature"
  3591 #~ msgstr "Проверка на подпис"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.